ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Програма 2019 вступного іспиту в аспірантуру за спеціальністю 229 – громадське здоров‘я. Дисципліна – громадське здоров‘я


Програма 2019 вступного іспиту в аспірантуру за спеціальністю 229 – громадське здоров‘я. Дисципліна – громадське здоров‘я

1. Біобезпека та боротьба з біотероризмом.

2. Глобалізація та сучасні загрози здоров’ю людства. Біотероризм.

3. Громадське здоров’я як наука. Міждисциплінарність громадського здоров‘я. Зв’язок з іншими науками соціального спрямування (демографія, соціологія, психологія тощо).

4. Демографічний метод оцінки громадського здоров’я. Медико - демографічні показники здоров’я; їх вплив на формування потенціалу держави.

5. Державна служба медицини катастроф, структура, основні завдання.

6. Детермінанти здоров’я, їх класифікація (М. Ла Лонд, Ю.П. Лисицин). Здоров’яформуючі та здоров’яруйнуючі фактори.

7. Дефініція здоров’я, її еволюція.

8. Економічний аналіз ефективності розроблених процедур, інтервенцій, стратегій та політик в сфері громадського здоров’я.

9. Екологічні детермінанти здоров’я, їх вплив на здоров’я, тенденції змін.

10. Законодавство України у сфері охорони здоров’я та громадського здоров‘я.

11. Захворюваність: інфекційні та неінфекційні хвороби. Особливості захворюваності в XX та XXI століттях. Процес хронізації патології.

12. Здоров’я літнього населення (проблема старіння, напрями допомоги, стан здоров’я, організація опіки).

13. Індивідуальне здоров’я: критерії, віко-статеві особливості.

14. Індивідуальне та популяційне здоров’я. Сфери застосування понять.

15. Індивідуальні детермінанти здоров’я (спадкові, поведінкові), їх вплив на здоров’я, тенденції змін.

16. Інфекційні хвороби: актуальні проблеми розповсюдженості та профілактики.

17. Кліматичні і погодні зміни та їх вплив на здоров’я населення.

18. Медико-профілактичне забезпечення населення. Основні стратегії підтримки здоров’я. Профілактика хвороб та сприяння здоров’ю.

19. Неінфекційні хвороби: епідемія XXI сторіччя. Хвороби цивілізації (хвороби системи кровообігу, цукровий діабет, туберкульоз, алергія, новоутворення); їх роль у формуванні потенціалу громадського здоров‘я.

20. Об’єктивний та суб’єктивний підходи до оцінки здоров’я. Соціологічний та соціально-психологічний методи оцінки здоров’я.

21. Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню в Україні, тенденції розвитку. Особливості в міській та сільській місцевості. Звітні форми.

22. Організація екстреної медичної допомоги в Україні, медичні заклади, тенденції розвитку. Показники аналізу роботи станцій швидкої допомоги.

23. Організація медичного забезпечення потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС.

24. Організація надання допомоги та медичного забезпечення учасників ООС.

25. Організація стаціонарної допомоги населенню України, тенденції розвитку. Звітні форми та показники.

26. Основні поняття в галузі медицини і охорони здоров’я. Профілактична, лікувальна та відновлювальна медицина.

27. Особливості стану здоров’я дитячого населення та молоді.

28. Охорона здоров’я у світі, в країнах ЄС та Україні. ВООЗ, напрямки діяльності.

29. Оцінювання ризиків у випадках надзвичайних ситуацій в сфері громадського здоров’я.

30. Показники популяційного здоров’я (захворюваність, смертність, інвалідність і т.п.), їх інтерпретація.

31. Політики та заходи, що спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я та соціального благополуччя населення.

32. Поняття про електронну охорону здоров’я (ЕОЗ), цілі впровадження. Основні положення стратегії ВООЗ у сфері ЕОЗ. Правові та етичні питання впровадження ЕОЗ. Впровадження ЕОЗ в Україні.

33. Поняття профілактики захворювань, основні типи профілактики (первинна, вторинна, третинна).

34. Поняття та проблеми демографії. Чисельність, склад населення, тенденції змін. Міграція.

35. Поняття, дефініції та методологія громадського здоров’я.

36. Правові засади охорони здоров’я. Міжнародні організації, які регламентують право на охорону здоров’я.

37. Професійні захворювання, профілактика, професійний відбір та профорієнтація.

38. Профілактика захворювань: особливості профілактики інфекційних і неінфекційних хвороб та травматизму; запровадження їх в практику на різних рівнях системи охорони здоров’я.

39. Прямі (середня очікувана тривалість життя, біологічний вік, фізичний розвиток) та непрямі (захворюваність, смертність, інвалідність) показники популяційного здоров’я, їх інтерпретація.

40. Психічне здоров’я населення, показники, профілактика.

41. Регламентація права на охорону здоров’я в Україні. Права та обов’язки громадян, що визначені Основами законодавства України про охорону здоров’я (2011).

42. Розвиток системи громадського здоров’я в Україні.

43. Рухова активність: механізм позитивного впливу на здоров’я. Вікові особливості рухової активності.

44. Соціальні детермінанти здоров’я, їх вплив на здоров’я. Спосіб життя як провідний чинник формування здоров’я.

45. Сприяння здоров’ю (промоція здоров’я). Оттавська хартія. Програма ВООЗ «Здоров’я-21».

46. Стан здоров’я населення: світові та регіональні тенденції.

47. Сучасні тенденції формування залежностей та адиктивної поведінки.

48. Фактори середовища життєдіяльності (біологічні, хімічні, фізичні, соціальні), тенденції змін.

49. Фізичний розвиток. Основні показники та оцінка. Тенденції змін.

50. Характеристика систем охорони здоров’я у світі. Класифікація, основні характеристики.

51. Харчування як фактор формування здоров’я. Здоров’яформуючі та здоров’яруйнуючі властивості їжі.

52. Хвороби цивілізації: розлади харчування (ожиріння, анорексія, булімія).

53. Центри громадського здоров’я, їх роль та місце в системі охорони здоров’я населення України.

54. Шкідливі звички, їх вплив на здоров’я.

free counters


© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2019