ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Лабораторія профілактики аліментарно-залежних захворюваньЛабораторію створено в 1998 р. під керівництвом д. мед. н., проф. М. П. Гуліч.

Керівник – д. мед. н., проф. Гуліч Марія Павлівна
тел.: (044) 513-40-65, e-mail: gumapa@ukr.net

Сторінка лабораторії у Facebook
Надавані лабораторією послуги

Лабораторія профілактики аліментарно-залежних захворювань – це єдина лабораторія такого профілю в системі Національної академії медичних наук України, яка за своїм потенціалом може виконувати як наукові дослідження щодо впливу харчування на здоров’я населення, запобігання розвитку аліментарно-залежних хронічних неінфекційних захворювань, розробки наукових засад удосконалення системи організації харчування дітей, так і вирішувати суто практичні завдання: проводити медико-біологічну оцінку продуктів харчування, одержаних за інноваційними технологіями, здійснювати оцінку безпечності та якості харчових продуктів з позицій міжнародного та вітчизняного санітарного законодавства та здійснювати розробку законодавчих і нормативно-методичних документів.

Основні напрямки наукової діяльності:

• Проведення репрезентативних досліджень стану фактичного харчування населення, зокрема дітей та молоді;

• Вивчення проблеми взаємозв’язку стану харчування і розвитку хронічних неінфекційних захворювань та наукове обґрунтування засад реалізації заходів аліментарної профілактики їх в Україні відповідно до Цілей сталого розвитку;

• Вивчення особливостей харчування дітей шкільного віку та розробка наукових засад удосконалення системи організації шкільного харчування в умовах інтеграції України у європейський освітній простір та реформування шкільної освіти;

• Визначення сучасного стану забезпечення харчуванням дітей з особливими дієтичними потребами в закладах освіти в Україні та розробка основ дієтичного шкільного харчування;

• Розробка принципів харчування населення в умовах надзвичайних ситуацій, зокрема щодо харчування дітей під час воєнного стану;

• Медико-біологічна оцінка продуктів харчування, одержаних за новітніми інноваційними технологіями;

• Наукове обґрунтування рецептур та медико-біологічна оцінка продуктів спеціального призначення;

• Оцінка безпечності та якості харчових продуктів та продовольчої сировини з позицій міжнародного та вітчизняного санітарного законодавства;

• Розробка нормативно-методичної документації з гігієни харчування;

• Розробка наукових засад державної політики в галузі харчування населення України.

Найвагоміші наукові досягнення:

• Розроблено пріоритетні та оригінальні методології та методичні підходи щодо вивчення органічних сполук мікроелементів, отриманих за допомогою нанотехнології.

• Науково обґрунтовано новий підхід до вирішення проблеми дефіциту мікроелементів у харчуванні населення за рахунок збагачення продуктів харчування органічними сполуками мікроелементів, отриманих за інноваційною нанотехнологією;

• Відповідно до Цілей сталого розвитку встановлено поширеність факторів ризику неінфекційних захворювань серед студентської молоді;

• Розроблено та впроваджено в діяльність вищих навчальних закладів України «Алгоритм впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій в навчальний процес вищих навчальних закладів»;

• Створено «Збірник рецептур страв, кулінарних виробів і напоїв (технологічних карт) для харчування дітей шкільного віку для закладів освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та закладів сфери соціального захисту»;

• Створено наукову базу даних щодо мікронутрієнтного складу молока і молокопродуктів та фактичного вмісту мікроелементів цинку і міді у всіх видах харчових продуктів сучасного вітчизняного ринку;

• Науково обґрунтовано можливість підвищення харчової і біологічної цінності їстівних і лікарських грибів при культивуванні їх на поживному середовищі з додаванням цитратів біометалів, отриманих за інноваційною нанотехнологією.

free counters


© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2023