ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Інформація про Міжнародний семінар


Інформація про Міжнародний семінар «Управління біоцидами в Україні: базова ситуація і прогалини, які необхідно вирішити для зниження ризиків біоцидів на здоров'я», який відбувся в Державній установі «Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України» (Київ) 23-24 листопада 2017 р.

Семінар проводився в рамках SAICM QSP проекту «Зміцнення потенціалу для раціонального управління біоцидами (пестицидами та дезінфікуючими засобами) для зниження впливу на населення в Україні».

У 2013 році Уряд України в особі Державної установи «Інститут гігієни та медичної екології Національної академії медичних наук України» (нині - Державна установа «Інститут громадського здоров’я Національної академії медичних наук України») за експертної підтримки ВООЗ підготував і подав пропозицію щодо Проекту «Зміцнення потенціалу для раціонального управління біоцидами (пестицидами та дезінфікуючими засобами) для зменшення впливу на населення в Україні» в тринадцятому раунді заявок до Цільового фонду Програми швидкого старту Стратегічного підходу до міжнародного регулювання хімічними речовинами (СПМРХР, SAICM).

У березні 2017 р. було підписано Угоду щодо реалізації проекту між Програмою Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП), яка є адміністратором Цільового фонду Програми швидкого старту СПМРХВ та ВООЗ (організація-учасник, що є виконавчим органом).

Згідно з Угодою щодо реалізації Проекту ЮНЕП-ВООЗ, укладено угоду між ВООЗ та Державною установою «Інститут громадського здоров'я НАМН України» щодо впровадження проекту на національному рівні, у співпраці з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством екології та природних ресурсів України та відповідно до процедур ВООЗ.

Згідно плану реалізації проекту 23-24 листопада 2017 року в ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України» відбувся Міжнародний семінар «Управління біоцидами в Україні: базова ситуація і прогалини, які необхідно вирішити для зниження ризиків біоцидів на здоров'я».
На семінарі були присутні почесні гості: Д-р Ірина Застенська (Ms Irina Zastenskaya), представник Європейського Регіонального бюро ВООЗ; Д-р Марте Еверард (Dr Marthe Everard) Представник ВООЗ, Керівник Представництва ВООЗ в Україні; Д-р Наталія Король, Національний спеціаліст бюро ВООЗ в Україні з питань неінфекційних захворювань; Ms Maristella Rubbiani, Начальник Управління продуктів і речовин Центру хімічного, косметичного та споживчого захисту Національного Інституту здоров’я (Італія) (Head of the Unit Products and Substances Authorization of the Center for chemicals, cosmetics and consumer protection (Istituto Superiore di Sanità), Italy); Ms Flore Cognat, Менеджер групи з питань спеціальної хімії Європейської ради хімічної промисловості (Sector Group Manager Specialty Chemicals, CEFIC). Також на засіданні був присутній Віце-президент Національної академії медичних наук України академік НАМНУ Заболотний Д.І.
В роботі наради прийняти участь представники державних, освітніх та наукових установ України, МОЗ України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Держпродспоживслужби України, ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, КП «Профдезінфекція» Київської міської державної адміністрації, вітчизняні та закордонні виробники біоцидів, Національний координатор з впровадження в Україні Роттердамської конвенції, недержавних та громадських організацій тощо.
Засідання відкрив керівник проекту академік НАМНУ Сердюк А.М. (презентація).
Також присутніх привітала Д-р Марте Еверард (Dr Marthe Everard) Представник ВООЗ, Керівник Представництва ВООЗ в Україні (презентація).
В вітальних словах Віце-президента Національної академії медичних наук України академіка НАМНУ Заболотного Д.І. прозвучало вітання колективу ДУ «Інститут громадського здоров’я НАМНУ», який спромігся вибороти успіх у конкурсі Програми швидкого старту SAICM і за цим стоїть не лише високий науковий потенціал, але й чітка громадянська позиція. Колектив звалив на свої плечі найважче, аби країні жилося краще.
Протягом нараду відбулося три секційні засідання. Згідно програми з доповіддю виступила Національний координатор проекту член-кореспондент НАМНУ професор Полька Н.С. з інформацією щодо попередніх результатів виконання проекту «Зміцнення потенціалу для безпечного управління біоцидів (пестициди і дезінфікуючі засоби) для зменшення впливу на населення в Україні» (презентація).
З доповіддю щодо масштабів та очікуваних результатів семінару виступила Ms Irina Zastenskaya, WHO Regional Office for Europe (презентація).
Наступні доповіді були присвячені нормативно-правовим актам щодо біоцидів та пестицидів в Європейському Союзі - Ms Maristella Rubbiani, Istituto Superiore di Sanità, Italy (презентація). та огляду промисловості та досвіду ЄС щодо законодавства з біоцидів: процес, роль та обов'язки; наслідки та проблеми для промисловості; вплив на малі та середні компанії дотримання вимог законодавства - Ms Flore Cognat, CEFIC (презентація). Також Ms Irina Zastenskaya, WHO Regional Office for Europe, представила інформацію щодо схеми оценки пестицидів ВОЗ (WHOPES) (презентація).
Наступні доповіді протягом 23-24 листопада було присвячено висвітленню основних розділів Національного огляду поточної ситуації з управління біоцидами що були надані Національними експертами з виконання проекту «Зміцнення потенціалу для раціонального управління біоцидами (пестицидами та дезінфікуючими засобами) для зниження впливу на населення в Україні»:
- Виробництво, імпорт, експорт, транспортування, використання та утилізація біоцидів (Мукомела А. М., зав.сектором європейського законодавства REACH, міжнародних та національних нормативно-правових актів у сфері технічного регулювання обігу хімічної продукції ДП "Черкаський НДІТЕХІМ"); (презентація).
- Міністерства, агентства та інші державні установи, що приймають участь в управлінні біоцидами (Дмитруха Н.М., д.біол.наук, провідний науковий співробітник. Державна установа "Інститут охорони праці НАМН України ім. Кундєва"); (презентація).
- Технічна інфраструктура (Омельчук С.Т., зав. кафедрою гігієни та екології №3 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, д.мед.н., професор); (презентація).
- Забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій, відповідні заходи та наступна діяльність (Станкевич В.В., д.мед.н., зав. лабораторії грунту та відходів ДУ «Інститут громадського здоров’я НАМНУ»); (презентація).
- Обізнаність та усвідомлення проблем працівниками; навчання цільових груп та фахівців (Росада М.О., Київська міська держ. Адміністрація, Директор комунального підприємства «Профдезінфекція», к.мед.н.); (презентація).
- Роль громадськості в інформуванні та навчанні стосовно управління ризиками, пов язаними з біоцидами (Підберезняк Т.В. Президент ВГО «Фумігаційна асоціація»); (презентація).
- Правові інструменти та нерегуляторні механізми раціонального управління хімічними речовинами, включаючи біоциди (Шуміло О. М., кандидат юридичних наук, доцент, голова Харківської міської громадської організації «ЕкоПраво-Харків»); (презентація).
- Оцінка соціальних і економічних наслідків (вплив на здоров’я) як результат нераціонального поводження з біоцидами (Сурмашева О.В., д.мед.н., зав. лабораторії санітарної мікробіології та дезінфектології ДУ «ІГЗ НАМНУ»). (презентація).

Протягом другого дня згідно програми проводилось обговорення в робочих группах з наступних питань:
- Законодательство. Модератор – Шуміло О.М.
- Инфраструктура и институциональные механизмы. Модератор – Дмитруха Н.М.
- Технічні можливості. Модератор – Омельчук С.Т.
- Пілотна оцінка ефективності управління біоцидами. Модератор - Сурмашева О.В.

Протягом наради проводилось активне обговорення доповідей як українськими фахівцями, так і міжнародними експертами.

Семінар завершився. Робота набирає нових обертів. Її результат залежатиме
від розуміння важливості проблеми владними структурами і їхньої готовності співпрацювати. Наступний етап – створення законодавчих та нормативних документів, адаптованих до ЄС, які регламентують поводження з біоцидами. Підхід має бути комплексним: від контролю сировини, виробництва, використання препаратів до їх утилізації. В підсумку передбачається створення державного регуляторного механізму, який має зміцнити потенціал раціонального управління біоцидами і впливати на зменшення їхнього негативного впливу на населення.
Започаткована робота – це турбота про збереження здоров’я і профілактику виникнення патології. На думку присутніх, авторитетних учених і фахівців, якщо об’єднати зусилля і постаратись, саме таким буде результат ініціативи ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва НАМНУ».

Фотографії роботи міжнародного семінару представлено на сайті

© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2019