ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Охорона інтелектуальної власностіСтан роботи з охорони інтелектуальної власності

Захистом прав інтелектуальної власності займається підрозділ – група інформаційного і метрологічного забезпечення , що входить до складу науково-координаційного відділу та складається з двох працівників один з яких патентознавець, що має вищі технічну та спеціальну освіту на посаді провідного інженера.

Підрозділ має комп’ютер з виходом в інтернет, тематичну картотеку, деякі спеціалізовані періодичні видання.

Спеціалісти з інтелектуальної власності приймають участь у роботі наукових форумів, семінарів, конференцій тощо.

Кількість складених звітів про патентні дослідження при виконанні НДР:

- фундаментальних – 0;

- прикладних – 2 ;

- НДР з виконання державних програм – 0;

- дисертаційних робіт – 0.

Кількість патентів, чинність яких підтримує наукова установа – 28.

Охороноспроможність НДР, які виконувались у 2017 році за бюджетні кошти

У 2017 році в інституті за бюджетні кошти виконувались 15 НДР, з яких охороноспроможних НДР від загальної кількості НДР – 20 %,

У тому числі: серед виконуваних фундаментальних НДР - 0; прикладних НДР – 21%; НДР з виконання державних програм - 0 ;

Охороноспроможних НДР від загальної кількості НДР, які завершені у звітному році – 37,5%.

    Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ), які отримані установою протягом звітного року
№ п/п
ОПІВ
Бібліографічні дані
про отримані охоронні документи
№ держ
реєстрації НДР,
рік завершення
Фундаментальні НДР
Прикладні НДР
1.
Корисна модель Пат .№ 114620 UA МПК B 82 Y 5/00, G 01N 33/00, G 01N 31/00 Спосіб оцінки безпеки продуктів, отриманих за допомогою аквананотехнології / Державна установа „Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної Академії медичних наук України”.- №u 201610158; заявл. 06.10.2016; опубл. 10.03.2017, бюл. № 5
0114U001370
2016 р.
2.
Корисна модель Пат .№ 120065 UA МПК C 07C 7/135,C 01B 3/30, G 01N 1/00, G 01N 9/08 Спосіб газохроматографічного вимірювання масової концентрації фенолу в повітрі / Державна установа „ Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної Академії медичних наук України”.- №u 201703145; заявл. 03.04.2017; опубл. 25.10.2017, бюл. № 20
0115U000654
2017 р.
3.
Корисна модель Пат .№ 120154 UA МПК G 01N 33/48, G 01N 1/28 G 01N 1/30 Спосіб виготовлення препаратів із клітин кісткового мозку / Державна установа „ Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної Академії медичних наук України”.- №u 201703874; заявл. 19.04.2017; опубл. 25.10.2017, бюл. № 20
0115U000650
2017 р.

Заявки на видачу охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ), які подані установою протягом звітного року
№ п/п
ОПІВ
Бібліографічні дані про подані заявки на видачу охоронних документів
№ держ
реєстрації НДР,
рік завершення
Фундаментальні НДР
Прикладні НДР
1.
Корисна модель
Заявка №u 201703145 МПК C 07C 7/135,C 01B 3/30, G 01N 1/00, G 01N 9/08 Спосіб газохроматографічного вимірювання масової концентрації фенолу в повітрі / Державна установа „ Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної Академії медичних наук України”.- заявл. 03.04.2017
0115U000654
2017 р.
2.
Корисна модель
Заявка №u 201703874 МПК G 01N 33/48, G 01N 1/28 G 01N 1/30 Спосіб виготовлення препаратів із клітин кісткового мозку / Державна установа „ Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної Академії медичних наук України”.- заявл. 19.04.2017;
0115U000650
2017 р.
3.
Корисна модель
Заявка №u 201710351 МПК G 01N 33/36, G 01N 33/44 Спосіб визначення загальної токсичності виробів легкої промисловості / Державна установа „ Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної Академії медичних наук України”.- заявл. 27.10.2017;
0115U000652
2017 р.
4.
Корисна модель
Заявка №u 201710452 МПК G 01N 30/14 Спосіб вимірювання сумарної масової концентрації терпеноїдів в повітрі / Державна установа „ Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної Академії медичних наук України”.- заявл. 30.10.2017;
0115U000654
2017 р.

Загальна кількість авторів заявок на видачу охоронних документів, що подані у звітному році, та авторів рацпропозицій – 18 осіб, в тому числі у відсотках від загальної кількості наукових співробітників – 10 %.

Інформація щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.


У 2017 році договори щодо розпоряджання майновими правами ОПІВ не укладались.

4.7. Результати інвентаризації ОПІВ.

Виявлено ОПІВ 28 , з них:
Винаходів 21 ,
корисних моделей 27 ,
об’ єктів авторського права 6

Перебувають на бухобліку 28 , з них:
винаходів 1,
корисних моделей 27 ,
об’ єктів авторського права ___

Введено у цивільний оборот 14 , з них:
винаходів __ ,
корисних моделей 8 ,
об’єктів авторського права 6.

© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2019