ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «ФІЗИЧНІ ФАКТОРИ ДОВКІЛЛЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Патенти (редакція 2021 р.)Об’єкти промислової власності ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

№п/п
Вид об’єкта
(винахід, корисна модель тощо)
і назва об’єкта
Вид та
№ охоронного документа
Власник охоронного документа
Винаходи
1

Застосування бактеріофагу Т2 як моделі кишкових вірусів для оцінки ефективності сорбційних технологій
Патент № 75711

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва Академії медичних наук України
Корисні моделі
2

Спосіб отримання ізольованих клітин з мікроядрами із епітелію шкіри
Патент № 54040


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України»
3

Спосіб визначення канцерогенних N-нітрозамінів у біологічному матеріалі
Патент № 71255


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
4

Спосіб визначення концентрацій хімічних речовин в повітрі приміщень житлових та громадських будинків
Патент № 71348


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
5

Спосіб тестування канцерогенних властивостей хімічних сполук
Патент № 72641


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
6

Спосіб оцінки адаптаційно-резервних можливостей дітей шкільного віку
Патент № 79562


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
7

Спосіб прогнозування забруднення атмосферного повітря викидами автомобільного транспорту
Патент № 96939


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
8

Спосіб газохроматографічного вимірювання масової концентрації фенолу в повітрі
Патент №120065


Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
9

Спосіб визначення загальної токсичності виробів легкої промисловості
Патент № 124431


Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
10

Спосіб вимірювання сумарної масової концентрації терпеноїдів в повітрі
Патент № 124440


Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
11

Спосіб визначення розповсюдження забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
Патент № 131880


Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
12
Спосіб експрес-виявлення відмінностей в біодоступності генеричних протизапальних, знеболювальних препаратів у фармакології і стоматології для прогнозу ефективності та превенції ускладнень при їх призначенні
Патент № 141291Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
13
Спосіб визначення рівня забруднення атмосферного повітря зваженими твердими частинками, недиференційованими за складом (TSP)
Патент № 143582


Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»

free counters


© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2021