ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Перелік інформаційних листів, які були видані у 2017 році


№ п/п
Автори
Назва документа
Вид видання
1
2
3
4
КПКВК 6561040 фундаментальні
1
Антомонов М.Ю., Русакова Л.Т., Пашинська С.Л.
Інформаційний лист «Виявлення потенційно небезпечних факторів за інтегральною оцінкою стану досліджуваного об’єкту»Інформаційний лист
№ 29 – 2017
Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. – 2017
2
Антомонов М.Ю., Бердник О.В., Пашинська С.Л.
Інформаційний лист «Визначення та аналіз комплексу інформативних показників формування стану дитячого здоров’я»Інформаційний лист
№ 30 – 2017 Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. – 2017
3
Антомонов М.Ю.,
Волощук О.В.
У співавторстві з
Гущук І.В.
Інформаційний лист «Критерії та методи математичної статистики в задачі розрахунку інтегрального показника здоров’я населення»Інформаційний лист
№ 28 – 2017
Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. – 2017
4
Антомонов М.Ю.,
Волощук О.В.
У співавторстві з
Гущук І.В.
Інформаційний лист «Оцінка динаміки здоров’я населення на основі комплексного аналізу показників захворюваності, поширеності та смертності»Інформаційний лист
№ 85 – 2017
Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. – 2017
КПКВК 6561040 прикладні
5
Собкова Ж.В., Сурмашева О.В., Ніконова Н.О.
Інформаційний лист
«Проведення мікробіологічного моніторингу та профілактичних заходів внутрішньолікарняної кандидозної інфекції в умовах багатопрофільного стаціонару»
Інформ. лист № 103-2017 «Укрмедпатентінформ»
МОЗ України. - К. – 2017
6
Махнюк В.М.,
Могильний С.М.,
Павленко Н.П.,
Стирта З.В.,
Станкевич В.В.,
Литвиченко О.М.,
Антомонов М.Ю.
Інформаційний лист
«Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення сучасних автозаправних станцій»
Інформ. лист № 84-2017
Укрмедпатентінформ МОЗ України . - К. – 2017
7
Прокопов В. О., Липовецька О.Б., Соболь В.А.,
Куліш Т.В.
Інформаційний лист

«Гігієнічні рекомендації щодо вибору та використання водоочисників для доочищення водопровідної питної води в місцях безпосереднього її споживання»

Інформ. лист № 297-2017
Укрмедпатентінформ МОЗ України . - К. – 2017. – 4 с.
8
Прокопов В. О., Липовецька О.Б., Соболь В.А.,
Куліш Т.В.
Інформаційний лист

«Забруднення питної води хлороформом: канцерогенний ризик для здоров'я населення»

Інформ. лист № 298-2017
Укрмедпатентінформ МОЗ України . - К. – 2017. – 4 с.
9
Прокопов В. О., Липовецька О.Б., Соболь В.А.,
Куліш Т.В.
Інформаційний лист

«Метод газохроматографічного визначення вмісту галогеноцтових кислот в питній воді як побічних продуктів її хлорування»

Інформ. лист № 299-2017
Укрмедпатентінформ МОЗ України . - К. – 2017. – 4 с.
10
Платонова А.Г.,
Яцковська Н.Я.,
Шкарбан К.С.,
Волощук О.В.
Інформаційний лист

«Визначення індексу безпеки текстильних та трикотажних виробів»

Інформ. лист № 148-2017
Укрмедпатентінформ МОЗ України . - К. – 2017.
11
Платонова А.Г.,
Яцковська Н.Я.,
Шкарбан К.С.,
Саєнко Г.М.
Інформаційний лист

«Гігієнічна класифікація текстильних та трикотажних виробів для дітей».

Інформ. лист № 149-2017
Укрмед-патентінформ МОЗ України. - К. – 2017.
12
Черниченко І.О., Баленко Н.В., Соверткова Л.С.
Патент на корисну модель «Спосіб виготовлення препаратів із клітин кісткового мозку»Патент на корисну модель UA № 120154 . МПК G01N 33/48. Заявл 19.04.2017, опубл. 25.10.2017, Бюл. №20
13
Черниченко І.О.,
Литвиченко О.М.
Гульчий М.В.
Цимбалюк С.М. Соверткова Л.С.
Баленко Н.В.
Інформаційний лист «Територіальні особливості забруднення атмосферного повітря міста хімічними канцерогенами і його вплив на захворюваність населення на рак щитоподібної залози»Інформ. лист №164-2016
«Укрмедпатентінформ» МОЗ України. - К. – 2016
14
Турос О.І.,
Слаутенко Є.Г., Моргульова В.В.,
Петросян А.А., Ананьєва О.В.
«Визначення розповсюдження хімічних забруднюючих речовин з вираженими запахоутворюючими властивостями, що утворюються в процесі діяльності свинокомплексів»Інформ. лист № 300-2017
Укрмед-патентінформ МОЗ України. - К. – 2017.
15
Станкевич В. В., Тетеньова І. О.
«Використання пробіотиків для обробки твердих побутових відходів»Інформ. лист № 83-2017
Укрмед-патентінформ МОЗ України. - К. – 2017.
16
Станкевич В. В., Тетеньова І. О.
«Спосіб оптимізації захоронення на полігонах залишкової частини твердих побутових відходів (ТПВ) після сортування за допомогою ущільнення та введення сорбуючих компонентів»Інформ. лист № 86-2017
Укрмед-патентінформ МОЗ України. - К. – 2017.
17
Ляшенко В.І., Голіченков О.М.,
Раєцька О.В.,
Яловенко О.І., Останіна Н.В., Кузнецова О.М., Мелешко Р.А.,
Патент на корисну модель «Спосіб газохроматографічного вимірювання масової концентрації фенолу в повітрі» Патент на корисну модель № 120065 UA
Опубл. 25.10.2017 р., Бюл. № 20
18
Корзун В.Н.
у співавторстві з
Антонюк І.Ю. (Київський національний торговельно-економічний університет)
Патент на корисну модель «Спосіб виробництва десерту "Прованс" із використанням цистозіри» Патент на корисну модель UA № 119733 від 10.10.2017р., Бюл. № 19
19
Корзун В.Н.
у співавторстві з
Антонюк І.Ю. (Київський національний торговельно-економічний університет)
Патент на корисну модель «Спосіб виробництва омлету "Фаворит" з використанням цистозіри» Патент на корисну модель UA № 119734 від 10.10.2017р., Бюл. № 19
20
Корзун В.Н.
у співавторстві з
Антонюк І.Ю. (Київський національний торговельно-економічний університет)
Патент на корисну модель «Спосіб виробництва запіканки гарбузової "Оранжева зірочка" з використанням
цистозіри»
Патент на корисну модель UA № 119735 від 10.10.2017р., Бюл. № 19
21
Таран В.В.
Методичні вказівки із застосування дезінфекційного засобу "Антисептична рідина для рук та шкірних покривів "КЛІН СТРІМ (CLEAN STREAM)"Затверджено Директором ТОВ "КЛІН СТРІМ" І.М. Коцюбою, 12 с., 2017 р.
22
Таран В.В.
Методичні вказівки із застосування засобу "FD 312" з метою дезінфекції Затверджено Директором ПП В.П. Золотим, 9 с., 2017 р.
23
Таран В.В.
Методичні вказівки щодо застосування засобу „FD 366 sensitive ”

виробництва фірми “Durr Dental AG” (Німеччина)

з метою дезінфекції

Затверджено Директором ПП В.П. Золотим, 9 с., 2017 р.
24
Таран В.В.
Методичні вказівки із застосування засобу "ID 212 forte" з метою дезінфекції та передстерилізаційного очищення стоматологічних інструментівЗатверджено Директором ПП В.П. Золотим, 11 с., 2017 р.
25
Таран В.В.
Методичні вказівки із застосування засобу "ID 220" з метою дезінфекції стоматологічних обертових інструментівЗатверджено Директором ПП В.П. Золотим, 8 с., 2017 р.
26
Таран В.В.
Методичні вказівки

із застосування засобу "MD 520" з метою дезінфекції

Затверджено Директором ПП В.П. Золотим, 9 с., 2017 р.
27
Таран В.В.
Методичні вказівки

із застосування засобу "Orotol plus" з метою дезінфекції

Затверджено Директором ПП В.П. Золотим., 8 с., 2017 р.
28
Таран В.В.
Інструкція із застосування засобу "Сума Таб Д4 Таб (Suma Tab D4 Tab)" з метою дезінфекції на підприєм-ствах харчопереробної промисловості, громад-ського харчування і торгівліЗатв. Директор ТОВ
"Сілд Ейр(Україна) Лімітед" С.В. Говоруном, 11 с., 2017 р.
© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2019