ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Лабораторія безпеки хімічних матеріалів
Лабораторію створено в 1963 році. У різні роки лабораторію очолювали – д. мед. н., проф. Чекаль В.М., д. мед. н., проф. Волощенко О.І.

Керівник – к. мед. н. Голіченков Олександр Михайлович.
Тел.: (044) 513-40-48, e-mail : amg_2010@ukr.net

Надавані лабораторією послуги

Основні напрямки наукової діяльності:
• Оцінка безпеки для здоров’я людини нових хімічних матеріалів і засобів на їх основі (полімерних, будівельних, конструкційних, меблевих матеріалів, поліруючих засобів, лаків, фарб, мастик, матеріалів для одягу та взуття, санітарно-технічного обладнання та ін.), полімерних матеріалів для пакування харчових продуктів, парфумерно-косметичної продукції, препаратів побутової хімії;
• Розробка нових методичних підходів до оцінки безпеки для здоров’я людини продукції побутової хімії, парфумерно-косметичних засобів, полімерних та синтетичних матеріалів;
• Вдосконалення та розробка альтернативних методів досліджень безпечності та ефективності продукції парфумерно-косметичної промисловості;
• Санітарно-хімічні та токсикологічні дослідження нових сировинних компонентів для прогнозування ризиків негативного впливу готових виробів з них на здоров’я людини;
• Розробка принципів та критеріїв регламентації хімічних речовин з метою захисту здоров’я населення в умовах масового впровадження та використання нових хімічних матеріалів, полімерів, препаратів побутової хімії;
• Вивчення токсичності продуктів горіння полімерних та синтетичних матеріалів;
• Встановлення закономірностей хімічної стабільності, накопичення та міграції шкідливих хімічних речовин з нових хімічних матеріалів, препаратів та виробів в середовищі перебування людини;
• Розробка методів хіміко-аналітичного аналізу хімічних матеріалів, полімерів, препаратів побутової хімії;
• Розробка рекомендацій щодо гармонізації українського законодавства з сучасними вимогами ЄС до парфумерно-косметичної продукції, засобів побутової хімії, полімерних та синтетичних матеріалів.

Найвагоміші наукові досягнення:
• Розроблено нові методичні підходи з оцінки впливу на здоров’я людини косметичних засобів, засобів побутової хімії та інгредієнтів, що використовуються в зазначених категоріях продукції;
• Проведено токсиколого-гігієнічну оцінку продуктів термічної деструкції найбільш поширених будівельних матеріалів;
• Розроблено метод санітарно-хімічної оцінки продуктів горіння полімерних будівельних матеріалів та експресний метод визначення їх класу небезпеки;
• Досліджено токсикокінетику виведення хлорорганічних сполук, які утворюються при їх горінні. Вивчено токсикокінетику утворення карбоксігемоглобіну та обгрунтовано дозо-часове навантаження монооксидом вуглецю на організм білих мишей;
• Проведено гігієнічну регламентацію лакофарбових матеріалів будівельного призначення за санітарно-хімічними показниками та показниками безпечності продуктів їх горіння на відповідність сучасним вимогам (Стандарти ЄС).
• Розроблено методику виконання вимірювання масової концентрації пахучих речовин (терпеноїдів) у повітрі населених місць в районах розміщення підприємств побутової хімії та у повітрі приміщень житлового і громадського призначення методом газорідинної хроматографії.
© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2024