Зміст:Як у збірникуЗа назвоюЗа автором


Автори:

Олена Вакуленко, Любов Жаліло, Надія Комарова, Роман Левін, Іван Солоненко, Олександр Яременко

Рецензенти:

Михайло Середенко, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу гіпоксичних станів Інституту фізіології ім. О.О. Богомольца Національної Академії наук України

Віталій Скуратівський, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціальної і гуманітарної політики Української Академії державного управління при Президентові України

Ірина Смирнова, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу популяційних досліджень Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска Академії Медичних наук України, виконавчий директор Програми “CINDI-Україна”


Зміст
Передмова
Розділ I.
Теоретико-методологічні засади формування здорового способу життя
Розділ II.
Стан здоров’я дітей і молоді України
Розділ ІII.
Роль соціальної політики у формуванні здорового способу життя
Розділ IV.
Особливості формування здорового способу життя
Розділ V.
Здоров'я та екологія
Розділ VI.
Роль громади у формуванні здорового способу життя
Розділ VІІ.
Роль засобів масової інформації у формуванні здорового способу життя
Розділ VІII.
Позитивний досвід діяльності з формування здорового способу життя
Розділ ІХ.
Законодавче та нормативне забезпечення діяльності з формування здорового способу життя

Схвалено Вченою радою Української Академії державного управління при Президентові України. Протокол №53/6 від 29 червня 2000 р.

Рекомендовано до друку Вченою радою Українського інституту соціальних досліджень

У посібнику висвітлюються актуальність проблеми здоров`я людини і шляхи її розв`язання загальновизнаними у світі засобами формування здорового способу життя, розуміння феномена здоров`я і його основних складових, теорія і методика формування здорового способу життя, сучасний стан здоров`я дітей і молоді України, напрями розроблення соціальної політики щодо здоровёя, екологічні, інформаційні, громадські, законодавчі аспекти діяльності із формування здорового способу життя населення на підставі передового вітчизняного і світового досвіду.

Для державних службовців, які в силу посадових обовёязків мають відношення до підготовки й прийняття рішень, що впливають на здоров’я населення, а також для медичних, соціальних, педагогічних працівників.Український інститут соціальних досліджень, 2000

Інтернет-підтримка - Центр інформаційних ресурсів ІГМЕ

До переліку