ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Cпільні наукові розробки з установами НАМН України, МОЗ України та ВНЗ


Спільні з установами НАНУ, НАМНУ, МОЗУ, ВУЗами та іншими науковими і практичними установами розробки проводяться в рамках наукового співробітництва і не передбачають фінансових розрахунків.

З метою ефективного використання досвіду роботи спеціалістів, що виконують дослідження в різних галузях науки, в 2017 році виконувалось 84 договорів про творчу співдружність, з них 33 укладено в підзвітному році. Крім того продовжувалась реалізація ряду Угод, укладених у попередні роки.

В рамках меморандуму про співробітництво, партнерство та взаємодію у сфері радіаційної безпеки та радіаційного захисту, а також хімічної безпеки від забруднення атмосферного укладено договір про творчу співпрацю з Державна інспекція ядерного регулювання України, Київським національним університетом ім. Т.Г. Шевченка, Українським державним виробничим підприємством “Ізотоп” щодо радіаційно-гігієнічної оцінки джерел іонізуючого випромінювання у всіх випадках, сполуках і виробах, засобів захисту, контролю та супутніх товарів щодо ведення радіаційно-небезпечних робіт (2015-2017 рр.).

Багато років проводиться співпраця з Національною бібліотекою України ім. В.І. Вернадського щодо збереження бібліотечних фондів, захищення їх та співробітників від дії біологічних факторів.

З метою надання матеріалів для реєстру генетичної патології населення виконується низка договорів з Київським обласним центром охорони здоров‘я матері і дитини – відділення планування сім‘ї та медичної генетики; Репродуктивною клінікою «Надія»; Національною дитячою лікарнею «ОХМАТДИТ»; Житомирським обласним перинатальним центром.

В рамках виконання НДР «Наукове обґрунтування критеріїв оптимального рівня рухової активності дітей середнього шкільного віку» співробітники інституту тісно співпрацювали з загальноосвітніми дитячими установами та вищими навчальними закладами, про що свідчать договори:

1. Договір про співпрацю з загальноосвітньою навчальною школою I-III ступенів № 134 ім. Ю.О. Гагаріна м. Києва (2017-2018 рр.).

2. Договір про співпрацю з загальноосвітньою навчальною школою I-III ступенів № 126 м. Києва (2017-2019 рр.).

3. Договір про співпрацю з загальноосвітньою навчальною школою I-III ступенів № 258 м. Києва (2017-2019 рр.).

4. Договір про співпрацю з загальноосвітньою навчальною школою № 195 ім. В.І. Кудряшова м. Києва (2017-2019 рр.).

5. Договір про співпрацю з навчально-виховним комплексом № 167 м. Києва (2017-2019 рр.).

6. Договір про наміри щодо співпраці з Сумським державним педагогічним університетом ім.. А.С. Макаренка (2017-2019 рр.).

7. Договір про спільну діяльність з державним вищим навчальним закладом «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди (2017-2019 рр.).

У співдружності із Військово-медичною академією розроблено індивідуальний бойовий раціон харчування військовослужбовців Збройних Сил України відповідно до стандартів НАТО, крім того виконується низка договорів щодо забезпечення населення України якісними харчовими продуктами.

В рамках виконання НДР «Наукове обґрунтування стратегії попередження дефектів надання медичної допомоги у вітчизняній системі охорони здоров’я» підписано меморандум про співробітництво з Всеукраїнською радою захисту прав та безпеки пацієнтів.

Крім того інститутом укладено договори про творче співробітництво з:

- Міністерством екології та природних ресурсів України;

- Національною академією наук України (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Інститут фізичної хімії НАНУ, Інститут космічних досліджень НАНУ);

- Національним медичним університет імені О.О.Богомольця;

- Національним університетом «Острозька академія» НАН;

- Національним університетом «Києво-Могилянська Академія» кафедра хімії факультету природничих наук

та іншими організаціями та установами.

  Інформація про роботу наукових семінарів в установі
  № п/п
  Назва семінару
  План роботи
  Дата проведення засідання
  1
  2
  3
  4
  1.
  Семінар для педагогів та психологів шкіл щодо організації та виконання опитування учнів в рамках проекту ГОПТ (Глобальне опитування підлітків щодо тютюнопаління) Проведення опитування учнів щодо тютюнопаління в рамках проекту ГОПТ, ініційованому Центром з контролю і профілактики захворювань (CDC, США) за підтримки регіонального бюро ВООЗ в Україні.
  10.10.2017 р.
  2.
  Семінар для студентів фармакологічного факультету НМУ ім. О.О. Богомольця
  «Визначення стерильності лікарських засобів»
  Методи визначення стерильності лікарських засобів.
  Методи визначення в лікарських засобах бактеріальні ендотоксини.
  Визначення мікробіологічної чистоти лікарських засобів.
  19.02.2017 р.
  3.
  Семінар-практикум для спеціалістів лабораторій харчової та переробної галузей на тему:
  «Мікробіологічні методи контролю якості та безпеки сировини та готової продукції.
  Присутні-24 людини.
  Питання проведення випробувань харчових продуктів за мікробіологічними показниками».
  17.02.17 р.
  4.
  Семінар-практикум для спеціалістів лабораторій харчової та переробної галузей на тему:
  «Мікробіологічні методи контролю якості та безпеки сировини та готової продукції».
  Присутні-27 чоловік.
  Методи мікробіологічного контролю якості та безпеки сировини та готової продукції.
  15-16.11.2017 р.
  5.
  Семінар для спеціалістів лабораторій харчової та переробної галузей на тему:
  «Актуальні питання мікробіологічного контролю харчових продуктів» Присутні-30 чоловік.
  Питання мікробіологічного контролю харчових продуктів.
  20.07.2017р.
  .
  6.
  Семінар для працівників бібліотек «Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи».
  Присутні - 27 чоловік.
  Санітарно-екологічна ситуація у книгосховищах.
  05.10.2017 р.
  7.
  Семінар-нарада для фахівців Держпродспоживслужби України на теми:
  1. Наукові та прикладні аспекти санітарно-епідеміологічної експертизи в системі регулювання якості повітря.
  2. Порядок здійснення державної санітарно-епідеміологічної експертизи по встановленню та зміні розмірів санітарно-захиспих зон для сучасних підприємств та виробництв.
  3. Сучасні гігієнічні аспекти поводження з відходам.
  4. Науково-практичні питання державного нагляду у сфері водопостачання.
  5. Нові наукові данні, які необхідні для проведення державної санепідекспертизи товарів дитячого вжитку.
  6. Актуальні питання харчування дітей.
  7. Якість води в Україні за радіаційними показниками: проблеми, нормативи, методи вимірювань.
  Наукове забезпечення діяльності Держпродспоживслужби щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері санітарного законодавства.
  14.12.2017 р.
  8.
  Семінар на тему: «Культура безпеки».
  Присутні – 12 чоловік.
  Вдосконалення діяльності молодих вчених.
  14.02. 2017 р.
  9.
  Семінар на тему: «Геномна нестабільність як фактор спадкової патології людини».
  Присутні – 9 чоловік.
  Вдосконалення діяльності молодих вчених.
  01.06. 2017 р.
  10.
  Семінар на тему: «Сучасне застосування радіо вуглецевих досліджень». Присутні – 12 чоловік.Вдосконалення діяльності молодих вчених.
  22.09.2017 р.
  11.
  Семінар на тему: «Ризики смертності від зовнішніх причин: методологія оцінки, структура, очікувані збитки».
  Присутні – 10 чоловік.
  Вдосконалення діяльності молодих вчених.
  16.11.2017 р.
  12.
  Семінар на тему: «Химери пам’яті моєї».
  Присутні – 10 чоловік
  Вдосконалення діяльності молодих вчених.
  21.12.2017 р.
  13
  Міжнародний семінар «Управління біоцидами в Україні: базова ситуація і прогалини, які необхідно вирішити для зниження ризиків біоцидів на здоров'я»За дорученням ВООЗ
  23-24 11 2017 р.
  14
  Семінар «Зміцнення потенціалу для раціонального використання біоцидів (пестицидів і дезінфікуючих засобів) для зниження впливу на населення в Україні»За дорученням ВООЗ
  11. 04. 2017 р.
© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2019