ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Документи освітнього процесу
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

Наказ № 1д/49 від 22 грудня 2022 р. "Про затвердження і введення в дію в ДУ «Інститут громадського здоров‘я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»
- Положення про академічну доброчесність наукових працівників і здобувачів наукового ступеня докторів філософії і доктора наук";
- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність;
- Положення про систему запобігання плагіату;
- Положення про комісію з попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальним насиллям".

Наказ № 1/10д від 24 січня 2023 р. "Про заходи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції"

Наказ № 1/12д від 27.01.2023 р. "Про затвердження і введення в дію в ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»"
- Положення про академічну доброчесність наукових працівників і здобувачів наукового ступеня докторів філософії і доктора наук";
- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність;
- Положення про систему запобігання плагіату;
- Положення про комісію з попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальним насиллям".

Положення про порядок запобігання академічному плагіату в ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

Положення про комісію з попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальним насильством у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

Положення про запобігання та протидію корупції в Державній установі «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

Положення про академічну доброчесність наукових працівників і здобувачів наукового ступеня докторів філософії і доктора наук у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

Концепція освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти тетього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Положення про організацію освітнього процесу з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

Положення про проектні групи освітньої діяльності, робочі групи освітніх програм та групи забезпечення спеціальності у Державній установі «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

Процедура з розроблення освітніх програм

Положення про гаранта освітньої програми у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

Освітньо - наукова програма за спеціальністю 229 «громадське здоров‘я» (галузь знань 22 «охорона здоров‘я») на третьому (освітньо – науковому рівні) у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

Навчальний план за спеціальністю 229 «громадське здоров'я» (галузь знань 22 «охорона здоров'я») на третьому (освітньо – науковому рівні) у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

Відомості про викладачів за спеціальністю 229 «громадське здоров'я» (галузь знань 22 «охорона здоров'я») на третьому (освітньо – науковому рівні) у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»
free counters


© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2023