ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Інформаціонно-методичні видання Лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей до 2015 р.


Метод оцінки рівня рухової активності дітей шкільного віку (Inf_lys_42-2011. pdf)

Нашими дослідженнями встановлено, що ймовірність появи захворювань у школярів підвищується на 20 % при низькому рівні рухової активності порівняно з середнім та високим, а ризик появи множинної патології (коли сумарна кількість діагнозів у дитини більше 3-х) зростає майже в 4 рази при низькому рівні РА порівняно з високим. Тому важливим є оптимізувати рухову активність дітей з метою зменшення тягаря хвороб.

Пропонуємо просту методику оцінки рівня рухової активності дітей на основі анкетування учнів. ЇЇ можна використовувати як для індивідуальної, оцінки рівня рухової активності, так і для оцінки РА окремих колективів. В результаті можна визначити групи ризику щодо негативного впливу гіпокінезії і гіперкінезії на здоров’я дітей.

Метод комплексної гігієнічної оцінки уроку фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах (Inf_lyst_17-2011. pdf)

Вагомим фактором для зміцнення здоров’я дітей є якісно проведений урок фізкультури у школі. Нашими дослідженнями (2012 р) встановлено, що проведення уроків фізкультури в 75,0 % випадків не відповідає необхідній структурі та змісту. Найбільш часто зустрічаються такі відхилення, як зменшення тривалості або відсутність розминки та заключної частини уроку, відсутність елементів самоконтролю та підготовки організму до наступних уроків, відсутність вправ для профілактики порушень постави.

Пропонуємо методику оцінки уроків фізичної культури у закладах освіти з урахуванням структури і змісту уроку.

Використання нових рангових шкал важкості навчальних предметів для гігієнічної оцінки розкладів уроків в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах (Inf_lyst_50-2010. pdf)

Правильний розподіл різних видів навчальної діяльності є запорукою високої працездатності дітей. Це, зокрема, стосується чергування відносно легких та складних навчальних предметів. Нашими дослідженнями встановлено, що при підвищенні складних уроків у розкладі у дітей зростає кількість хронічних захворювань та погіршується функціонування нервової та серцево-судинної систем організму.

Для більш точної та об’єктивної оцінки розкладу уроків пропонуємо рангову шкалу навчальних предметів для учнів середнього шкільного віку спеціальних загальноосвітніх шкіл різного профілю.

Використання рангової шкали важкості навчальних предметів для гігієнічної оцінки розкладів уроків в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів (Inf_lyst_284-2014.pdf)

Правильний розподіл різних видів навчальної діяльності є запорукою високої працездатності дітей. Це, зокрема, стосується чергування відносно легких та складних навчальних предметів. Нашими дослідженнями встановлено, що при підвищенні частки складних уроків у розкладі уроків у дітей зростає кількість хронічних захворювань та погіршується функціонування нервової та серцево-судинної систем організму.

Для планування навчального процесу та оцінки розкладу уроків пропонуємо рангову шкалу навчальних предметів для учнів молодшого шкільного віку закладів освіти.

Використання рангової шкали важкості навчальних предметів для гігієнічної оцінки розкладів уроків в 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів (Inf_lyst_187-2015.pdf)

Раціональна та обґрунтована з педагогічних та медико-біологічних позицій організація навчального процесу є провідним та пріоритетним завданням загальноосвітніх навчальних закладів. Правильний розподіл різних видів навчальної діяльності є запорукою високої працездатності дітей. Це, зокрема, стосується чергування відносно легких та складних навчальних предметів. Нашими дослідженнями встановлено, що при підвищенні частки складних уроків у розкладі уроків у дітей зростає кількість хронічних захворювань та погіршується функціонування нервової та серцево-судинної систем організму. Рангові шкали для оцінки важкості предметів є зручним інструментом планування навчально-виховного процесу з метою об’єктивної оцінки розподілу навчального навантаження для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Використання інтегрального показника для гігієнічної оцінки розкладів уроків у загальноосвітніх навчальних закладах (Inf_lyst_72-2010. pdf)

Правильний розподіл різних видів навчальної діяльності є запорукою високої працездатності дітей. У закладах освіти це визначається формуванням розкладів уроків. Нашими дослідженнями встановлено, що ізольований вклад фактору «розклад уроків» становить у функціонування кардіореспираторної системи 24,8 %, формування постави – 16,1 %, розвиток втоми – 16,3 %.

Пропонуємо методику оцінки розкладу уроків у закладах освіти, що дозволить вдосконалити організацію навчально-виховного процесу та сприятиме збереженню і зміцненню здоров'я учнів.

Дану методику можна реалізовувати самостійно або у вигляді розробленої нами програми (файл ROZKLAD.exe ), яка розповсюджується безкоштовно.

Скринінгова оцінка адаптації учнів до навчального навантаження (Inf_lyst_156-2007. pdf)

Пропонуємо методику комплексної оцінки адаптації учнів до навчального навантаження для наукового обґрунтування впливу умов та організації навчання на стан здоров'я дітей.

Метод інтегральної гігієнічної оцінки шкільних зошитів в скісну лінійку (Inf_lyst_175-2010. pdf)

Пропонуємо метод інтегральної оцінки відповідності шкільних зошитів у скісну лінійку гігієнічним вимогам.

Метод інтегральної гігієнічної оцінки пози дитини під час письма (Inf_lyst_176-2010. pdf)

Від робочої пози дитини залежить формування її постави, працездатність, функціонування органу зору, кровообіг, функціонування внутрішніх органів організму.

Дана зручна методика спрямована на формування правильної робочої пози дитини під час письма, профілактики порушень постави, попередження функціональних порушень.

Запропонована методика не потребує додаткового обладнання.

Спосіб оцінки адаптаціно-резервних можливостей організму дітей шкільного віку(Inf_lyst_229-2011. pdf)

Для якісного життя кожній людині необхідний певний резерв здоров’я. Адаптаційно-резервні можливості (АРМ) є таким показником, який і показує кількісно цей резерв.

Нашими дослідженнями встановлено, що частка учнів з високим рівнем АРМ у різних навчальних закладах коливається у межах 5-13 %, частка ж учнів групи ризику (з низьким і критично низьким рівнем АРМ) становить 44-58 %.

Для оцінки АРМ пропонуємо методику, для якої необхідні такі вихідні дані: (вік (роки), довжина тіла (м), маса тіла (кг), частота серцевих скорочень (уд/хв), систолічний та диастолічний тиск у стані спокою (мм. рт. ст.)). Розрахунок можна проводити як самостійно, так за допомогою реалізованої нами електронної таблиці (файл ARM_ZNZ.xls), яка розповсюджується безкоштовно.

Метод оцінки адаптаційно-резервних можливостей організму учнів спеціальних загальносвітніх навчальних закладів (Inf_lyst_265-2010. pdf)

Для дітей з порушеннями у стані здоров’я, які навчаються у спеціальних навчальних закладах, пропонуємо методику оцінки адаптаційно-резервних можливостей організму для визначення резервів здоров’я та для визначення груп ризику щодо можливої захворюваності серцево-судинної, ендокринної та нервової систем.

Для зручності та спрощення розрахунків методика реалізована нами у вигляді електронної таблиці (файл ARM_S-school.xls) та розповсюджується безкоштовно.

Спосіб оцінки здоров’язберігаючого потенціалу організації навчального процесу учнів середнього шкільного віку у загальноосвітніх навчальних закладах (Inf_lyst_253-2014.pdf)

Мультиваріативність сучасної середньої освіти призводить до змін сталих показників організації навчального процесу: кількості навчальних годин на тиждень, кількості навчальних дисциплін у розкладі уроків, тривалості перерв тощо. Часто такі зміни відбуваються без гігієнічного супроводу.

Нашими дослідженнями встановлено, що суттєвому (більше 50 %) відхиленні організації навчального процесу від безпечного рівня ризик зниження адаптаційно-резервних можливостей організму до критичного рівня збільшується у 1,5 рази, ризик низького рівня опірності стресу – у 2,6 рази.

Пропонуємо використовувати методику оцінки індексу здоров’язберігаючого потенціалу для гігієнічної оцінки організації навчального процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.

Спосіб визначення динамічного тремору за методикою «Лабіринт» як критерію розвитку втоми у дітей шкільного віку (Inf_lyst_170-2014.pdf)

Вивчення розвитку втоми у дітей під впливом навчального навантаження можна проводити різними методами, в тому числі за допомогою динаміки динамічного тремору кисті руки. Підвищення динамічного тремору у процесі навчання свідчить про появу значної втоми (розбалансованість регуляторних механізмів та периферійних функціональних систем).

Пропонуємо просту методику визначення рівня динамічного тремору кисті руки з використанням схеми «лабіринт», яка дозволяє визначити ступінь втоми у динаміці навчального процесу.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТАБОЛІЧНОГО ЕКВІВАЛЕНТУ В ОЦІНЦІ РІВНЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ (МR_09.11-62.11)

Оптимальна рухова активність є вагомим чинником для збереження та зміцнення здоров’я дітей. Нашими дослідженнями встановлено, що ймовірність появи захворювань у школярів підвищується на 20 % при низькому рівні рухової активності порівняно з середнім та високим, а ризик появи множинної патології (коли сумарна кількість діагнозів у дитини більше 3-х) зростає майже в 4 рази при низькому рівні РА порівняно з високим. Тому важливим є оптимізувати рухову активність дітей з метою зменшення тягаря хвороб.

Рухова активність може бути різної інтенсивності, тобто, мати різні енергетичні витрати. Для зручності оцінки енерговитрат на різні види діяльності світовою спільнотою широко використовується метаболічний еквівалент (МЕТ).

Пропонуємо методику оцінки рівня рухової активності дітей на основі анкетування учнів з урахуванням МЕТ. Це дозволить своєчасно встановити дефіцит або надлишок фізичної діяльності за окремими категоріями і вжити заходів щодо її оптимізації.

ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ І ПЛОСКОСТОПОСТІ У ДІТЕЙ В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ (МR_72.11-217.11)

В методичних рекомендаціях надані методики оцінки особливостей постави і плоскостопості у дітей 5-17 років та заходи профілактики для впровадження у навчальному процесі в закладах освіти та у позакласній діяльності.

В методичних рекомендаціях також надані комплекси вправ для фізкультхвилинок, фізкультпауз, уроків фізкультури, рухливих ігор для дітей різних вікових груп.

Запропоновані профілактичні заходи, що розроблені з урахуванням поширеності і структури порушень опорно-рухового апарату у дітей, прості у використанні, легко інтегруються у навчальний процес, є ефективними для зміцнення здоров’я учнів та не потребують значних фінансових витрат.

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ПРОФІЛАКТИКИ І КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ «КРАСИВА ПОСТАВА ДИТИНИ» В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (МR_168.11-38.12).

У методичних рекомендаціях надані схема і алгоритм впровадження програми профілактики і корекції порушень опорно-рухового апарату дітей «Красива постава дитини» у навчально-виховний процес закладів дошкільної і середньої освіти, яка показала свою високу ефективність. Протягом двох років впровадження цієї програми частка учнів з порушеннями постави зменшилась у 4,1 рази, плоскостопістю – у 1,8 рази, хворобами ока – у 1,6 рази.

В додатках також надані: базовий комплекс вправ для профілактики порушень постави, схема побудови заняття і приклади спеціальних фізичних вправ з відновлення структур хребта наприкінці дня, приклади вправ для профілактики плоскостопості, виявлення порушень постави у школярів (пам'ятка для батьків), обладнання робочого місця учня (пам’ятка для батьків).

Своєчасна корекція харчування і рухової активності дітей у режимі дня; впровадження спеціальних вправ для корсетних м’язів хребта у ранкову гімнастику, уроки фізкультури, фізкультурні хвилинки, фізичні заняття у групах продовженого дня, позашкільні заняття у спортивних секціях; формування правильної постави сприятимуть також підвищенню функціональних можливостей організму учнів, розумової працездатності; нормалізації обміну речовин; оптимізації вегетативного забезпечення; позитивному перебігу адаптації до факторів навчання та навколишнього середовища, тобто збереженню та зміцненню здоров'я наших дітей.

ОЦІНКА ДОБОВИХ ЕНЕРГОВИТРАТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (MR_169.11_39.12).

В методичних рекомендаціях запропонований алгоритм оцінки рухової активності дітей старшого дошкільного віку на основі анкети для батьків.

Враховуючи, що різні види рухової активності мають різну енергетичну складову, в даній методиці для використовується метаболічний еквівалент (МЕТ).

Використання методики сприятиме оптимізації рухової активності дітей старшого дошкільного віку для збереження та зміцнення їх здоров'я.

СИСТЕМА ПРОФІЛАКТИЧНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ З ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (МР_154.pdf).

Досягнення певної функціональної зрілості 5-6-річної дитини до шкільного навчання є передумовою оптимального перебігу її адаптації та збереження здоров’я під час навчання у школі.

Використання даних методичних рекомендацій дозволить визначити рівень морфо-функціонального стану організму дітей старшого дошкільного віку, впровадити профілактично-оздоровчі заходи та оцінити їх ефективність у контексті підготовки до школи.

СКРИНІНГОВА ОЦІНКА АДАПТАЦІЙНО-РЕЗЕРВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ (МR_ARM.pdf)

Для якісного життя кожній людині необхідний певний резерв здоров’я. Адаптаційно-резервні можливості (АРМ) є таким показником, який і показує кількісно цей резерв.

Нашими дослідженнями встановлено, що частка учнів з високим рівнем АРМ у різних навчальних закладах коливається у межах 5-13 %, частка ж учнів групи ризику (з низьким і критично низьким рівнем АРМ) становить 44-58 %.

Для оцінки АРМ пропонуємо методику, для якої необхідні такі вихідні дані: (вік (роки), довжина тіла (м), маса тіла (кг), частота серцевих скорочень (уд/хв), систолічний та диастолічний тиск у стані спокою (мм. рт. ст.)).

В методичних рекомендаціях запропонований спосіб оцінки рівня адаптаційних резервів організму школярів без застосування функціональної проби з дозованим фізичним навантаженням.

Використання даних методичних рекомендацій дозволить оцінити адаптаційно-резервні можливості організму дітей та ефективність здоров’язберігаючої спрямованості навчального процесу, а також сформувати групу ризику «діти з низькими резервами здоров’я та можливим розвитком хвороб» для розробки індивідуальних і колективних програм підвищення резервів здоров’я та коригування факторів внутрішньошкільного середовища, які впливають на цей показник.

МЕТОДИКИ ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (MR_99.15-403.15.PDF)

В методичних рекомендаціях викладені науково-обгрунтовані методики гігієнічної оцінки розкладів уроків, мотивації учнів початкових класів до вивчення предметів, оцінки здоров’язберігаючого потенціалу організації навчального процесу, гігієнічної оцінки оздоровчої спрямованості фізичного виховання, програм з фізичного виховання, комплексної гігієнічної оцінки уроку фізичної культури та ефективності фізичного виховання в цілому.

Використання даних методичних рекомендацій дозволить оцінити раціональність розкладу уроків за допомогою експрес-оцінки, визначити здоров’язберігаючий потенціал організації навчального процесу, встановити ефективність фізичного виховання у ЗНЗ з урахуванням стану здоров’я учнів, а також оцінити навчальні програми з фізичного виховання під час їх розробки та впровадження в навчальний процес закладів освіти.

free counters


© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2023