ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Лабораторія гігієни грунту та відходівЛабораторію створено у 1931 р. У різні роки її очолювали – Л.І. Розов, проф. С.Я. Найштейн, д. мед.н. Г.Я. Чегринець, д. мед. н. М.П. Вашкулат.

З 2003 р. керівник лабораторії – д. мед. н. Станкевич Валерій Васильович.
Тел.: (044) 292-14-25, e-mail: grtr@ukr.net

Основні напрямки наукової діяльності:
• Створення ефективної системи впровадження в практику науково обґрунтованих сучасних інноваційних технологій у сфері поводження з відходами;
• Гігієнічна оцінка технологій збору, транспортування, сортування, знешкодження, захоронення та утилізації твердих побутових та промислових (стічні води та їх осади, відходи тваринництва тощо) відходів та їх можливого використання в сільському господарстві;
• Наукове обґрунтування санітарно-гігієнічних вимог щодо розташування та проектування підприємств з переробки вторинної сировини та проведення санітарно-гігієнічної оцінки виробів з неї;
• Розробка гранично допустимих та орієнтовно допустимих концентрацій хімічних речовин антропогенного походження в ґрунті;
• Розробка гігієнічних заходів щодо покращення якості ґрунтів як основного чинника впливу на середовище життєдіяльності людини;
• Наукове та практичне обґрунтування застосування пестицидів, органічних та мінеральних добрив, осадів стічних вод на сільськогосподарських угіддях та оцінка їх впливу на здоров'я населення;
• Санітарна охорона ґрунту в районах зрошуваного землеробства у разі використання стічних вод тваринницьких та птахівницьких підприємств;
• Санітарна охорона ґрунту в умовах багатофакторного впливу хімічних та біологічних, особливо гельмінтологічних, чинників;
• Гігієнічна оцінка та оптимізація технологій «зеленого» землеробства;
• Розробка програмних, науково-методичних, методологічних та нормативних документів з охорони ґрунту.

Найвагоміші наукові досягнення:
• Доведено та науково обґрунтовано необхідність проведення комплексної гігієнічної оцінки якості ґрунтів території населених місць за пріоритетними показниками: фізико-хімічними (вміст солей важких металів), гельмінтологічними та мікробіологічними.
• Науково обґрунтовано та вдосконалено систему санітарно-епідеміологічних заходів у сфері поводження з твердими побутовими відходами.
• Вперше науково обґрунтовано гігієнічні нормативи допустимих рівнів вмісту нафтопродуктів у ґрунтах з урахуванням типу ґрунтів та умов їх використання.
• З урахуванням вимог міжнародного законодавства у сфері поводження з токсичними промисловими відходами науково обґрунтовано сучасні підходи щодо визначення класу небезпеки промислових відходів за інтегральними показниками, які включають їх токсикологічну, епідеміологічну та радіологічну характеристику.

© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2023