ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Звіт про діяльність громадської організації «Українська Асоціація громадського здоров’я» за 2019 рік


З метою розбудови системи громадського здоров’я в Україні та відповідно до статутних завдань членами ГО «Українська Асоціація громадського здоров’я» упродовж 2019 року проведено наступну діяльність:

1) підписано меморандум та договір про творчу співпрацю:

- з громадською спілкою «Професійна асоціація екологів України»;
- з громадською організацією «Центр громадянського представництва за зменшення шкоди»

2) прийнята участь у розробці наступних документів:

- проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту (щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну»);
- проекту Закону України «Про внесення змін до ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
- проекту наказу МОЗ «Про реорганізацію лабораторних центрів МОЗ України» та затвердження «Типового статуту центру контролю та профілактики хвороб»;
- проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів середньої освіти»;
- проекту Національної стратегії розвитку фізичної культури і спорту в Україні у частині розвитку спортивної медицини. Про необхідність удосконалення та оптимізації системи спортивної медицини в Україні, зокрема, медичного супроводу дитячо -юнацької фізкультури і спорту;
- проекту наказу МОЗ України «Про затвердження «Показників безпечності харчових продуктів Максимальні межі (рівнів) залишків діючих речовин ветеринарних продуктів у харчових продуктах тваринного походження»;
- проекту наказу МОЗ України «Про внесення змін до Державних гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах»;
- проекту постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження «Порядку контролю за якістю послуг із харчування особистого складу Збройних Сил України»;
- змін до «Норм харчування у навчальних закладах оздоровлення та відпочинку», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591»;
- проекту ДБН на заміну ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров‘я»;
- проекту Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" від 18.09.2019 № 107-IX (107-20). Внесення змін у статті 9 (доповнено абзацом сьомим), 15 щодо необхідності контролю радону та будівельних матеріалів;
- проекту Закону України «Про водовідведення».
- проекту Закону України «Про безпеку праці та здоров'я працівників»;
- проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення підготовки Національної доповіді про стан здоров’я населення України та ефективність функціонування системи охорони здоров’я»;
- проекту наказу «Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць»;
- проекту Наказу Міністерства розвитку громад та територій України «Про внесення Змін до Правил визначення послуг з вивезення побутових відходів»;
- проекту листа Президентові НАМН України щодо відзначення Всесвітнього дня безпеки пацієнтів щорічно 17 вересня.

3) взято участь у 22 наукових та науково-практичних заходах, зокрема:

- 26-27 листопада 2019 року у панельних дискусіях з питань реформування законодавства з охорони атмосферного повітря та впровадження екологічних директив ЄС, удосконалення Державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря.
- 14–16 листопада 2019 року в рамках ХVІI з’їзду Всеукраїнського Лікарського Товариства за участю. ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ», ГО «Українська Асоціація громадського здоров’я» та Національний університет «Острозька Академія» організовано науковий симпозіум «Громадське здоров’я в Україні: досягнення, проблеми та перспективи» (м. Полтава).
- 7 листопада 2019 року у щорічній стратегічній ЕКОконференції "ЕКОлогічний діагноз та рецепт оздоровлення для бізнесу в Україні: шукаємо рішення".
- 25 жовтня 2019 року у медичній виставці новітніх технологій та наукових досягнень у різних галузях медицини наукових установ НАМН України.
- 17-18 жовтня 2019 року у роботі науково-практичної конференції «Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України» (п’ятнадцяті Марзєєвські читання).
- 01 жовтня 2019 року (м.Київ) у роботі науково-практичного симпозіуму «Охорона здоров’я і національна безпека України» в рамках Міжнародної медичної виставки PUBLIC HEALTH 2019.
- 25-26 вересня 2019 року (м.Тернопіль) МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ З ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики сьогодення і перспективи розвитку»
- 20 вересня 2019 року долучилися до Міжнародного маршу на захист клімату.
- 16 вересня 2019 року у роботі круглого столу "День безпеки пацієнтів - нова дата у вітчизняній медицині".
- 3-5 вересня 2019 року у Криниця-Здруй (Польща) у роботі 29-й Економічний форум. «Європа завтра. Сильна чи яка?».
- 10 червня 2019 року у роботі круглого столу на тему: «Перемогти смерть: ключові чинники, що впливають на тривалість життя українців», організованого за ініціативою Комітету з питань охорони здоров’я ВРУ.
- 27 травня 2019 року (м.Київ) участь в роботі «круглого столу» "Реформа охорони здоров’я в Україні очима національних та міжнародних експертів (зустріч громадськості з представниками Network 20/20, США)", організованого за ініціативою Комітету з питань охорони здоров’я ВРУ.
- 20 - 24 травня 2019 року у роботі Четвертого щорічного регіонального наукового симпозіуму в рамках концепції «Єдине здоров’я».
- 16 травня 2019 року (м.Львів) «Всеукраїнській тренінг-програмі для лікарів» -Мистецтво лікування.
- 25-26 квітня 2019 року (м.Тернопіль) у рлботі Всеукраїнської науково-практичної конференції “Довкілля і здоров'я”
- 17 - 19 квітня 2019 року (м.Київ) у роботі X Ювілейного Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині-здоровя нації» участь у Всеукраїнсьій конференції «Концепція безперервного вдосконалення системи охорони здоров’я та національна стратегія охорони здоров’я – наріжні об’єднавчі складові розвитку».
- 08-09 квітня 2019 року (м.Краків) участь в 5-му Європейськму конгресі місцевих органів влади.
- 12 березня 2019 року (м.Київ) науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини»
- 27 лютого 2019 року у роботі семінару «Проблеми захисту здоров’я населення від впливу електромагнітних випромінювань промислової частоти та шляхи їх вирішення».
- 26 лютого 2019 року (м.Рівне) у «Всеукраїнській тренінг-програмі для лікарів» -Мистецтво лікування.
- 24-25 січня 2019 року (м.Жешув, Польща) у роботі 12-й міжнародного форуму «Європа-Україна».

Направлено на конкурс ГО «Національна академія наук вищої освіти України» від ГО «Українська Асоціація громадського здоров’я» монографію «Гігієна планування та забудови населених місць на варті громадського здоров’я (до 85-річного ювілею ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ».

По результатам конкурсу монографія зайняла перше місце.

На сьогодні діяльність Асоціації спрямована на подовження своєї діяльності щодо розвитку системи громадського здоров’я в країні та залучення нових членів і створення відокремлених підрозділів Асоціації в регіонах України.

Запрошуємо фахівців в галузі охорони здоров’я до об’єднання в Асоціації для подальшої співпраці у галузі громадського здоров’я.

З питань вступу звертатися за адресою Правління Асоціації (м. Київ, 02094 вул. Попудренка, 50), тел./факс (044) 292-06-29, тел. (044) 513-71-36), e-mail: ua_ph@ukr.net або o.rudnytska@ukr.net
free counters


© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2024