ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Лабораторія санітарної мікробіології та дезінфектологіїЛабораторію створено у 1946 році. У різні роки лабораторію очолювали – к. біол. н. Локшина С.С., к. мед. н. Ярошенко В.А., д. мед. н., проф. Григорьєва Л.В., д. мед. н., проф. Корчак Г.І.

Керівник – д. мед. н. професор Сурмашева Олена Василівна
Тел.: (044) 292-14-55, e-mail : gigmicrobio@ukr.net

Надавані лабораторією послуги

  Сьогодні в лабораторії працює 1 доктор медичних наук, 2 кандидата медичних наук, 2 кандидата біологічних наук, 6 наукових співробітників без ступеню, 4 лаборанта.
  Протягом 2016-2021 рр. виконано і захищено 1 докторська та 6 кандидатських дисертацій, співробітниками опубліковано 134 наукові праці.

  Основними напрямками наукової діяльності лабораторії санітарної мікробіології та дезінфектології є:

  - епідемічна характеристика об’єктів навколишнього середовища;

  - оцінка їх ролі в поширенні збудників інфекційних хвороб серед населення;

  - розробка методів і нормативів санітарно-мікробіологічної оцінки об’єктів навколишнього середовища, сучасних методів очистки та знезараження питної и стічної води від мікробного забруднення, в тому числі від ентеровірусів.

  - мікологічне дослідження об`єктів навколишнього середовища щодо безпечності для людей.

  - дослідження специфічної активності дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту.


   ПРОВІДНІ НАУКОВІ РОЗРОБКИ ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ

   Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 03 вересня 2020 року № 2024 «Про затвердження Методів проведення досліджень специфічної активності, безпечності, якості (ефективності) дезінфекційних засобів та їх випробування на практиці». 2016 р.

   Інформаційний лист: Проведення дезінфекційних заходів на об`єктах громадського харчування, продовольчої торгівлі (поверхні). 2016 р.

   Інформаційний лист: Проведення дезінфекційних заходів на об`єктах громадського харчування, продовольчої торгівлі (антисептики). 2016 р.

   Інформаційний лист: Проведення антисептичних заходів га об`єктах побутового обслуговування населення. 2016 р.

   Інформаційний лист: Критеріальний розподіл за ступенем біобезпеки та рівнем дезінфекції об`єктів навколишнього середовища закладів побутового обслуговування населення, громадського харчування, продовольчої торгівлі. 2016 р.

   Інформаційний лист: Проведення мікробіологічного моніторингу та профілактичних заходів внутрішньолікарняної інфекції в умовах багатопрофільного стаціонару. 2017 р.

   Інформаційний лист: Методичні підходи до оцінки санітарно-хімічних критеріїв якості води плавальних басейнів при навчально-виховних закладах при здійсненні державного та виробничого контролю. 2017 р.
   Методичні рекомендації з проведення дезінфекційних заходів для профілактики COVID – 19 та інших вірусних інфекцій.2021 р.

   Методичні рекомендації щодо вибору сучасних дезінфекційних засобів для застосування у надзвичайних умовах. 2021free counters


© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2024