ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Методика орієнтовного розрахунку потреби закладів в дезінфікуючих засобах та антисептиках


Для дезінфекції можуть бути використані засоби з різних хімічних груп: хлорвмісні (діюча речовина - натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти (дихлорізоціанурат натрію) - в концентрації активного хлору в робочому розчині не менше 0,06%), кисневмісні (перекис водню - в концентрації не менше 3,0%), катіонні поверхнево-активні речовини (КПАВ) - четвертинні амонієві сполуки (в концентрації активно діючої речовини (АДР) в робочому розчині не менше 0,15%), третинні аміни (в концентрації АДР в робочому розчині не менше 0,05%), спирти - ізопропіловий, етиловий, чи їх комбінації – в якості шкірних антисептиків і дезінфікуючих засобів для експрес-дезінфекції обробки невеликих за площею поверхонь - ізопропіловий спирт в концентрації не менше 60%, етиловий спирт в концентрації не менше 70% . Вміст активно діючих речовин зазначено в інструкціях (методичних вказівках) по застосуванню.

Режим використання – за режимом інфекцій вірусної етіології

Приклад розрахунку рекомендованої концентрації деззасобу за активно діючою речовиною (АДР) для застосування:

  Х = (СхМ)/100, де

  Х – концентрація діючої речовини в робочому розчині деззасобу

  С – концентрація робочого розчину деззасобу за препаратом, згідно з інструкцією (методичними вказівками) із застосування, %, режим вірусних інфекцій;

  М – кількість, %, активно діючої речовини (або суми концентрацій кількох активно діючих речовин, якщо вони із однієї хімічної групи), в деззасобі, вказано в інструкції із застосування (методичні вказівки)

  Загальна площа поверхонь для дезінфекції при поточному прибиранні визначається шляхом додавання площі підлоги в приміщеннях і площі поверхонь обладнання та меблів:

  S = Sпідл + Sмеб

  При розрахунку площі, що підлягає дезінфекції під час генерального прибираннюя, враховують не тільки площу підлоги приміщень, але і площу стін, меблів, обладнання та устаткування, а також санітарно-технічного обладнання.

  Потреба в дезінфікуючому засобі для обробки поверхонь визначається за формулою:

  Одз = 0,01 • N • К • S • КОд • Д [л]

  де:

  Одз (л) – загальний об’єм концентрату дезінфікуючого засобу (ДЗ) в літрах, необхідна для знезараження поверхонь приміщень [л];

  N - норма витрати дезінфікуючого розчину в літрах на 1 м 2 (згідно з інструкціями щодо застосування конкретних препаратів при обробці методом протирання/зрошення) [м 2];

  К - коефіцієнт, що дорівнює величині концентрації дезінфікуючого розчину по препарату [%];

  S - площа оброблюваних поверхонь [м 2];

  КОд - кратність обробки на добу;

  Д - кількість діб в розрахунковому періоді (місяць, квартал, півріччя, рік).

  Наведена формула справедлива для розрахунку потреби тільки для рідких концентрованих дезинфікуючих засобів.

  Об’єм робочого розчину дезінфікуючого засобу для обробки поверхонь визначається за формулою:

  Орр/дз = N • S • КОд • Д [л]

  де:

  Орр/дз (л) – загальний об’єм робочого розчину дезінфікуючого засобу (ДЗ) в літрах, необхідна для знезараження поверхонь приміщень [л];

  N - норма витрати дезінфікуючого розчину в літрах на 1 м 2 (згідно з інструкціями щодо застосування конкретних препаратів при обробці методом протирання/зрошення) [м 2];

  S - площа оброблюваних поверхонь [м 2];

  КОд - кратність обробки на добу;

  Д - кількість діб в розрахунковому періоді (місяць, квартал, півріччя, рік).

  Розрахунок кількості сухого таблетованого (або в сашетках) дезінфікуючого засобу необхідного для приготування необхідної кількості літрів робочого розчину здійснюється за формулою

  Х (одиниць ДЗ) = (Орр/дз • Код)/Оо/рр

  Х (одиниць ДЗ) - кількість одиниць дезінфікуючого засобу (таблеток, сашеток), що вимагається для приготування розрахованого об‘єму робочого розчину;

  Орр/дз (л) – загальний об’єм робочого розчину дезінфікуючого засобу (ДЗ) в літрах, необхідна для знезараження поверхонь приміщень [л], розрахований за вищенаведеною формулою;

  Код (одиниць ДЗ) - кількість одиниць дезинфікуючого засобу (таблеток, сашеток), що вимагається для приготування певної кількості обсягу робочого розчину дезінфікуючого засобу (5 або 10 літрів) згідно з таблицею приготування робочих розчинів іІнструкції щодо застосування обраного засобу;

  Оо/рр – одиниця о’єму робочого розчину деззасобу, на який проводиться розрахунок, наприклад 5 або 10 літров з однієї таблетки/сашетки, відповідно до таблиці приготування робочих розчинів Інструкції щодо застосування обраного засобу.

  Потреба в шкірних антисептиках для рутинної гігієнічної обробки рук розраховується шляхом створення первинного запасу із розрахунку 1 літр спиртового антисептику на 1 людину на місяць, надалі поповнюється по мірі використання.
  free counters


© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2023