YOUTH FOR HEALTH
UKRAINE CANADA PROJECT

PERSERVERANCE
In the confrontation between the stream and the rock,
the stream always wins...
but through persistence.

МОЛОДЬ ЗА ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКИЙ ПРОЕКТ

НАПОЛЕГЛИВІСТЬ
Вода камінь точить...
Не силою, а завзятістю


Canadian Society
For International Health

Canadian International
Development Agency
Канадське товариство
міжнародної охорони здоров'я

Канадська агенція
міжнародного розвитку
Мета
Сприяння розробці стабільної національної політики здоров'я в Україні через допомогу в розробці та впровадженні стратегії пропаганди здорового способу життя серед молоді.

Український уряд взяв на себе зобов'язання покращити стан здоров'я молоді і для досягнення цієї мети використовує канадський досвід у галузі пропаганди здорового способу життя. Канадські інституції, що мають значний досвід у цій галузі, беруть участь у проекті і діляться з нами своїми знаннями і своїм досвідом щодо пропаганди здорового способу життя. Їхній досвід буде використано і пристосовано до потреб пропаганди здорового способу життя серед молоді в Україні.

Завдання
  • Сприяння створенню багаторівневої, міжгалузевої відновлювальної моделі пропаганди здорового способу життя серед молоді.
  • Посилення потенціалу молоді до пропаганди здорового способу життя і заохочення поведінки, основаної на запобіганні СНІДу, відмові від куріння, боротьбі з наркоманією та алкоголізмом.
  • Зміцнення потенціалу агентів виконання, а також усього суспільства, до пропаганди здорового способу життя.
   На національному рівні два цільових міністерства - Міністерство освіти України і Міністерство охорони здоров'я України та Державний комітет України у справах сім'ї та молоді співпрацюють з Міністерством охорони здоров'я Канади задля розвитку і втілення в життя пропаганди здорового способу життя серед молоді.

Якісні наслідки
Оцінювані якісні наслідки на етапі завершення проекту - це децентралізація політики, яка пожаже, що:
  • Цільові групи молоді вдосконалюють поведінку щодо запобігання СНІДу, відмови від куріння, боротьби з наркоманією та алкоголізмом
  • Поліпшується здатність молоді вести здоровий спосіб життя та набувати життєвих навичок
  • Зміцнюється потенціал молоді та агентів виконання до управління і програмування компонентів пропаганди здорового способу життя.
Діяльності
Свій внесок у реалізацію цілей і завдань проекту роблять нижчезазначені діяльності:
  • Допомога Державному комітету України у справах сім'ї та молоді у розробці та децентралізації стратегії пропаганди здорового способу життя серед молоді.
  • Допомога Міністерству охорони здоров'я України у розробці та децентралізації стратегії пропаганди здорового способу життя серед молоді.
  • Створення та координування інформаційного центру пропаганди здорового способу життя серед молоді Міністерства охорони здоров'я України, який займатиметься розробкою доступних для фахівців з охорони здоров'я матеріалів та ресурсів.
  • Створення та координування ресурсного центру Ради проекту "Молодь за здоров'я", який займатиметься розробкою доступних для молоді матеріалів та ресурсів для пропаганди здорового способу життя.
  • Зміцнення потенціалу Київської міської державної адміністрації до управління та розробки програм з пропаганди здорового способу життя серед молоді за допомогою 30-годинної сертифікатної програми.
  • Розробка тематичних пакетів про життєві навички для тренингу тренерів з акцентом на таких питаннях, як прийняття рішень, знайомство з досвідом рівних собі, мобілізація суспільства.
  • Розробка інтегрованого навчального плану з охорони здоров'я (пересувний ресурсно-інформаційний центр) на теми: СНІД, куріння, наркотики,алкоголь.
  • Допомога поточному оціненню впливу тематичних пакетів та інтегрованого навчального плану з охоро-ни здоров'я на поведінку цільових молодіжних груп.
Діяльності проекту "Молодь за здоров'я" здійснюються переважно в Києві - столиці України і охоплюють ключові організації на різних рівнях, які можуть позитивно вплинути на ситуацію з українською молоддю. Згодом до проекту підключаться ще два міста як експериментальні майданчики.
За додатковою інформацією звертатися до:
Paulette Schatz, Project Director
Canadian Society for International Health
Jne Nicholas Street, Suite 1105
Ottawa, Jntario K1N 7B7 Canada
Tel: (613) 241-5785 Ext 301 Fax: (613) 241-3845
E-mail: pschatz@csih.org Web Site: http://www.csih.org/
Олени Курисько, менеджер проекту
Офіс проекту "Молодь за здоров'я"
(представництво КТМОЗ)
вул.Десятинна, 14, кім. 205, Київ, 252025, Україна
Тел.: (38044) 2290193 Факс: (38044) 2285790
E-mail: yfh@ukrpack.net Web Site: http://www.yfh.org/