ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Звіт про діяльність громадської організації «Українська Асоціація громадського здоров’я» за 2017 рік


З метою розбудови системи громадського здоров’я в Україні та відповідно до статутних завдань членами ГО «Українська Асоціація громадського здоров’я» упродовж 2017 року проведено наступну діяльність:

1) підписано договори про творчу співпрацю:

- з Державною установою «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»;

- з громадською організацією «Продовольча безпека України».

2) Прийнята участь у розробці наступних документів:

- положення Національного плану з реалізації «Здоров’я - 2020: основ Європейської політики в підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя» щодо неінфекційних захворювань на період до 2020 р. з метою покращення добробуту людей в Україні шляхом зменшення рівнів смертності та захворюваності, пов’язаними з неінфекційними захворюваннями та факторами ризику їх розвитку;

- проект Національного плану дій щодо неінфекційних захворювань (НІЗ) на період до 2020 р. Надані узагальнені пропозиції та зауваження до національного плану дій щодо НІЗ;

- проект Державних санітарних норм та правил охорони поверхневих водойм;

- проект Державних санітарних правил встановлення класу небезпеки відходів.

3) Взято участь у наступних наукових та науково-практичних заходах:

- у засіданні Національної екологічної Ради України (16 березня 2017 р.);

- у засіданні круглого столу з питань надання професійної допомоги у відмові від куріння (14 грудня 2017 р., м. Київ, офіс Бюро ВООЗ);

- у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Всесвітній день здоров’я 2017» (7 - 8 квітня 2017 р., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ);

- у роботі науково-практичній конференції “Довкілля і здоров’я” (27 - 28 квітня 2017 р., ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»);

- у засіданні круглого столу з питань «Дослідження поширеності несприятливих подій дитинства в Україні» (ACE-2017 – Україна, 13.12.2017, м. Київ, МОЗ України);

- у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я і навколишнє середовище» (26 - 27 жовтня 2017 р., м. Мінськ, Білорусь);

- у засіданні круглого столу: «Про розбудову Київської міської програми охорони здоров’я України та медичного забезпечення працюючого населення і започаткування в м. Києві платформи сприяння формування національної стратегії охорони здоров’я України (24 травня 2017р., м. Київ);

- участь в роботі Національного форуму охорони здоров’я «За здорову націю» (18 жовтня 2017 р., м. Київ);

- у проведенні науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України» (Тринадцяті марзєєвські читання, 19 - 20 жовтня 2017 р.);

- у проведенні семінару «Шляхи розбудови системи громадського здоров’я в Україні» (17 - 20 липня 2017р., Центр кращих практик збалансованого розвитку в Україні, с. Виграїв, Корсунь-Шевченківський р-н );

- участь у проведенні Форуму «УкрМедІнфо 2017: загальна лікарська практика», (16 грудня 2017 р., м. Київ).

- Організовано Громадські слухання з питання щодо контролю якості та безпечності продуктів харчування в Україні, за участю голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів В. Лапи (23 серпня 2017 р., м. Київ);

- Спільно з ГО «Продовольча безпека України» організовані та проведені навчання за програмою, що відповідає вимогам Органу сертифікації персоналу асоціації якості за кваліфікацією «Спеціаліст з пест контролю».

Інші заходи:
10
лютого 2017 р.

Участь у засіданні Правління Всеукраїнського Лікарського Товариства (ВУЛТ) та панельній дискусії: «Реформи охорони здоров’я: виклики, прогалини, здобутки»

(м. Київ, Національна наукова медична бібліотека України).

14
лютого 2017 р.

Участь у засіданні круглого столу на тему: «Про стан та перспективи медичної освіти в Україні»

(м. Київ, Комітет з питань охорони здоров'я Верховної Ради України).

22
березня 2017 р.

Участь у засіданні Парламентських слухань на тему: «Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє»

(м. Київ, сесійна зала Верховної Ради України).

23
березня 2017 р.

Участь у конференції з питань кадрової політики у сфері охорони здоров’я України та розроблення практичних рекомендацій з метою удосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для сфери громадського здоров’я

(м. Київ, Національна академія державного управління).

20
квітня
2017 р.

Участь у засіданні круглого столу «Цілі сталого розвитку:регіональний вимір в Україні»

(м. Київ, конференц-зала Президії Національної академії наук України).

6
червня 2017 р.

Участь у засіданні Національної екологічної ради України «Екологічні наслідки воєнних дій на сході України»

(м. Київ, Всеукраїнська екологічна ліга).

6 – 7
червня 2017 р.

Участь у науково-практичній конференції «Безпека пацієнтів в Україні: стан та шляхи її покращення»

(м. Дніпро, культурно-діловий центр «Менора»)

9
червня 2017 р.

Участь у засіданні «круглого столу» на тему: «Законодавчі ініціативи парламентського Комітету з питань охорони здоров’я з адаптації системи охорони здоров’я до європейських стандартів»

(м. Київ, Комітет з питань охорони здоров'я Верховної Ради України)

21
серпня;
25 вересня;
27 листопада 2017 р.

Спільно з ГО «Продовольча безпека України» організовані та проведені навчання за програмою, що відповідає вимогам Органу сертифікації персоналу асоціації якості за кваліфікацією «Спеціаліст з пест контролю»

(м. Київ, малий актовий зал ДУ "ІГЗ НАМНУ").

23
серпня 2017 р.

Громадські слухання за участі голови Держпродспоживслужби Лапи В.І. з питання, щодо контролю якості та безпечності продуктів харчування в Україні

(м. Київ, великий актовий зал ДУ "ІГЗ НАМНУ").

28 вересня -
1 жовтня
2017 р.

Участь у ХVІ з'їзді Всеукраїнського лікарського товариства, присвяченого обговоренню важливих питань в системі охорони здоров’я

(м. Кам’янець-Подільський).

5
жовтня 2017 р.

Участь у Міжнародній конференції «Боротьба з факторами ризику як універсальна стратегія покращення здоров’я населення»

(м. Київ, Музей історії Києва).

6
жовтня 2017 р,

Участь у Міжнародній конференції «Здоров'я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним»

(м. Вінниця, Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова).

17 - 18
листопада 2017 р.

Участь у конференції «Актуальные вопросы физиологии, патологии и медицинского обеспечения детей школьного возраста»

(м. Харків, ДУ "ІОЗДП НАМНУ").

17
листопада 2017 р,

Участь у Міжнародному круглому столі з охорони здоров’я в Україні, присвяченому 25-й річниці прийняття Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

(м. Львів)

11 квітня;
23 - 24 листопада 2017 р

Участь у роботі Міжнародних семінарів «Управління біоцидами в Україні: базова ситуація і прогалини, які необхідно вирішити для зниження ризиків біоцидів на здоров'я» за участю МОЗ, НАМН, бюро ВООЗ в Україні, експертів ВООЗ

(м. Київ, ДУ "ІГЗ НАМНУ").

14
грудня 2017 р.

Участь у семінарі-нараді «Наукове забезпечення діяльності Держпродспоживслужби щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері санітарного законодавства»

(м. Київ, ДУ "ІГЗ НАМНУ").

На сьогодні діяльність Асоціації спрямована на подовження своєї діяльності щодо розвитку системи громадського здоров’я в країні та залучення нових членів і створення відокремлених підрозділів Асоціації в регіонах України.

Запрошуємо фахівців в галузі охорони здоров’я до об’єднання в Асоціації для подальшої співпраці у галузі громадського здоров’я.

З питань вступу звертатися за адресою Правління Асоціації (м. Київ, 02660 вул. Попудренка, 50, тел../факс (044) 559-73-73, тел. (044) 513-71-36), email: ua_ph@ukr.net або o.rudnytska@ukr.net

© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2019