ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Патенти


Об’єкти промислової власності ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

№п/п
Вид об’єкта
(винахід, корисна модель тощо)
і назва об’єкта
Вид та
№ охоронного документа
Власник охоронного документа
Винаходи
1

Застосування бактеріофагу Т2 як моделі кишкових вірусів для оцінки ефективності сорбційних технологій
Патент № 75711

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва Академії медичних наук України
Корисні моделі
2

Вилучено...
3

Спосіб переробки твердих побутових відходів
Патент № 50447


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України»
4

Спосіб визначення бактерицидної активності дезинфікуючих засобів
Патент № 51881


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України»
5

Спосіб отримання ізольованих клітин з мікроядрами із епітелію шкіри
Патент № 54040


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України»
6

Спосіб прогнозування рівня онкозахворюваності населення залежно від забруднення повітря канцерогенами
Патент № 67230


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
7

Спосіб одержання розчинів нанорозмірного срібла
Патент № 67484


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»

Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка Національної академії наук України

8

Спосіб оцінки безпеки продуктів нанотехнології
Патент № 67535


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
9

Антимікробний композит
Патент № 67536


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»

нститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка Національної академії наук України

10

Спосіб визначення порушень генеративної функції під впливом шкідливих чинників довкілля
Патент № 68686


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
11

Спосіб визначення канцерогенних N-нітрозамінів у біологічному матеріалі
Патент № 71255


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
12

Спосіб визначення концентрацій хімічних речовин в повітрі приміщень житлових та громадських будинків
Патент № 71348


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
13

Спосіб тестування канцерогенних властивостей хімічних сполук
Патент № 72641


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
14

Спосіб вимірювання об’ємної активності радону в грунтовому повітрі
Патент № 77661


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
15

Спосіб відбору проб газового середовища для визначення наявності та концентрації наночасток металів
Патент № 77782


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
16

Джерело радону і торону
Патент № 79533


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
17

Спосіб оцінки адаптаційно-резервних можливостей дітей шкільного віку
Патент № 79562


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
18

Спосіб отримання міцелію їстівних та лікарських грибів
Патент № 82980


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
19Спосіб прогнозування забруднення атмосферного повітря викидами автомобільного транспорту
Патент № 96939


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
20

Спосіб одержання бактерицидного матеріалу на основі нанорозмірного срібла
Патент № 101592


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»

Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка Національної академії наук України

21

Спосіб одержання бактерицидного матеріалу на основі нанорозмірного композиту срібла і міді
Патент № 102532


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»

Інститут хімії поверхні ім.. О.О.Чуйка національної академії наук України

22

Композит з антимікробною дією та адсорбційною активністю
Патент № 103107


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
23

Спосіб прогнозування рівня захворюваності населення на рак щитоподібної залози залежно від забруднення повітря канцерогенними сполуками
Патент № 103782


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
24

Спосіб оцінки безпеки продуктів,отриманих за допомогою аквананотехнологій
Патент № 114620


Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
25

Спосіб газохроматографічного вимірювання масової концентрації фенолу в повітрі
Патент №120065


Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
26

Спосіб виготовлення препаратів із клітин головного мозку
Патент № 120154


Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
27

Спосіб визначення загальної токсичності виробів легкої промисловості
Патент № 124431


Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
28

Спосіб вимірювання сумарної масової концентрації терпеноїдів в повітрі
Патент № 124440


Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
29

Спосіб визначення розповсюдження забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
Патент № 131880


Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»

© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2019