ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

19 - 20 жовтня

КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ (ТРИНАДЦЯТІ МАРЗЄЄВСЬКІ ЧИТАННЯ)
Детальніше >
Детальніше >
Розроблені документи


Шановні колеги!

Повідомляємо, що членами ГО «Українська Асоціація громадського здоров’я» (науковими співробітниками лабораторії гігієни ґрунту та відходів ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» розроблені проекти: «Державних санітарних норм та правил охорони поверхневих водойм» та «Державних санітарних правил встановлення класу небезпеки відходів».
«Державні санітарні норми та правила охорони поверхневих водойм» розроблені з урахуванням вимог Європейського законодавства, а саме таких Директив Ради: від 16 червня 1975 року стосовно вимог до якості поверхневих вод, призначених для забору питної води в державах-членах Співтовариства (75/440/ЄЕС), (ОВЄТ L 328 від 25.07.1975 року, С. 26-32); від 21 травня 1991 року про очистку міських стічних вод (91/271/ЄЕС), (ОВЄТ L 135, від 30.05.1991 року, С. 40 ); від 04 травня 1976 року про забруднення, спричинене визначеними небезпечними речовинами, що скидаються у водне середовище Співтовариства (76/464/Є
ЕС), (ОВЄТ L 129, 18.5.1976, С. 23) та встановлюють вимоги і нормативи безпечності води поверхневих водойм, що використовуються для питного та рекреаційного водокористування, регламентують умови скиду зворотних вод у водойми, організацію та здійснення виробничого лабораторного контролю та державного нагляду (контролю) в галузі охорони поверхневих водойм відповідно до законодавства.
«Державні санітарні правила встановлення класу небезпеки відходів» розроблені з урахуванням вимог Європейського законодавства, а саме таких Директив Європейського Парламенту та Ради: 75/442/ЄЕС від 15.07.1975 р., 2008/98/ЄС від 19.11.2008 «Про відходи», 2006/12/ЄС від 05.04.2006, 91/689/ЄЕС) від 12.12.1991 р. «Про небезпечні відходи» та призначені для установ, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний контроль, у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення з оцінкою впливу відходів на здоров’я людини, вимогами щодо безпечного поводження з відходами,
які спрямовані на запобігання негативного впливу відходів на громадське здоров’я.
Відповідно до європейського законодавства, вимоги якого враховані в проекті цього документу, небезпечні відходи та відходи класифікуються згідно зі списком видів відходів, складеного востаннє Рішенням Комісії 2000/532 ЄС (від 3.04.2000 р.), що встановлює список відходів згідно ст.1(а) Директиви Ради 75/442/ЄС про відходи та Рішення Ради 94/904/ЄС, що встановлює список небезпечних відходів згідно зі ст. 1(4) Директиви Ради 91/689 ЄЕС про небезпечні відходи (ОВL 226.6.9.2000.С.3).
З проекти вищевказаних документів можна ознайомитися нижче.

Пояснювальна записка до проекту «Державні санітарні норми та правила охорони поверхневих водойм».

Повний текст проекту «Державні санітарні норми та правила охорони поверхневих водойм».

Проект Державних санітарних правил «ВСТАНОВЛЕННЯ КЛАСУ НЕБЕЗПЕКИ ВІДХОДІВ».

Просимо розглянути зазначені документи, пропозиції та зауваження надсилати на ел. адресу: aik4@i.ua; nakoval@i.ua в термін до 25.09.2017р.

© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2017