ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Організаційно-методична роботаФахівці інституту активно співпрацюють з МОЗУ та НАМНУ у підготовці документів для ВРУ, КМУ та інших відомств з питань реформування системи громадського здоров’я, охорони навколишнього природного середовища, гігієни дітей та підлітків; гігієни харчування тощо.

КПКВ 6561040 (прикладні)

На початку 2017 року на виконання доручення НАМНУ фахівці інституту підготували матеріали до Національної доповіді про стан навколишнього середовища в Україні у 2016 році: до п. 2.1 «Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря»; до п. 2.2 «Транскордонне забруднення атмосферного повітря»; пропозиції щодо організації спостережень за забрудненням атмосферного повітря до п. 2.7 «Заходи, спрямовані на покращення стану атмосферного повітря»; до п. 4.4 «Якість питної води та її вплив на здоров'я населення», до п. 8.2 «Поводження з відходами (збирання, зберігання, утилізація та видалення)»; до п. 9.3 «Радіаційна безпека».

За дорученням МОЗУ інститутом були розглянуті проекти постанов КМУ та надано пропозиції: (08.12) проект постанови КМУ «Про затвердження порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції та сировини»; (25.09) проект постанови КМУ «Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок»; (20.03) проект розпорядження КМУ «Про затвердження Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку до 2030 р.»; (26.05) проект постанови КМУ «Про внесення змін до порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів».

Розглянуто низку звернень депутатів ВРУ, МОЗУ, НАМНУ щодо опрацювання проектів нормативних документів (ДСанПіН, ДСП, ГН тощо) та надання пропозицій: проект наказу МОЗУ «Про затвердження змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів» (21.02); проект змін до «Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів» (20.02); проект наказу МОЗУ «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів» (19.07); проект наказу МОЗУ «Про затвердження гігієнічних нормативів якості водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення» (03.08); проект доповнень до ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (28.08); проект наказу МОЗУ «Про внесення змін до ДСанПіН захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань» (11.10); проект наказу МОЗУ «Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних речовинах та енергії» (18.05); проект наказу МОЗУ «Про затвердження змін до Гігієнічних вимог до дієтичних добавок» (26.07); проект наказу МОЗУ «Про затвердження Методичних рекомендація щодо здорового харчування дітей у навчальних закладах» (04.08); проект змін до «Гігієнічних вимог до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та окремих показників їх якості» (22.11); нормативно-правовий акт МОЗУ «Вимоги до харчових продуктів для спеціальних медичних цілей» (01.06).

Протягом року у відповідь на запити МОЗУ, НАМНУ та Держпродспоживслужби надавались численні роз’яснення щодо чинних нормативно-правових актів та технічної документації, здійснювалась допомога у підготовці відповідей на доручення інших відомств та підприємств. (09.11) за дорученням МОЗ для підготовки відповіді народному депутату України О.Кириченку надано інформацію щодо чинних нормативно-правових актів та технічної документації, відповідно до яких проводяться дослідження антимікробної дії дезінфекційних засобів. (15.06) надано роз’яснення Управлінню громадського здоров’я МОЗУ, ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України» та Держпродспоживслужбі щодо скасування чинності ДСанПін 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення класу їх небезпеки для здоров’я населення». Натомість запропоновано розроблений у 2017 році ДУ «ІГЗ НАМНУ» проект ДСанПін «Встановлення класу відходів». (12.04) надано роз’яснення НАМНУ стосовно прийнятих змін до «ДСанПін захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань №239-96».

Співпраця з іншими відомствами

За дорученням НАМНУ (від 13.03) розглянуто проект Концепції реалізації державної політики у сфері змін клімату на період до 2030 року, ініційований Мінприроди, надано пропозиції та кандидатуру представника від ДУ «ІГЗ НАМНУ» для участі у робочих нарадах з цих питань. (07.04) за дорученням НАМНУ для підготовки відповіді НААНУ надано пропозиції щодо концепції науково-технічної програми на 2018-2025 роки «Наукові засади забезпечення водної безпеки України». Та запропоновано кандидатуру від ДУ «ІГЗ НАМНУ» для роботи у спільній робочій групі з цього питання.

За дорученням МОЗУ розглянуто проект Наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження «Вимог щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями».

За дорученням Держпродспоживслужби України (від 23.03) розглянуто проект наказу МВСУ «Про затвердження Критеріїв оцінювання концентрації, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі» та надано зауваження та пропозиції.

За дорученням МОЗУ розглянуто: звернення СБУ щодо внесення змін до чинного законодавства у сфері обігу особливо небезпечних (отруйних) речовин в частині отримання дозволу не лише на виробництво, а й на їх зберігання, транспортування, використання, утилізацію (04.10); звернення Секретаріату КМУ щодо необхідності обмеження використання будівельних матеріалів на основі полівінілхлориду (30.10); звернення Державної кримінально-виконавчої служби України щодо розгляду проекту норм харчування осіб, позбавлених волі в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах (22.03).

(03.03) за дорученням МОЗУ надано кандидатуру для доповіді у семінарі «Стан та заходи з оптимізації роботи систем водопостачання та водовідведення за умов дотримання нормативів якості питної води та показників очистки стічних вод» та підготовлено проект відповіді до Інституту водних проблем і меліорації НААН з пропозиціями. В цю ж установу (20.07) на запит НАМНУ підготовлено проект відповіді щодо підтвердження участі представника інституту у складі міжвідомчої робочої групи з питань формування наукових засад водної безпеки України в умовах зміни клімату.
.
За дорученням МОЗУ опрацьовано низку проектів документів, ініційованих МОНУ. Фахівцями інституту розглянуто запити, підготовлено проекти відповідей в МОНУ із зауваженнями та пропозиціями, роз’ясненнями щодо власного внеску у вирішення цих питань. Зокрема, (18.01) розглянуто пропозицію щодо підготовки проекту Санітарного регламенту для загальноосвітніх навчальних закладів, а (23.10) за дорученням НАМНУ піднято питання створення робочої групи для опрацювання цього проекту.

Також опрацьовано: проект типового навчального плану для 10-11 класів (06.02); проект Державного стандарту початкової освіти (22.08); пропозицію взяти участь у підготовці проекту Санітарного регламенту для дитячих наметових містечок (28.07); проект змін до наказу МОНУ «Про внесення змін у дод. 2 до наказу МОНУ від 20.02.2002 №128» щодо погодження поділу класів на групи при вивченні математики у 1-4-х класах (28.08).

За дорученням МОЗУ розглянуто 2 проекти наказів Мінмолодьспорт: «Про внесення змін до наказу Мінмолодьспорту України від 17.01.2015 р. № 67 «Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл» (22.09); «Про затвердження Типового положення про літні школи плавання на відкритих водоймах» (09.11). Розглянуто проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Вимог до екстрактів кави та цикорію» (30.10).

За дорученням НАМНУ (04.04) підготовлено проект відповіді на депутатський запит щодо скасування літнього часу. (23.10) надано відповідь на запит НАМНУ щодо недоцільності промислового збагачення фолієвою кислотою пшеничного борошна.

КПКВ 6561040 (фундаментальні)

(09.06) направлено відповідь на запит НАМНУ з підготовленими пропозиціями щодо участі ДУ «ІГЗ НАМН України» як співвиконавця у Третій Програмі дій Європейської комісії з охорони здоров’я, оскільки ці питання є профільними для фахівців інституту.

За дорученням МОЗУ підготовлено проекти відповідей: (10.03) для Національної академії державного управління при президентові України – надано пропозиції та кандидатуру для участі в конференції «З питань кадрової політики у сфері охорони здоров’я України та розроблення практичних рекомендацій з метою удосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для сфери громадського здоров’я»; (17.05) для КМДА, де надано пропозиції та кандидатуру для участі в круглому столі «Про розбудову Київської міської програми охорони здоров’я України та медичного забезпечення працюючого населення і започаткування в м. Києві платформи сприяння формуванню національної стратегії охорони здоров’я України»; (14.09) надано пропозиції та кандидатуру для участі в міжнародній конференції «Боротьба з факторами ризику як універсальна стратегія покращення здоров’я населення»; (05.12) направлено до МОЗУ проект відповіді з пропозиціями щодо проведення круглого столу з питань надання професійної допомоги у відмові від куріння, ініційованого Бюро ВООЗ в Україні та надано кандидатуру для участі від інституту.

Виконання плану сумісної роботи з МОЗ України та іншими відомствами: участь в апаратних нарадах, атестаційних комісіях МОЗ України тощо

Упродовж року відбувалися засідання Проблемних комісій МОЗ та НАМНУ «Гігієна навколишнього середовища» та «Гігієна харчування», на яких розглядалися плани та результати виконання наукових досліджень, дисертаційних робіт, розробки нормативних та методичних документів. Співробітники інституту є членами атестаційної комісії МОЗ України з призначення практичним санітарним лікарям кваліфікаційних категорій; головними позаштатними спеціалістами МОЗУ за спеціальностями: «Гігієна дітей та підлітків», «Гігієна харчування», «Комунальна гігієна», «Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища». Очолюють та є членами комісій Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗУ за профілем діяльності.

Фахівці інституту брали участь у засіданнях міжвідомчих комісій, комітетів, профільних комісій та робочих груп при МОЗУ та інших відомствах. Тісна співпраця дозволяє вирішувати різносторонні проблеми, які виникають в період реформування системи громадського здоров’я України, сумісно розробляти адаптовані нормативні документи та законодавчі акти, враховуючи потреби країни та європейський досвід у цій галузі.

Найбільш вагомі засідання, проведені Інститутом

(09.02) відбулося засідання круглого столу на тему: «Безпека пацієнтів – актуальна проблема вітчизняної системи охорони здоров’я», за участі представників МОЗУ, НАМНУ, Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, ГО «Українська асоціація громадського здоров’я» та ГО «Асоціація анестезіологів України». Піднімалось питання оцінки можливих масштабів проблеми дефектів надання медичної допомоги та обговорення дорожньої карти заходів з покращення безпеки пацієнтів у закладах охорони здоров’я країни.

Проведено кілька засідань у формі нарад, семінарів, громадських слухань щодо забезпечення діяльності Держпродспоживслужби, спрямовані на вирішення удосконалення законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя: семінар-нарада «Наукове забезпечення діяльності Держпродспоживслужби щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері санітарного законодавства» (14.12); громадські консультації у формі конференції на тему: «Про питання діяльності Держпродспоживслужби» (23.08). Запрошені: начальники та представники Управлінь державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в областях та місті Києві, фахівці центрального апарату Держпродспоживслужби.

Проведені робочі наради по національному профілю «Управління біоцидами в Україні». Запрошувались представники МОЗУ, НАМНУ, профільних інститутів НАМНУ та громадських організацій. В рамках засідань «Зміцнення потенціалу для раціонального використання біоцидів (пестицидів і дезінфікуючих засобів) для зниження впливу на населення в Україні» (11.04, 09.08, 17.08) були намічені кроки з планування організації заходів з безпеки та регулювання біоцидами в Україні для зниження впливу на здоров’я населення в Україні. (23-24.11) проведено семінар «Базова ситуація і прогалини, які необхідно вирішити для зниження ризиків біоцидів на здоров'я», намічено наступні кроки – створення законодавчих та нормативних документів, адаптованих до ЄС, які регламентують поводження з біоцидами. В підсумку передбачається створення державного регуляторного механізму, який має зміцнити потенціал раціонального управління біоцидами і впливати на зменшення їхнього негативного впливу на населення.

(10.10) була проведена нарада для педагогів та психологів щодо організації та виконання опитування учнів в рамках міжнародного проекту ГОПТ-2017 (Глобальне опитування підлітків щодо тютюнопаління), ініційованого Центром з контролю і профілактики захворювань (CDC, США) за підтримки регіонального бюро ВООЗ в Україні.

Крім того фахівці інституту були запрошені на інші профільні заходи.

Так, наприклад, Мінприроди України ініційовані кілька засідань: засідання міжвідомчої робочої групи з питань імплементації положень Директиви 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи та Директиви 2004/107/ЄС про миш’як, кадмій, ртуть, нікель та ПАВ в атмосферному повітрі (20.03, 18.09); круглий стіл «Цілі та завдання належного екологічного врядування в контексті впровадження Люксембурзької декларації» (18.10). Мінрегіон України проводились: нарада щодо проектування загальноосвітніх навчальних закладів (02.06); узгоджувальна нарада з розгляду проекту ДБН В.2.5-28:201Х «Природне та штучне освітлення» (06.06); нарада про стан розробки та узгодження нової версії ДБН В.2.2-10:2017 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я» (17.11). Мінагрополітики проводили нараду «Вітамінізація молочної продукції» (16.09). МОН України проводили консультативну зустріч «Програма шкільного харчування в Україні» (22.03); нараду щодо проектування навчальних закладів (02.06); постійнодіючі засідання Комісії з інформатизації закладів освіти науково-методичної ради з питань освіти МОН України (09.06, 27.10, 13.11, 27.11, 12.12).

Фахівці інституту взяли участь: у засіданні круглого столу «Стан здоров’я українців» за сприянням Інституту стратегічних досліджень ім.Голди Меїр (25.01); у нараді фахівців, відповідальних за викладання навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» у Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця (27.01); у засіданні робочої групи з якості води Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія» (30.05); у міжнародному семінарі з передової практики зв'язків з громадськістю в разі серйозних інцидентів на об’єктах критичної інфраструктури, включаючи ядерні або радіаційні надзвичайні ситуації (12.05); у засіданні круглого столу «Як впровадити європейську ієрархію поводження з твердими побутовими відходами в Україні?» (29.09); у робочій нараді за проектом Horizon-2020 ERA-PLANET, напрямок «Smart Cities» в Інституті космічних досліджень НАНУ (19.10). семінар-нарада «Стан та заходи з оптимізації роботи систем водопостачання та водовідведення за умов дотримання нормативів якості питної води та показників очистки стічних вод», ініційований Асоціацією «Питна вода України» (29.03); круглий стіл з питань надання професійної допомоги у відмові від куріння, за підтримки бюро ВООЗ (14.12).

Слід відмітити участь у профільних засіданнях робочих груп на міжнародному рівні: І-а нарада «Natural experiments study (WHO)», Данія (6-7.03); 20-а щорічна зустріч ВООЗ і постійно діючої робочої групи щодо Конвенції про транскордонні забруднення повітря на великі відстані, Німеччина (15-17.05); 6-а Міністерська конференція «Оточуюче середовище та здоров’я», Чеська Республіка (13-15.06); 6-ий щорічний форум «Європейська стратегія для Дунайського регіону» – пріоритетна область з питань якості повітря, Угорщина (18-19.10); 42-е засідання міжнародного комітету стандартів радіаційної безпеки
– RASSC, IAEA, Молдова (06.09); робоча зустріч у рамках Україно-Литовського проекту «Перенос сучасних екологічних технологій в регіони України», Литва (лютий).

Спеціалісти інституту брали участь у науково-практичних зібраннях, що відбувалися згідно з Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій (понад 50), наукових семінарів (понад 20), які проводили у 2017 році МОЗ, НАМН України та інші відомства ,в тому числі з міжнародною участю.
Найбільш вагомі заходи: науково-практична конференції “Довкілля і здоров'я” (27-28.04); ІV науково-практична конференція з міжнародною участю «Природничі читання» (18-21.05); Міжнародна науково-практична конференція «Здоров’я та оточуюче середовище» (26-28.10); Міжнародна конференція «Боротьба з факторами ризику як універсальна стратегія покращення здоров’я населення» (05.10); Міжнародна конференція «Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним» (06.10); VІ міжнародна конференція "Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Інноваційні технології" (28-29.09); науково-практична конференція «Проектування сучасних загальноосвітніх шкіл» (17.10); Міжнародна науково-технічна конференція «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції» (06-07.11); Конференція з міжнародною участю «Актуальні питання фізіології, патології і медичного забезпечення дітей шкільного віку» (16-17.11); Науковий семінар «Air and water pollution under the climate change» (18-19.07); Міжнародний конгрес з медичної та психологічної реабілітації (30-31.10); Міжнародна стартова конференція щодо проекту BELUGA (23-24.10); конференція «Сприяння покращенню економії автомобільного палива в Україні» (12.10).

Надання методичної допомоги

Протягом року фахівці інституту за дорученням МОЗУ, НАМНУ та Держпродспоживслужби України розглядали звернення громадян, ініціативних груп, територіальних громад, організацій щодо встановлення ступеню забруднення атмосферного повітря, питної води, ґрунту, харчових продуктів, лікарських, косметичних засобів, дезінфектантів тощо; визначення рівня шуму в житлових приміщеннях. Здійснювали відповідні дослідження та надавали роз’яснення щодо діючої нормативної бази, існуючих методів дослідження, встановлених санітарно-захисних зон та відповідності планування населених місць встановленим нормам.

Надано рекомендації/роз’яснення Держпродспоживслужбі: (27.03) щодо можливих варіантів знешкодження непридатної харчової продукції, на виконання ухвали Печерського районного суду; (19.08) щодо вирішення питання визначення, яким саме показникам концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі (разовим чи середньодобовим) надавати перевагу при здійсненні оцінки впливу викидів об’єктів на стан забруднення атмосферного повітря та обґрунтуванні зменшення їх розмірів СЗЗ; (29.05) щодо досліджень стану довкілля в зоні впливу полігону ТПВ Києво-Святошинського ВУЖКГ; (19.06) щодо того чи є фасована питна вода для дітей з перших днів життя та до трьох років продуктом харчування.

Надано рекомендації/роз’яснення МОЗУ: щодо припинення дії деяких СП та НП, якими досі користувалися на ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», підготовлено проект відповіді на підприємство (17.07); щодо проведення лабораторних досліджень стічних вод, що скидаються на поля фільтрації ТДВ «Узинський цукровий завод» (10.10); щодо виконання експертних робіт та відповідності вітчизняної нормативно-правової бази європейським регламентам у галузі цивільної авіації (10.04). Розглянуто звернення громадянина щодо впливу штучного освітлення на орган зору дітей під час відвідування вистав у Київському академічному театрі ляльок (18.01).

За дорученням НАМНУ розглянуто депутатське звернення А.Іллєнка стосовно незадовільного і аварійного стану житлового будинку, поширенням токсиноутворюючих грибів (08.11); проведено експертний висновок Заявки на впровадження інноваційного медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я» (23.01); опрацьовано запит Мінекономрозвитку щодо діяльності УкрНДІ «Ресурс» та можливості його перепідпорядкування до цього відомства (04.10).

Розглянуто запити: СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві щодо визначення хімічного складу товарів та з’ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження; СВ Деснянського УП ГУНПУ в м. Києві щодо визначення забруднення ґрунту на ділянці ПП «Укралюкс»; КМДА з приводу можливості будівництва житлового будинку на місці бувшого протитуберкульозного диспансеру; КП «Херсонтеплоенерго» стосовно встановлення розміру санітарно-захисних зон для районних котелень та котелень малої потужності.

Надано роз’яснення: «Н.В. Нутриція» (Нідерланди) щодо відповідності українського та європейського законодавств в понятті «ентеральне харчування» при маркуванні харчових продуктів для спеціальних медичних цілей (24.09); ТОВ «Контракт Продрезерв 5», якими нормативними документами керуватися при складанні меню для дошкільних навчальних закладів (25.10); СП «Вітмарк – Україна» щодо надання інформації про корисні властивості рослинної сировини у виробництві безалкогольних напоїв; ТОВ «Фармаксі» щодо компетенції інституту в проведені експертизи матеріалів клінічних досліджень дієтичних добавок.
Також фахівці інституту проводили роз’яснювальну роботу через засоби масової інформації, здійснювали телефонні консультації населення, брали участь у громадських слуханнях тощо.

Найбільш популярні питання – якість питної води і харчування: (11.03) участь у програмі РАДІО «ВЕСТИ» на тему «Якість води»; (21.03) на радіостанції ТРК «Київ» обговорювалось питання «Проблеми харчування»; (11.09) «Профілактика отруєння грибами» – на радіостанції Радіо «Ера».

Питання якості харчування в школах, вимоги, які існують і передбачені для харчування дітей в школах України обговорювались у програмі «ТСН. Тиждень» у жовтні 2017р. Проблеми харчування в нинішній екологічній ситуації висвітлили представники інституту на ТК «Тоніс» (15.02). «Заходи профілактики йододефіцитних захворювань» – на ТК «Тоніс» (14.03).

(19.12) вийшов репортаж щодо мікологічного дослідження гуртожитку на просп. Лісовий, 12-Б в телевізійній програмі на НТН. (16.03) репортаж «Надання інформаційної довідки стосовно якості і безпеки засобів побутової хімії» – інтерв’ю каналу ICTV для програми «Факти». Інтерв’ю телеканалу ZIK «Вплив авіаційного шуму міжнародного а/п Київ (Жуляни) на акустичний стан прилеглої житлової забудови» у січні 2017 р.

(20.02) один із видів діяльності інституту висвітлено у інтерв'ю журналісту культурно-видавничого проекту «Читомо» щодо порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи книг. (23.03) у газеті Голос України № 53 надрукована стаття «Школярі дуже стомлюються і … хворіють». Питання «Медична допомога з дефектами» висвітлено у газеті Дзеркало тижня, Вип. №24 (24-30.06).

Прочитано 2 лекції для учнів та вчителів ЗНЗ м. Вінниця (20.10, школа № 17) та м. Хмельницький (23.10, школа № 10) на тему «Тютюнопаління як фактор ризику формування здоров’я підлітків».

(23.09) консультування адвокатів «Ради адвокатів м.Києва» – учасників семінару-практикуму «Еколого-гігієнічні (інженерно-екологічні) експертизи та дослідження і їх використання в адвокатській практиці», організованого Громадською організацією «Експертно-правозахисна агенція».

(06.11) фахівці інституту взяли участь у Громадських слуханнях щодо проведення державної екологічної експертизи екологічної ситуації, що склалась у районі Північного промвузла м. Кременчук.

© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2019