ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

11 - 12 ЖОВТНЯ

КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Патенти


Перелік патентів ІГЗ

    Об’єкти промислової власності ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

№п/п
Вид об’єкта
(винахід, корисна модель тощо)
і назва об’єкта
Вид та
№ охоронного документа
Власник охоронного документа
Винаходи
1

Застосування бактеріофагу Т2 як моделі кишкових вірусів для оцінки ефективності сорбційних технологій
Патент № 75711
Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва Академії медичних наук України
Корисні моделі
2

Спосіб прогнозування рівня онкозахворюваності органів дихання залежно від забруднення атмосфери бенз(а)піреном
Патент № 44924

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України»
3

Спосіб переробки твердих побутових відходів
Патент № 50447

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України»
4

Спосіб визначення бактерицидної активності дезинфікуючих засобів
Патент № 51881

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України»
5

Спосіб отримання ізольованих клітин з мікроядрами із епітелію шкіри
Патент № 54040

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України»
6

Спосіб прогнозування рівня онкозахворюваності населення залежно від забруднення повітря канцерогенами
Патент № 67230

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
7

Спосіб одержання розчинів нанорозмірного срібла
Патент № 67484

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»

Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка національної академії наук України

8

Спосіб оцінки безпеки продуктів нанотехнології
Патент № 67535

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
9

Антимікробний композит
Патент № 67536

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»

Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

10

Спосіб визначення порушень генеративної функції під впливом шкідливих чинників довкілля
Патент № 68686

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
11

Спосіб визначення канцерогенних N-нітрозамінів у біологічному матеріалі
Патент № 71255

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
12

Спосіб визначення концентрацій хімічних речовин в повітрі приміщень житлових та громадських будинків
Патент № 71348

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
13

Спосіб тестування канцерогенних властивостей хімічних сполук
Патент № 72641

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
14

Спосіб вимірювання об’ємної активності радону в грунтовому повітрі
Патент № 77661

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
15

Спосіб відбору проб газового середовища для визначення наявності та концентрації наночасток металів
Патент № 77782

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
16

Джерело радону і торону
Патент № 79533

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
17

Спосіб оцінки адаптаційно-резервних можливостей дітей шкільного віку
Патент № 79562

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
18

Спосіб отримання міцелію їстівних та лікарських грибів
Патент № 82980

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
19Спосіб прогнозування забруднення атмосферного повітря викидами автомобільного транспорту
Патент № 96939

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
20

Спосіб одержання бактерицидного матеріалу на основі нанорозмірного срібла
Патент № 101592

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»

Інститут хімії поверхні ім.. О.О.Чуйка національної академії наук України

21

Спосіб одержання бактерицидного матеріалу на основі нанорозмірного композиту срібла і міді
Патент № 102532

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»

Інститут хімії поверхні ім.. О.О.Чуйка національної академії наук України

22

Композит з антимікробною дією та адсорбційною активністю
Патент № 103107

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
23

Спосіб прогнозування рівня захворюваності населення на рак щитоподібної залози залежно від забруднення повітря канцерогенними сполуками
Патент № 103782

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екологїї ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
24

Спосіб оцінки безпеки продуктів,отриманих за допомогою аквананотехнологій
Патент № 114620

Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
25

Спосіб газохроматографічного вимірювання масової концентрації фенолу в повітрі
Патент №120065

Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
26

Спосіб виготовлення препаратів із клітин головного мозку
Патент № 120154

Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
27

Спосіб визначення загальної токсичності виробів легкої промисловості
Патент № 124431

Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
28

Спосіб вимірювання сумарної масової концентрації терпеноїдів в повітрі
Патент № 124440

Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»

© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2018