ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «ФІЗИЧНІ ФАКТОРИ ДОВКІЛЛЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Міжнародні зв’язки


МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
ДУ «Інституту громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» за договорами про творче співробітництво співпрацює з наступними організаціями:
- Робочою групою ВООЗ з атмосферного повітря.
- Робочою групою ВООЗ «Зміни клімату та здоров’я».
- Європейським регіональним бюро ВООЗ з питань навколишнього середовища та здоров’я
- Європейською цільовою групою з навколишнього середовища та здоров’я
- Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва.
- Світовим Банком.
- ВООЗ з питань супроводу проекту Національного плану заходів з імплементації та реалізації засад європейської політики «Здоров’я-2020: основ Європейської політики в підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя» щодо неінфекційних захворювань на період до 2020 року».
- Медичним університетом Доккіо (Dokkyo Medical University), Японія.
- Регіональним підрозділом Північно-Східної Європи Фірма ECOLAB Sp.z.o.o. (Польща).
- Вищою школою суспільних і технічних наук в м. Радом (Польща) - нині Європейським суспільно-технічним університетом.
- ДУ «Республіканський науково-практичний центр гігієни» Міністерства охорони здоров’я Республіки Білорусь, м. Мінськ.

Співробітниками інституту протягом останніх років проводились спільні міжнародні наукові дослідження:
- «Сприйняття радіаційних ризиків населенням України». Термін виконання: 2009-2011 рр. Організація-співвиконавець: Університет м. Нагасакі, Інститут захворювань атомного бомбардування. Керівник проекту зі японської сторони – професор Йошисата Шибата.
- «Розробка національної стратегії щодо профілактики неінфекційних захворювань, пов’язаних зі способом життя, особливостями харчування та фізичної активності населення». Спільно з Європейським регіональним бюро ВООЗ (2009-2011 рр.). Назва: «Визначити поширеність факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань, пов’язаних зі способом життя, в умовах глобалізації та економічної кризи серед підлітків 13-15 років»
Також за міжнародним грантом виконувалась науково-дослідницька робота «Обґрунтування шляхів зменшення переходу природних радіонуклідів у місцях добування і переробки урану» (проект № 3290). Керівник – д.б.н., професор Лось І.П. Співвиконавці: Український науково-дослідний інститут гідрометеорології, Центр радіоекологічного моніторингу. УНТЦ. Керівник проекту – Ив Кармел.
В межах наукового співробітництва виконувались також наступні НДР:
- «Сприйняття радіаційних ризиків населенням України» спільно з Японією, Atomic Bomb Disease Institute, Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences (керівники – академік НАМНУ Сердюк А.М., професор Йошисада Шибата).
- «Обґрунтування зменшення надходження природних радіонуклідів в організм людини та навколишнє середовище на уранових об’єктах» (спільно з фахівцями відповідних установ Японії, Польщі, Швеції, Бельгії, Німеччини). Керівник – д.техн.наук Бузинний М.Г.
- «Глобальне опитування підлітків щодо тютюнопаління (ГОПТ), 2010 – 2012 рр. Науковий керівник – заступник директора з наукової роботи, член-кор. НАМНУ, д.мед.н., професор Полька Н.С.
- «Шкільне середовище та респіраторне здоров’я дітей» (“School Environment and Respiratory Health of Children”, SEARCH II) (15.11.2010 – 15.11.2013) проведено за підтримки Регіонального екологічного центру для Центральної та Східної Європи (Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Country Office Hungary; National Institute of Environmental Health).
Фахівці установи приймали участь у проекті з Глобальної оцінки та аналізу стану санітарії та питної води в Україні на 2013-2014 роки (GLAAS), яка є ініціативою ООН та виконується Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Ці результати «Глобального аналізу і оцінки стану санітарії та питного водопостачання (ГЛААС) в Україні» на 2013-2014 рр. вперше було представлено серед 86 країн. Матеріали висвітлено на сайтах: GLAAS 2014 full report: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/139735/1/ 9789241508087_eng.pdf?ua=1; Main findings: http://apps.who.int/iris/bitstream/ 10665/ 143953/2/ WHO_FWC_WSH_ 14.01_eng.pdf?ua=1; Country highlights: http://www.who.int/water_sanitation_ health/glaas/
2014/country-highlights/en/; External Support Agency Highlights: http://www.who.int/water_sanitation_health/ glaas/2014/support-agency-highlights/en/. Обговорення питань санітарії та питної води обговорювалось на Нараді високого рівня (Осло, Норвегія, 6-7 травня 2015 р.). Матеріали Наради високого рівня висвітлено у публікації: Рrotocol on water and health. Effective approaches to drinking-water quality surveillance (mеeting report) // WHO Regional Office for Europe to: Publications WHO. - Copenhagen, 2015. – P. 28) та на офіційному сайті ВООЗ: http://apps.who.int/pubrequest.
Лабораторія з контролю якості продукції внесена до переліку лабораторій, рекомендованих Глобальним Фондом ВООЗ для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, та залучена до заходів, обумовлених моніторинговою політикою ВООЗ (http://www.theglobalfund.org/en/ procurement/ мquality/ pharmaceutical/# PreShipmentQC).

Фахівці інституту беруть активну участь у конкурсах на здобуття закордонних грантів.
Зокрема, в 2012 році спільно відділом супроводу державних програм та міжнародних зв’язків і лабораторією гігієни атмосферного повітря та оцінок ризику інституту разом з ДУ «Інститут медицини праці НАМНУ» та ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМНУ» розроблено та подано Проект «Організація підвищення кваліфікації: Інтердисциплінарний Центр Глобального впливу довкілля та професійних факторів на здоров’я в Україні» (Project «Building on Excellence: an Interdisciplinary GEOHealth Hub in Ukraine») до Fogarty International Centre (FIC) of the National Institutes of Health, USA (Міжнародний центр Фогарті) (керівни
к – директор установи, академік НАМНУ, д.мед.н., професор Сердюк А.М.). Отримано позитивне рішення, термін виконання проекту: 2013-2015 рр. проект виконувався спільно з ДУ «Інститут медицини праці НАМНУ» та ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології.
Також в 2013 році відділом супроводу державних програм та міжнародних зв’язків подано Проект «Зміцнення потенціалу в галузі раціонального управління біоцидів (пестицидів і дезінфікуючих засобів), щоб зменшити вплив на населення в Україні» (керівник – директор установи, академік НАМНУ, д.мед.н., професор Сердюк А.М.) до Програми швидкого старту Стратегічного підходу до міжнародного регулювання хімічних речовин (СПМРХР), отримано позитивне рішення, ведеться підготовча робота до виконання завдань проекту.
Значущим моментом за останній період є підписання 24 березня 2016 року Угоди про творче співробітництво з Медичний університет Доккіо (Dokkyo Medical University), Японія, з метою реалізації наукових досягнень, ведення спільних досліджень, створення сприятливих умов для обміну ідеями, інформацією, практичними рекомендаціями, а також розробками в рамках пріоритетних напрямів і програм в області охорони здоров’я населення. Організація спільних наукових семінарів, симпозіумів, конференцій.
Також активну участь співробітники інституту приймали в заходах з нагоди 30-х роковин трагедії на Чорнобильській АЕС. Зокрема, 30 березня 2016 року в Державній установі «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України» відбулася зустріч зі знімальною групою програми «Фантастіко», провідного бразильського каналу «ТВ Глобо», яка тривала понад 3,5 години. Протягом зустрічі обговорювались ситуація під час аварії та її медичні наслідки у післяаварійний період. Академік Сердюк надав дуже конкретну та повну інформацію щодо аварії на ЧАЕС та тих уроків, які треба винести з цієї найбільшої техногенної катастрофи. Також присутні відвідали лабораторію радіаційного моніторингу. Обидві частини репортажу в мережі Інтернет - за посиланнями: http://globoplay.globo.com/v/4978612/ та http://globoplay.globo.com/v/4994231/. За проведено роботу фахівцям інституту висловлена щира подяка від пана Р.В.Троненка, повноважного посла Посольства України у Федеративній Республіці Бразилія (лист від 2 травня 2016 р. № 6142/17-040-598), за приділену увагу та надане інтерв’ю бразильським журналістам, яке стало важливим внеском у висвітлення інформації про Чорнобильську катастрофу за кордоном.

© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2021