ВАТ “Завод “Енергія”: гігієнічна оцінка технології і виробництва, вплив на стан атмосферного повітря
Сердюк А.М., Станкевич В.В., Останіна Н.В., Тарабарова С.Б., Коваль Н.М., Тимошенко С.М., Волков В.А.
Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва АМН України, Київська міська СЕС

Технологічним регламентом виробництва передбачене термічне знешкодження ТПВ без його попереднього сортування. Процес спалювання відходів відбувається при температурі в межах 800-900˚ ÐoC. Проте слід відмітити, що проектом не передбачене та на заводі відсутнє очищення димових газів від хімічних сполук. В основному очищенню підлягають тверда фракція: пил та зола, тоді як димові гази, практично поступають в атмосферне повітря без належного очищення.
Щорічно на ВАТ “Завод “Енергія” в середньому знешкоджується 156,5 тис. т ТПВ, що в 2,3 рази менше проектної потужності заводу (356,4 тис. т/рік). В 1999 та 2000 рр. неякісні лікарські засоби серед них становили лише 0,01% (відповідно 16690,0 та 14996,2 кг). Величина гранично допустимого викиду становить 216,3687 г/с (6156,5783 т/рік).
За роки спостереження перевищення рівня регламентованих викидів в атмосферне повітря при високотемпературному спалюванні твердих побутових відходів не відмічено. Проте в 1999 р. фактична та лімітна величини викидів бенз(а)пірену були на одному рівні.
В динаміці за три роки (1998-2000 рр.) вміст забруднюючих речовин (азоту діоксид, вуглецю оксид, ангідрид сірчистий, аміак, завислі речовини, водень фтористий, фенол, сірководень, ртуть, свинець) не перевищував ГДК. Проте, в 1998 р. були зареєстровані перевищення ГДК за хлористим воднем (1,2 рази) та формальдегідом (3,1 рази). В 1999 та 2000 рр. концентрація стіролу в атмосферному повітрі житлової забудови на відстані 1000 м від заводу відповідно становила 8,0 та 7,5 ГДК.
Враховуючи, що ВАТ “Завод “Енергія” в зазначені роки працював не за проектною потужністю, говорити про вітсутність негативного впливу високотемпературного спалювання ТПВ на повітряне середовище Харківського масиву є передчасним. Це стосується і знешкодження неякісних лікарських засобів, об’єм яких серед побутових відходів становив лише 0,01%. В зв’язку з цим гігієнічні дослідження по впливу спалювання твердих побутових відходів на стан повітряного середовища в житловій забудові необхідно продовжити з метою надати всебічну гігієнічну оцінку методу високотемпературного знешкодження як ТПВ, так і неякісних лікарських засобів.


До збірки