ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Стан метрологічного забезпечення НДР


Станом на 01.01.2018 року всі вимірювальні лабораторії Інституту акредитовані: Державною санітарно-епідеміологічною службою України на право проведення гігієнічного регламентування потенційно небезпечних факторів хімічного, біологічного та фізичного походження; лабораторія канцерогенних факторів (ДП «Укрметртестстандарт», свідоцтво чинне до 02 жовтня 2019 р.); лабораторія з - контролю якості лікарських засобів (ДП «Український медичний центр сертифікації» Міністерства охорони здоров’я України.

Впроваджена та підтримується система управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2015. Сертифікат дійсний до 02 липня 2020 р., Державна служба України з лікарських засобів, термін дії свідоцтва до 07 липня 2019 р., Національне агентство з акредитації України, атестат дійсний до 27 травня 2019 р.); лабораторія гігієни атмосферного повітря та оцінок ризику (ДП «Укрметртестстандарт», свідоцтво чинне до 21 квітня 2019 р.); лабораторія харчової продукції (Національне агентство з акредитації України, атестат дійсний до 08 грудня 2018 р.); лабораторія з контролю якості та безпеки питних вод (Національне агентство з акредитації України, атестат дійсний до 02 червня 2019 р.);лабораторія гігієни нових хімічних матеріалів, препаратів та біомоніторингу (ДП Укрметртестстандарт», свідоцтво чинне до 30 грудня 2018 р.); лабораторія гігієни ґрунту та відходів (ДП «Укрметртестстандарт», свідоцтво чинне до 30 грудня 2018 р.).

Науковці лабораторії санітарної мікробіології продовжують проведення постійного моніторингу навколишнього середовища відносно біологічного забруднення на фармакологічних підприємствах України та санітарно-мікробіологічну оцінку очищених стічних вод підприємств України.

Фахівці лабораторії контролю якості продукції за звітний період брали участь у програмах міжлабораторних порівнянь спільно з «Білоруським державним інститутом метрології» (БелГИМ) – визначення осмоляльності в зразку; кількісне визначення ацикловіру; визначення показника заломлення (рефрактометричний метод); визначення чистоти і вмісту домішок.

З ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» в грудні 2017 р. проводили випробування: ідентифікація діючої речовини у субстанції методом абсорбційної спектрофотометрії в інфрачервоній області; кількісне визначення діючої речовини у субстанції методом потенціометричного титрування; визначення бактеріальних ендотоксинів у лікарському засобі гель-тромб.

В листопаді 2017 р. проводили випробування за показниками: тальк у таблетках з ПАТ «Лубнифарм»; вода для ін’єкцій за показниками «Бактеріальні ендотоксини» та «Стерильність» та вода високо очищена за показником «Мікробіологічна чистота: визначення числа мікроорганізмів». Результати позитивні.

В лабораторії забезпечується стажування та навчання нових співробітників, проводиться ознайомлення з впровадженою системою управління якістю та вимогами як внутрішніх так і зовнішніх документів з метою забезпечення розуміння, виконання робіт належним чином.

Співробітники лабораторії радіаційного моніторингу постійно приймають участь в порівняльних тестах на вміст радіовуглецю. Фахівці лабораторії постійно поповнюють базу еталонних зразків.

Щорічно в Інституті виконують роботи із забезпечення гарантій якості вимірювань за програмами Міністерства надзвичайних ситуацій України.

Лабораторією гігієни водопостачання впроваджено щорічний моніторинг якості питної води на вміст тригалометанів (хлороформу) по всій Україні.

Наукові роботи в повному обсязі забезпечені вчасно повіреними засобами вимірювальної техніки (ЗВТ). Метрологічна експертиза науково-дослідних звітів виконана у повному обсязі.

У 2017 році повірено більше 70 % ЗВТ від загальної кількості, що є на обліку в Інституті. Атестати калібрування мають 120 одиниць вимірювальної техніки.

Засоби вимірювальної техніки, які тимчасово не використовуються (192 одиниці), знаходяться на зберіганні.

На повірку, калібрування, ремонт засобів вимірювальної техніки та атестацію обладнання витрачено 506 272 грн.

За звітний період Інститутом закуплено ЗВТ у кількості 33 одиниці.

Повірка засобів вимірювальної техніки, калібрування, атестація, ремонт та інші метрологічні послуги здійснюються виключно за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету.

© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2019