ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Міжнародне співробітництвоДУ «Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» за договорами про науково-технічне співробітництво співпрацює з наступними міжнародними науковими організаціями:

- Робочою групою ВООЗ з атмосферного повітря;

- Робочою групою ВООЗ «Зміни клімату та здоров’я»;

- Європейським регіональним бюро ВООЗ з питань навколишнього середовища та здоров’я;

- Європейською цільовою групою з навколишнього середовища та здоров’я;

- Швейцарською Агенцією Розвитку та Співробітництва (ШАРС);

- Світовим Банком;

- Бюро ВООЗ в Україні з питань супроводу проекту Національного плану заходів з імплементації та реалізації засад європейської політики «Здоров’я-2020: основ Європейської політики в підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя» щодо неінфекційних захворювань на період до 2020 року»;

- Науково-дослідним інститутом доктора Рата (США);

- Регіональним підрозділом Північно-Східної Європи Фірма ECOLAB Sp.z.o.o. (Польща);

- Європейським суспільно-технічним університетом в місті Радом (Польща);

- Медичним університетом м. Доккіо, Японія.

Директором установи, академіком НАМН України, професором Сердюком А.М. отримано запрошення щодо пропозиції увійти до складу міжнародного наукового товариства Academic Union, Oxford.

Новий договір з ДУ «Республіканський науково-практичний центр гігієни» Міністерства охорони здоров’я Республіки Білорусь, м. Мінськ який підписано 26 жовтня 2017 року. До напрямів співпраці увійшли визначення пріоритетних питань з проблем гігієни навколишнього середовища, гігієни дітей та підлітків, харчування, радіаційної гігієни та питань профілактики неінфекційних захворювань).

Заступник директора з наукової роботи член-кор. НАМНУ, д.мед.н., професор Полька Н.С. є Національним координатором Європейського процесу «Навколишнє середовище та здоров’я» в Україні, в основу якого покладено принцип міжсекторальної та міжвідомчої взаємодії в інтересах здоров’я і благополуччя в Європейському регіоні ВООЗ. Приймала участь в підготовці матеріалів до Шостої Конференції міністрі з навколишнього середовища та здоров’ч (Острава, Чехія, червень 2017 року).

Також Полька Н.С. є координатором проектів Європейського регіонального бюро ВООЗ, відділу неінфекційних захворювань та зміцнення здоров’я на всіх етапах життя. Підготовлено та подано пропозиції до проектів «GYS» та «Натурні дослідження: оцінка впливу профілактики в області тютюну, алкоголю та харчування серед молоді».

Проект «Глобальне опитування підлітків щодо тютюнопаління (Global youth tobacco survey)» за підтримки США, Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC). Мета проекту – вивчити поширеність тютюнопаління серед учнів 7 – 9 класів різних регіонів України.

Етапи виконання:

1 етап – отримання дозволу МОН на проведення опитування, відбір навчальних закладів і класів для участі в опитуванні;

2 етап – підготовка опитувальника, отримання дозволу Центру психології на застосування анкетного інструментарію;

3 етап – проведення опитування, збір інформації.

На даний момент проведене анкетування, збір матеріалів, відбувається обробка результатів.

Проект «Natural Experiment Study Project: Testing the impact of Ukraine’s 2012 tobacco control law on mortality and morbidity from cardiovascular disease (Дослідження впливу українського законодавства щодо боротьби проти тютюну на смертність та захворюваність на серцево-судинні захворювання» спільно з Європейським регіональним офісом ВООЗ (Данія, Копенгаген).

Розпочато роботу над з збіром інформації щодо захворюваності, смертності від основних хронічних неінфекційних захворювань.

В Інституті виконується проект «Зміцнення потенціалу для раціонального використання біоцидів (пестицидів і дезінфікуючих засобів) для зниження впливу на населення в Україні» (керівник – Сердюк А.М., національний координатор проекту – Полька Н.С.).

У 2013 році Уряд України в особі Державної установи «Інститут гігієни та медичної екології Національної академії медичних наук України» (нині - Державна установа «Інститут громадського здоров’я Національної академії медичних наук України») за експертної підтримки ВООЗ підготував і подав пропозицію щодо Проекту «Зміцнення потенціалу для раціонального управління біоцидами (пестицидами та дезінфікуючими засобами) для зменшення впливу на населення в Україні» в тринадцятому раунді заявок до Цільового фонду Програми швидкого старту Стратегічного підходу до міжнародного регулювання хімічними речовинами (СПМРХР, SAICM).

У березні 2017 р. було підписано Угоду щодо реалізації проекту між Програмою Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП), яка є адміністратором Цільового фонду Програми швидкого старту СПМРХВ та ВООЗ (організація-учасник, що є виконавчим органом).

Згідно з Угодою щодо реалізації Проекту ЮНЕП-ВООЗ, укладено угоду між ВООЗ та Державною установою «Інститут громадського здоров'я НАМН України» щодо впровадження проекту на національному рівні, у співпраці з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством екології та природних ресурсів України
та відповідно до процедур ВООЗ.

Керівник лабораторії радіаційного захисту відділу гігієни довкілля д.біол.н., професор Павленко Т.О., яка є членом Міжнародного Комітету Cтандартів радіаційної безпеки (НАББC) МАГАТЕ, постійно залучається до виконання доручень стосовно розробки методичних підходів, написання керівництв тощо.

Лабораторія з контролю якості продукції внесена до переліку лабораторій, рекомендованих Глобальним Фондом ВООЗ для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, та залучена до заходів, обумовлених моніторинговою політикою ВООЗ
(http://www.theglobalfund.org/en/procurement/quality/pharmaceutical/# PreShipmentQC).

Також лабораторія з контролю якості продукції проходить процедуру прекваліфікації відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я «Належна практика для національних лабораторій з контролю лікарських засобів» (WHO TRS N 902, 2002), (кваліфікаційний аудит пройшов інспекторами ВООЗ 28-30 жовтня 2015 р.).

Протягом року фахівці установи приймали активну участь в робочих нарадах та листуванні в межах міжнародного наукового співробітництва з наступними організаціями: Європейське регіональне бюро ВООЗ, представництвом ВООЗ в Україні; Міжнародним Комітетом Cтандартів радіаційної безпеки (НАББC) МАГАТЕ, Медичним університетом м. Доккіо (Японія); Королівським Каролінським інститутом (Швеція, м. Стокгольм), інституціями Білорусі, Молдови, Грузії тощо.

© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2019