ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Основні наукові напрямки


Пріоритетні напрямки наукової діяльності Інституту:

 • Удосконалення засад профілактичної медицини у питаннях сприяння здоров’ю і запобігання розвитку захворювань;
 • Вивчення процесів формування громадського здоров’я з урахуванням впливу екологічних та соціальних чинників;
 • Розроблення та вдосконалення законодавчих, нормативно-методичних і організаційно-розпорядних документів спрямованих на ліквідацію наслідків військової агресії;
 • Розроблення та вдосконалення законодавчих, нормативно-методичних і організаційно-розпорядних документів щодо збереження і зміцнення здоров’я населення в умовах надзвичайних ситуацій та змін клімату;
 • Розроблення теоретичних та методичних основ визначення шкідливих чинників довкілля (фізичних, хімічних, біологічних) та ризиків для здоров’я від їх дії для вирішення питань управління якістю навколишнього середовища;
 • Розроблення та вдосконалення методичних підходів до моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища для впровадження управлінських заходів, технологій подолання негативних впливів на стан здоров’я населення;
 • Наукове обґрунтування використання ймовірнісних оцінок впливу навколишнього природного середовища на здоров’я населення при розробленні, організації та удосконаленні державної системи моніторингу;
 • Впровадження в практику діяльності даних дистанційного зондування Землі, геокодування та програмного інжинірингу щодо розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери, сельбищних зон;
 • Удосконалення методології гігієнічної оцінки та контролю якості продуктів харчування, питної води, лікарських та косметичних засобів;
 • Вивчення ролі способу життя, учбових, виховних процесів та умов життєдіяльності у формуванні здоров’я дітей;
 • Оцінка спряжених вигод від використання нових видів палива, відновлюваних і альтернативних джерел енергії та видів палива на підставі оцінок ризику для здоров’я населення;
 • Актуалізація принципів нормування токсичних речовин в харчових продуктах та сировині, отриманих на постраждалих внаслідок війни територіях;
 • Наукове обґрунтування сучасних ефективних методів та дезінфекційних засобів щодо профілактики інфекційних хвороб;
 • Наукове обґрунтування методології з визначення небезпеки для здоров’я населення соціально-економічних і екологічних змін у суспільстві, що пов’язані з надзвичайними ситуаціями;
 • Цифровізація освітнього процесу з дисциплін 222 Медицина «Гігієна» та 229 «Громадське здоров’я».free counters


© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2024