Перелік публікацій
Пошук:

Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України на рубежі століть
Збірка тез доповідей науково-практичної конференції, присвяченої памяті О.М.Марзеєва
Випуск 2, Київ – 1999 р.
Формування здорового способу життя
Підготовка у межах проекту ”Молодь - за здоров`я, Україна - Канада” Інтернет-версії навчального посібника "Формування здорового способу життя" для молоді та підлітків України з метою формування у останніх здорового способу життя. Київ - 2001 р.
Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи
Підготовка у межах проекту ”Молодь - за здоров`я, Україна - Канада” Інтернет-версії навчального посібника "Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи" для молоді та підлітків України з метою формування у останніх здорового способу життя. Київ - 2001 р.
Вплив засобів масової інформації та інших джерел на формування здорового способу життя дітей та молоді
Підготовка у межах проекту ”Молодь - за здоров`я, Україна - Канада” Інтернет-версії навчального посібника "Вплив засобів масової інформації та інших джерел на формування здорового способу життя дітей та молоді" для молоді та підлітків України з метою формування у останніх здорового способу життя. Київ - 2001 р.
Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України
Збірка тез доповідей науково-практичної конференції, присвяченої 120-річчю з дня народження академіка О.М. Марзеєва. Випуск 5. Київ – 2003 р.
Етичні проблеми медицини праці та гігієни довкілля
Матеріали доповідей фахівців ІГМЕ на міжнародній науковій конференції, присвяченій 75 - річному ювілею Інституту медицини праці, що відбулася 9 - 10 грудня 2003 р.
Інтернет-преса про роботу фахівців Інституту гігієни та медичної екології
Електронна підбірка посилань на відповідні статті та матеріали в електронних виданнях
Довкілля та здоров'я
Журнал зареєстровано у ВАК України як наукове фахове видання, в якому можуть публікуватися результати десертаційних робіт на здобуття наукових ступенів у галузі біологічних та медичних наук
Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України
Треті марзєєвські читання. Випуск 7. Київ – 2007 р.
Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України
Четверті марзєєвські читання, присвячені 125-річчю з дня народження академіка О.М. Марзеєва. Випуск 8. Київ – 2008 р.
Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України на рубежі століть (Десяті марзєєвські читання).
Збірка тез доповідей науково-практичної конференції, присвяченої памяті О.М.Марзєєва
Випуск 14, Київ – 2014 р.

Окремі публікації