Формування здорового способу життя молоді:
проблеми і перспективи

Автори: Яременко О.О., канд. екон. наук (керівник авторського колективу); Балакірєва О.М., канд. соціол. наук; Вакуленко О.В.; Варбан М.Ю, канд. сихол. наук; Волинець Л.С., канд. політ. наук; Ганюков О.А., канд.філос. наук; Демченко І.Л., канд. екон. наук; Дудар Н.П.; Комарова Н.М., канд. екон. наук; Купчинська М.Л.; Левін Р.Я., канд. пед. наук; Менжулін В.І., канд. філос. наук; Перепелиця М.П.; Пеша І. В.

Рецензенти: В.О. Соболев, д-р соціол. наук
Н.О. Шульга, д-р соціол. наук


Зміст

Розділ 1.Що таке “здоровий спосіб життя” молоді?
Розділ 2.Оцінка стану здоровя та чинників здорового способу життя української молоді (за результатами національного соціологічного опитування)
Розділ 3. Позитивний досвід реалізації соціальних програм та проектів по формуванню здорового способу життя молоді
Розділ 4. Законодавство України щодо формування здорового способу життя у молодіжному середовищі
Розділ 5.Основні підсумки, рекомендації та актуальні заходи у сфері соціальної політики щодо формування здорового способу життя молоді
Резюме
.

Рекомендовано до друку Вченою радою Українського інституту соціальних досліджень(протокол № 1(12) від 15 вересня 2000 р.)

Видання здійснено у межах українсько-канадського проекту “Молодь за здоров`я”

Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи. / О.Яременко, О.Балакірєва, О.Вакуленко та ін. - К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000.


Передмова

У колективній монографії висвітлюється актуальна проблема формування здорового способу життя молоді, викладено розуміння поняття здоров`я та його основних складових, досить детально представлені результати соціологічного дослідження з питань здорового способу життя молоді, наведені приклади реалізації соціальних проектів з проблематики здорового способу життя як в Україні, так й в інших країнах, зроблено огляд законодавства України щодо формування здорового способу життя, а також запропоновано окремі рекомендації у сфері соціальної політики з питань формування здорового способу життя.

Розрахована на всіх, хто працює з молоддю, соціальних працівників, працівників сфери охорони здоровя, вчителів, вихователів, а також працівників навчальних закладів, науковців, молодіжних лідерів і саму молодь, громадські організації та неурядові організації, які цікавляться питаннями роботи з молоддю та формуванням здорового способу життя.


Український інститут соціальних досліджень, 2000


[Home] [Перелік сторінок]

© Проект "Молодь за здоров'я - Україна-Канада"

ЦІР ІГМЕ АМН України 2001