ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Стан служби науково-медичної інформації: використання сучасних технологій (Інтернет, телекомунікації, локальні комп’ютерні мережі, сайти, веб-сторінки, системи електронного зв’язку), фінансові та технічні можливості інформаційного забезпечення наукових розробок


У сучасній Україні інформатизація стає важливою галуззю економіки, визначальною сферою суспільного життя і одночасно найважливішою функцією держави, чинником забезпечення її безпеки та суверенітету.

Інформатизація охоплює коло поточних і перспективних проблем – економічних, організаційних, соціальних, розвиток культури та освіти, діяльність усіх ланок соціального управління, кожної ланки господарювання.

Цей процес сприяє забезпеченню національних інтересів, поліпшенню керованості економікою, розвитку наукоємних виробництв та високих технологій, зростанню продуктивності праці, вдосконаленню соціально-економічних відносин, збагаченню духовного життя та подальшій демократизації суспільства. Тому питання державного регулювання сфери інформатизації стає усе більш актуальним та важливим для життя суспільства та держави.

Процес інформатизації в Інституті розпочався в 1996 р. Інститут був однією із перших установ МОЗ України, де було створено та введено в дію локальну комп’ютерну мережу, яка почала функціонувати у 1996 р.

З 1998 р. локальну комп’ютерну мережу Інституту було під’єднано до інтернету у єдиному сегменті з першою чергою локальної комп’ютерної мережі МОЗ України. З того часу в Інституті планомірно та послідовно проводиться політика розширення та удосконалення технічної бази, включаючи парк комп’ютерного та мережевого обладнання.

За інтернет-адресою www.health.gov.ua розпочав роботу корпоративний веб-сайт МОЗ України та нашого Інституту, який працював до створення нині діючого офіційного веб-сайту МОЗ України (http://www.moz.gov.ua).

Після створення офіційного веб-сайту МОЗ України за адресою www.health.gov.ua розпочав свою роботу інформаційний ресурс під назвою «Медекопортал».

З 2016 р. у зв’язку із реогранізацією нашої установи за адресою http://www.health.gov.ua почав працювати офіційний веб-сайт ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України”.

Із 2013 р. підтримується робота веб-сайту наукової збірки „Гігієна населених місць” (http://www.gigiena-mist.kiev.ua).

На виконання вимог ВАК України щодо створення науковими виданнями власних інтернет-ресурсів створено та підтримується робота веб-сайту наукового журналу з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки “Довкілля та здоров’я” (http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua).

Державна випробувальна лабораторія з контролю якості лікарських засобів ДУ «Інститут громадського здоров’я НАМНУ» (далі – лабораторія) має власний веб-сайт http://www.druglab.kiev.ua, який розпочав свою роботу 6 червня 2011 р.

Сьогодні це дуже потужний інформаційний ресурс, який підтримується українською, російською та англійською мовами, і містить інформаційні рубрики стосовно основних напрямків діяльності лабораторії, підтвердження її компетенції, стрічку новин, розділ відгуків клієнтів, форум фахівців з контролю якості лікарських засобів та контактну інформацію.

У лабораторії постійно ведуться роботи з оптимізації роботи власного веб-ресурсу. Фахівцями лабораторії, відповідальними за роботу веб-сайту, накопичено цінний досвід експлуатації та оптимізації веб-ресурсів подібного рівня.

Проблеми функціонування веб-сайту періодично обговорюються на оперативних засіданнях лабораторії. Фахіцями лабораторії з цього приводу було підготовлено доповідь «Забезпечення веб-сайту лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ «ІГЗ НАМНУ»: своєчасність та якість інформаціїї» на науково-практичній конференції молодих вчених «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України» (XIII Марзєєвські читання, випуск 17, С. 50 – 53).

У 2017 році було продовжено експлуатацію наявного серверного та комунікаційного обладнання.

На виконання рекомендацій Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки було проведено модернізацію програмного забезпечення, встановленого на серверному обладнанні Інституту, з метою мінімізації кіберзагроз, створюваних вірусами-хробаками типу «Conficker» та інших.

У великому та малому конференц-залах Інституту доступний бездротовий зв'язок, що дає змогу проводити науково-практичні конференції на належному технічному рівні.

Локальна комп’ютерна мережа Інституту наразі дозволяє отримувати доступ до ресурсів „всесвітнього павутиння” більш як 170 науковцям.

Використання бездротових технологій зв’язку на базі пристроїв Wi-Fi дозволило залучити до роботи користувачів мобільних телефонів, портативних комп’ютерів та планшетів (доступ до Інтернету, робота з електронною поштою).

За рахунок підключення оптоволоконної лінії зв'язку розширилися можливості обміну науковою інформацією із фахівцями зарубіжних країн.

Застосування програмної платформи Lotus Domino дозволило організувати електронний документообіг у канцелярії Інституту та лабораторії з контролю якості продукції.

Науково-координаційний відділ Інституту, куди входить і група інформації, є активним користувачем Інтернет-технологій. Його співробітники активно долучаються до наповнення нового сайту Інституту (http://www.health.gov.ua), розміщуючи останні новини про результати наукових досліджень Інституту, інформацію про наукові заходи.

Співробітники служби інформації, використовуючи різні системи та бази даних, систематично і планомірно проводять формування довідково-інформаційного фонду шляхом пошуку та обробки інформації з періодичних та інших наукових видань за напрямками досліджень лабораторій Інституту.

Постійна робота в комп'ютерних базах даних наукових бібліотек розширила можливості оперативного використання наукової інформації на всіх етапах виконання науково-дослідних робіт.

Доступ до міжнародних наукометричних баз (РИНЦ, Index Copernicus, Cite Factor) та міжнародних репозиторіїв відкритого доступу (Ulrich’s Periodicals Directory, Cyberleninka, Google Scholar, OCLC WorldCat, Open Academic Journals Index) розкрив широкі можливості для моніторингу наукового потенціалу науковців Інституту, активізації їх публікаційної діяльності, пошуку перспективних наукових контактів та перспективного планування науково-дослідних робіт Інституту.

Доступ до міжнародних наукометричних баз та репозиторіїв дозволив підвищити ефективність інтеграції вчених Інституту у світове наукове товариство.

Завдяки відкритому доступу до міжнародних наукометричних баз співробітники науково-координаційного відділу в 2017 р. провели наукометричний аналіз публікаційної активності фахівців Інституту за 2012-2015 рр. у виданнях, що входять до міжнародних баз даних. Це дослідження сприяло об’єктивній оцінці наукової діяльності Інституту громадського здоров’я та дозволило намітити подальші шляхи підвищення публікаційної активності співробітників для підвищення наукового іміджу Інституту.
© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2019