ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Лабораторія соціальних детермінант здоров’я дітей
Лабораторію створено в 2003 р. під керівництвом к. мед. н. Н.В. Сисоєнко.

З 2008 р. керівник – д. мед. н. Гозак Світлана Вікторівна.
Тел.: (044) 292-06-19 ; e-mail : school_health@meta.ua


Надавані лабораторією послуги
Наукові праці лабораторії
Лекція "Здоров'я дітей в умовах сучасних викликів"
Вплив фізичної активності дітей на їх самопочуття та сприйняття щастя
Вплив дистанційного навчання на психоемоційний стан школярів під час пандемії covid-19
Особливості опорно-рухового апарату дітей старшого дошкільного віку
Рекомендації для населення щодо рухової активності дітей 6-11 років задля збереження і зміцнення здоров’я


Основні напрямки наукової діяльності:
• Фізіолого-гігієнічне обґрунтування регламентів навчальних навантажень на дітей для створення державних освітніх стандартів;
• Обґрунтування регламентів для гігієнічної оцінки та експертизи навчальних програм, педагогічних технологій, навчальних посібників;
• Вивчення закономірностей формування здоров’я дітей у сучасних умовах модернізації освіти;
• Розробка нових технологій збереження здоров’я дітей під час навчання у закладах освіти, в основу яких покладено прогноз адаптаціїно-резервних можливостей організму, підвищення його функціональних резервів, вплив на чинники ризику;
• Розробка критеріїв оцінки адаптаційних можливостей організму дітей до навантажень та до впливу шкідливих чинників шкільного середовища під час навчального процесу;
• Розробка та впровадження медико-педагогічних критеріїв та скринінгових тестів оцінки адекватності існуючих навчальних навантажень, програм, інноваційних технологій навчання, що відповідають статево-віковим функціональним можливостям і психофізіологічним особливостям дітей;
• Гігієнічний супровід проектування та експлуатації закладів освіти.

Найвагоміші наукові досягнення:
• Розроблено критерії оцінки реформ освіти в Україні.
• Встановлено закономірності адаптації та формування здоров’я учнів різних вікових груп у період модернізації освіти в Україні за умов різних форм навчання та фізичного виховання.
• Обґрунтовано критерії гігієнічного забезпечення життєдіяльності дітей з різними порушеннями в стані здоров’я – вихованців спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів.
• Розроблено критерії оцінки навчальних програм з фізичного виховання учнів.
• Розроблено програму профілактики та корекції порушень опорно-рухового апарату дітей старшого дошкільного та шкільного віку «Красива постава дитини».
• Розроблено концептуальні підходи до гігієнічних засад фізичного виховання дітей в закладах освіти.
free counters


© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2023