ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

26 - 27 КВІТНЯ

КОНФЕРЕНЦІЯ «ІСТОРІЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ, ПРАКТИКИ ТА ОСВІТИ»
Детальніше >
Детальніше >
Управління біоцидами в Україні


Державна установа «Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва національної академії медичних наук України»

«Управління біоцидами в Україні: базова ситуація і прогалини,
які необхідно вирішити для зниження ризиків біоцидів на здоров'я»
Київ, Україна, 23-24 листопада 2017 р.

В рамках SAICM QSP проекту «Зміцнення потенціалу для раціонального управління біоцидами (пестицидами та дезінфікуючими засобами) для зниження впливу на населення в Україні»
Програма
23 листопада 2017

  9:30 - 10:00 Реєстрація
  10:00 - 10:20Відкриття
  Сердюк А.М., Директор ДУ «Інститут громадського здоров’я НАМНУ»
  Представники Боро ВООЗ в Україні
  10:20 – 10:30Презентація учасників
  10:30 – 10:50Представлення проекту «Зміцнення потенціалу для безпечного управління біоцидів (пестициди і дезінфікуючі засоби) для зменшення впливу на населення в Україні»
  Проф. Полька Н.С., национальный координатор проекта, Національний координатор в Україні з питань довкілля і здоров’я, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України», член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук
  10:50- 11:00 Масштаби та очікувані результати семінару
  Ms Irina Zastenskaya, WHO Regional Office for Europe
  11:00 – 11:20 Перерва
  11:20 – 13:50Секція 1
  Регулювання пестицидів і біоцидів: існуюча практика
  11:20 – 12:20Нормативно-правові акти щодо біоцидів та пестицидів в Європейському Союзі
  Ms Maristella Rubbiani, Istituto Superiore di Sanità, Italy
  12:20 – 12:50Огляд промисловості та досвід ЄС щодо законодавства з біоцидів
  - процес, роль та обов'язки
  - наслідки та проблеми для промисловості
  - вплив на малі та середні компанії дотримання вимог законодавства
  Ms Flore Cognat, CEFIC
  12:50 – 13:20Схема оценки пестицидов ВОЗ (WHOPES)
  Ms Irina Zastenskaya, WHO Regional Office for Europe
  13:20 – 13:50Обговорення
  13:50 – 14:50 Обід
  14:50 – 18:00Секція 2
  Управління біоцидами в Україні: базова ситуація
  14:50 – 16:30 - Виробництво, імпорт, експорт, транспортування, використання та утилізація біоцидів
  Мукомела А. М., зав.сектором європейського законодавства REACH, міжнародних та національних нормативно-правових актів у сфері технічного регулювання обігу хімічної продукції ДП "Черкаський НДІТЕХІМ".
  - Міністерства, агентства та інші державні установи, що приймають участь в управлінні біоцидами
  Дмитруха Н.М., д.біол.наук, провідний науковий співробітник. Державна установа "Інститут охорони праці НАМН України ім. Кундєва"
  - Технічна інфраструктура
  Омельчук С.Т., зав. кафедрою гігієни та екології №3 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, д.мед.н., професор
  16:30-16:50Перерва
  16:50 -17:50 Секція 2 (продовження)
  - Забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій, відповідні заходи та наступна діяльність
  Станкевич В.В., Коваль Н.М. д.мед.н., зав. лабораторії грунту та відходів ДУ «Інститут громадського здоров’я НАМНУ»
  - Обізнаність та усвідомлення проблем працівниками; навчання цільових груп та фахівців
  Росада М.О., Київська міська держ. Адміністрація, Директор комунального підприємства «Промдезінфекція», к.мед.н.
  - Роль громадськості в інформуванні та навчанні стосовно управління ризиками, пов язаними з біоцидами
  Підберезняк Т.В. Президент ВГО «Фумігаційна асоціація»
  17:50 Підсумки роботи першого дня
  24 листопада 2017

  9:30 – 10:00 Підсумки роботи першого дня
  9:30 – 10:00 Секція 2
  Управління біоцидами в Україні: базова ситуація (продовження)
  10:00 – 11:00- Правові інструменти та нерегуляторні механізми раціонального управління хімічними речовинами, включаючи біоциди
  Шуміло Олексій Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент, голова Харківської міської громадської організації «ЕкоПраво-Харків»
  - Оцінка соціальних і економічних наслідків (вплив на здоров’я) як результат нераціонального поводження з біоцидами
  Сурмашева О.В., д.мед.н., зав. лабораторії санітарної мікробіології та дезінфектології ДУ «ІГЗ НАМНУ»
  11:00 – 11:30 Перерва
  11:00 – 13:00Секція 3
  Обговорення в робочих группах.
  - Законодательство. Модератор – Шуміло О.М.
  - Инфраструктура и институциональные механизмы. Модератор – Дмитруха Н.М.
  - Технічні можливості. Модератор – Омельчук С.Т.
  - Пілотна оцінка ефективності управління біоцидами. Модератор - Сурмашева О.В.
  13:00 – 14:00Обід
  14:00 – 15:00Звіти головуючих робочих груп
  15:00 – 15:30 Дискусія
  15:30 – 16:00 Наступні кроки та закриття


© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2018