ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

19 - 20 жовтня

КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ (ТРИНАДЦЯТІ МАРЗЄЄВСЬКІ ЧИТАННЯ)
Детальніше >
Детальніше >
Рада молодих вчених


Молодий вчений – вчений віком до 35 років, який має вищу освіту, навчається в інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі, аспірантурі чи має науковий ступінь кандидата наук, або вчений віком до 40 років, який має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі.
Мета Ради молодих вчених - забезпечення активної участі молодих вчених ІГЗ НАМНУ у проведенні наукових досліджень та представництва, захисту і реалізації їх прав та інтересів.

Основні завдання Ради:
• Об’єднувати молодих вчених для проведення наукової діяльності, готувати пропозиції щодо розвитку системи їх грантової, стипендіальної та інших форм підтримки.
• Сприяти здійсненню наукової діяльності, підвищенню кваліфікації, кар’єрному зростанню, реалізації творчого потенціалу, наданню інформаційної та організаційної підтримки молодим вченим ІГЗ НАМНУ.
• Підтримувати молодих вчених ІГЗ НАМНУ у проведенні ними наукових, науково-організаційних та науково-освітніх заходів.
• Сприяти розвитку та вдосконаленню наукової сфери України та її інтеграції до світового та європейського дослідницького простору.

Склад РМВ ІГЗ НАМНУ – 34 особи, в т.ч. 8 докторів та кандидатів наук (24%):
• медичні науки - 4 особи
• біологічні науки - 4 особи
Молоді вчені, що затвердили теми та працюють над дисертаційними роботами – 9 осіб (26%).
Голова РадиТарасюк Ольга Євгеніївна, к. мед. н.
Роб. +38-044-559-56-54
tarasyuk_olga@ukr.net
Секретар РадиБіляєв Євген Олександрович
Роб. +38-044-513-70-74
jaxbest007@gmail.com
Заступник голови РадиЦицирук Валерія Сергіївна
Роб. +38-044-574-00-86
tsytsyrukvaleri@ukr.net
Актив РадиВласюк Наталія Валеріївна
Осташ Ольга Михайлівна
Пімушина Марина Вікторівна
Петренко Олена Дмитрівна
Члени профспілкового комітету ІнститутуБезверха Анна Петрівна
Любарська Любов Сергіївна
Пімушина Марина Вікторівна
Цицирук Валерія Сергіївна

План роботи РМВ ДУ “ІГЗ НАМНУ” на 2016 рік
Захід
Термін проведення
1
Організація та проведення екскурсій по лабораторіях Інституту для ознайомлення з їх роботою протягом року
2
Відвідування циклу лекцій провідних вітчизняних науковців для молодих вчених щомісяця в другий вівторок
3
Відвідування лекцій вчених Інституту громадського здоров’ящомісяця в третійчетвер
4
Участь в Раді молодих вчених НАМНУ, обмін досвідом з молодими вченими інших установ Національної академії медичних наук Українипротягом року
5
Доповіді молодих вчених Інституту про власну наукову діяльність та на різну тематикущомісяця в третійчетвер
6
Участь у роботі профспілкового комітету Інститутупротягом року
7
Поширення інформації щодо проведення науково-практичних конференцій, з’їздів, симпозіумів, семінарів, шкіл для молодих вчених тощо; конкурсів для молодих вчених; міжнародних та державних грантів на наукові роботи для молодих науковців.протягом року
8
Створення сторінки в соціальних мережах молодих вчених ДУ “ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ” для обміну інформацією та викладення пропозицій та її подальша технічна підтримкапротягом року
9
Підготовка до здачі міжнародних тестів на знання англійської мови протягом року
10
Взаємодопомога молодих вчених в ході написання та захисту науково-дослідних робітпротягом року
11
Тімбілдінг і спільне дозвілля та екскурсіїпротягом року
12
Сприяння вирішенню соціальних проблем молодих вченихпротягом року

Інформація для молодих вчених
Британська Рада пропонує 8 курсів Learn English Pathways різного рівня складності.
http://www.britishcouncil.org.ua/year-of-english/special-offers/learnenglish-pathways
Learn English Pathways – це серія курсів для дорослих, що вивчають англійську мову у форматі онлайн. Кожен курс розрахований на 30-40 занять і пропонує вправи, аудіозаписи, тексти, зображення та відеo для самостійного опрацювання. Перед початком курсу студенти проходять онлайн-тест на визначення рівня англійської, після якого отримують доступ до курсу відповідного рівня від А1+ до B2.

© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2017