ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Лабораторія соціальних детермінант здоров’я населенняЛабораторію соціальних детермінант здоров’я населення створено на базі лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей у 2024 році. До цього часу вона існувала як лабораторія гігієни навчальної діяльності дітей, яку було створено у 2003 році згідно з рекомендацією учасників спільного засідання Академій медичних і педагогічних наук і лабораторію очолила к.мед.н. Н.В. Сисоєнко.
З 2008 року лабораторією очолює д.мед.н. С.В. Гозак.

Тел.: (044) 292-06-19 ; e-mail : school_health@meta.ua


Надавані лабораторією послуги
Наукові праці лабораторії
Лекція "Здоров'я дітей в умовах сучасних викликів"
Вплив фізичної активності дітей на їх самопочуття та сприйняття щастя
Вплив дистанційного навчання на психоемоційний стан школярів під час пандемії covid-19
Особливості опорно-рухового апарату дітей старшого дошкільного віку
Рекомендації для населення щодо рухової активності дітей 6-11 років задля збереження і зміцнення здоров’я
Тривога і депресія у дітей в контексті способу життя під час війни


Основні напрямки наукової діяльності:
• Вивчення процесів формування громадського здоров’я з урахуванням впливу соціальних, генетичних та поведінкових детермінант здоров’я населення.
• Вивчення впливу способу життя, умов життєдіяльності, соціальних та інших факторів, що формують здоров’я різних верств населення.
• Фізіолого-гігієнічне обґрунтування регламентів навчальних навантажень на дітей для створення державних освітніх стандартів.
• Обґрунтування регламентів для гігієнічної оцінки та експертизи навчальних програм, педагогічних технологій, навчальних посібників.
• Розробка нових технологій збереження здоров’я дітей і молоді під час навчання у закладах освіти, в основу яких покладено прогноз адаптаційно-резервних можливостей організму, підвищення його функціональних резервів, вплив на чинники ризику.
• Розробка критеріїв оцінки адаптаційних можливостей організму дітей до навантажень та до впливу чинників освітнього середовища.
• Розробка та впровадження медико-педагогічних критеріїв та скринінгових методик оцінки адекватності існуючих навчальних навантажень, програм, інноваційних технологій навчання з урахуванням статево-вікових, функціональних, психофізіологічних особливостей дітей і молоді.
• Визначення небезпеки для здоров’я населення соціальних змін у суспільстві, що пов’язані з надзвичайними гуманітарними ситуаціями, та розробка профілактичних стратегій.

Найвагоміші наукові досягнення:
Упродовж діяльності лабораторії
• розроблено критерії оцінки реформ освіти в Україні;
• встановлено закономірності адаптації та формування здоров’я учнів різних вікових груп у період модернізації освіти в Україні за умов різних форм навчання та фізичного виховання;
• обґрунтовано критерії гігієнічного забезпечення життєдіяльності дітей з різними порушеннями в стані здоров’я – вихованців спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів;
• розроблено критерії оцінки навчальних програм з фізичного виховання учнів;
• розроблено програму профілактики і корекції порушень опорно-рухового апарату дітей старшого дошкільного та шкільного віку «Красива постава дитини»;
• розроблено концептуальні підходи до гігієнічних засад фізичного виховання дітей в закладах освіти;
• розроблено критерії навчального навантаження на дітей і підлітків 1-11 класів у закладах загальної середньої освіти;
• розроблено критерії рівнів оздоровчої рухової активності дітей і підлітків як у звичних умовах життєдіяльності, так і під час надзвичайних гуманітарних ситуацій, зокрема пандемії COVID-19;
• встановлено особливості адаптації дітей і підлітків до карантинних заходів під час пандемії COVID-19;
• розроблено комп’ютерну програму щодо прогнозування здоров’я дітей з урахуванням комплексу морфо-функціональних та поведінкових детермінант.free counters


© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2024