ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «ФІЗИЧНІ ФАКТОРИ ДОВКІЛЛЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Лабораторія профілактики аліментарно-залежних захворювань
Лабораторію створено в січні 2016 р. у результаті об’єднання Лабораторії гігієни харчування (засновано в 1998 р., керівник д. мед. н., проф. Гуліч Марія Павлівна) та Лабораторії спеціальних харчових продуктів та епідеміології харчування (засновано в 2003 р. під керівництвом д. мед. н., проф. Корзуна Віталія Наумовича).

Керівник – д. мед. н., проф. Гуліч Марія Павлівна
тел.: (044) 513-40-65, e-mail: gumapa@ukr.net
Сторінка лабораторії у Facebook

Надавані лабораторією послуги

Основні напрямки наукової діяльності:
• Вивчення фактичного харчування дитячого населення України та розробка заходів щодо раціоналізації їх харчування;
• Розробка проблеми взаємозв’язку стану харчування та розвитку хронічних неінфекційних захворювань;
• Розробка теоретичних та практичних засад аліментарної профілактики хронічних неінфекційних захворювань;
• Дослідження мікронутрієнтного складу харчових продуктів з метою раціоналізації харчування населення;
• Розробка принципів створення продуктів харчування з корекцією хімічного складу;
• Гігієнічна та медико-біологічна оцінка продуктів харчування, одержаних за новітніми інноваційними технологіями;
• Наукове обґрунтування рецептур та медико-біологічна оцінка продуктів спеціального призначення;
• Санітарно-епідеміологічна оцінка безпечності та якості харчових продуктів та продовольчої сировини;
• Вивчення вітамінного та мікроелементного забезпечення населення України та розробка заходів його корекції;
• Створення та впровадження засобів профілактики йоддефіцитних станів та захворювань населення, яке проживає в ендемічних та забруднених радіонуклідами регіонах;
• Розробка принципів харчування населення в умовах радіоактивного забруднення довкілля;
• Розробка нормативно-методичної документації з гігієни харчування;
• Розробка наукових засад державної політики в галузі харчування населення України.

Найвагоміші наукові досягнення:
• Створено наукову базу даних щодо мікронутрієнтного складу молока і молокопродуктів та фактичного вмісту мікроелементів цинку і міді у всіх видах харчових продуктів сучасного вітчизняного ринку.
• Розроблено пріоритетні та оригінальні методології та методичні підходи щодо вивчення органічних сполук мікроелементів, отриманих за допомогою нанотехнології.
• Науково обґрунтовано новий підхід до вирішення проблеми дефіциту мікроелементів у харчуванні населення за рахунок збагачення продуктів харчування органічними сполуками мікроелементів, отриманих за новітніми технологіями.
• Науково обґрунтовано можливість підвищення харчової і біологічної цінності їстівних і лікарських грибів при культивуванні їх на поживному середовищі з додаванням цитратів біометалів, отриманих за інноваційною нанотехнологією.
• Під науковим керівництвом д. мед. н., проф. Корзуна Віталія Наумовича досліджено особливості споживання мікроелементів різними верствами населення, вплив мікронутрієнтного дисбалансу на стан здоров’я людини та запропоновано засоби профілактики та корекції виявлених порушень.
free counters


© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2021