ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Лабораторія токсикології
Лабораторію засновано в 2005 р.

Керівник – д. біол. н., проф. Томашевська Людмила Анатоліївна
Тел.: (044) 574-00-86, e-mail: tomashewskaya@ukr.net

Надавані лабораторією послуги

Основні напрямки наукової діяльності:
• Оцінка токсичності та небезпеки хімічних речовин за токсикометричними параметрами гострої токсичності;
• Експериментальне дослідження біоефектів впливу факторів навколишнього середовища;
• Причинно-наслідкові порушення в організмі в аспекті залежності «доза (концентрація, рівень) - час - ефект»;
• Вивчення характеру, особливостей і механізмів токсичної дії факторів довкілля;
• Методична розробка концепції біологічної індикації небезпеки впливу факторів навколишнього середовища;
• Динаміка розвитку адаптаційних процесів, детермінованих зовнішнім впливом;
• Обгрунтування та прогноз формування структурно-функціональних змін гомеостазу;
• Обґрунтування критеріїв гігієнічної оцінки комплексного впливу фізичних або хімічних факторів середовища.

Найвагоміші наукові досягнення:
• Визначено закономірності та механізми формування біоефектів електромагнітних випромінювань різних частотних діапазонів в залежності від частоти, рівня інтенсивності та часу впливу;
• Визначено залежності функціонального стану організму в реальних умовах поєднаної дії електромагнітного випромінювання та іонізуючого випромінювання Cs137 при різних шляхах надходження в організм;
• Визначено особливості та закономірності формування ранніх структурно-функціональних зрушень в організмі при сполученій дії фізичних і хімічних факторів з різними первинними механізмами біологічної дії (ЕМВ та хлороформ);
• Розроблено концепцію біологічної індикації маркерів порушень репродуктивної системи. Отримано патент на корисну модель № 68686 «Спосіб визначення порушень генеративної функції під впливом шкідливих чинників довкілля»;
• Визначено стан біохімічних процесів під впливом аніонних ПАР при епікутанному надходженні;
• Визначено параметри гострої токсичності карбоксилатів біогенних нанометалів на основі харчових кислот та хронічної дії засобів на основі наносрібла для обгрунтування можливості використання їх в якості мікроелементних домішок;
• Визначено токсикологічні характеристики впливу питної води нестандартного складу мінералізації для гігієнічного обґрунтування безпеки використання в питному водопостачанні.
free counters


© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2024