ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

11 - 12 ЖОВТНЯ

КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Наукові публікації 2017


Автори
Назва
Вид
видання
Видавництво
К-сть
стр.
1
За ред. акад. Сердюка А.М. Актуальні питання захисту довкілля та здоров'я населення України
Випуск 3 (результати наукових розробок 2016 р.)
Монографія
К.: «Рекламне агентство TR Studio», 2017
316
2
Сердюк А.М., Полька Н.С., Махнюк В.М., Савіна Р.В.,
за ред. акад.
Сердюка А.М.
Гігієна планування та забудови населених місць на варті громадського здоров‘я (до 85-річного ювілею ДУ «Інститут громадського здоров‘я ім.О.М.Марзєєва НАМНУ»).
Монографія
К.: Міжрегіональний видавничий центр «Дедінформ», 2017.
271
3
Сердюк А.М. - шеф-редакторДовкілля та здоров‘я
(4 номери)
Журнал
К.: Деркул:
Видавничий дім «Аванпост-прим», 2017
80 - у
кожному номері
4
Під редакцією Сердюка А.М.Гігієна населених місць. - Вип. 67.
Збірник
К.:
«Медін
форм», 2017
277
5
За ред. акад. Сердюка А.М. Науково-практична конференція «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України (ХІІІ марзєєвські читання)». Випуск 17
Зб. тез доповідей науково-практичн конф.
К.: «Рекламне агентство TR Studio», 2017
228
6
За заг. ред. Сердюка А.М. Безпека пацієнтів в Україні: стан і шляхи її покращення
Зб. тез доповідей
К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2017
200
7
Павленко Т.О.
у співавторстві з:
Avetisyan, A.; Beishenkulova, R.; Bensman, V.; et al.
IAEA (МАГАТЕ)
IAEA-TECDOC-1810. Status of Radon Related Activities in Member States Participating in Technical Cooperation Projects in Europe : Technical Report
(Стан діяльності, пов'язаної з радоном у державах-членах, що беруть участь у проектах технічного співробітництва в Європі: технічний звіт)
Збірка, технічний звіт
IAEA TECDOC SERIES. – Vienna : IAEA, 2017. – (Відень, МАГАТЕ)
184
8
Таран В.В.Методичні вказівки із застосування дезінфекційного засобу "Антисептична рідина для рук та шкірних покривів "КЛІН СТРІМ (CLEAN STREAM)"
Методичні вказівки
Затверджено Директором ТОВ "КЛІН СТРІМ" І.М. Коцюбою,
2017 р.
12
9
Таран В.В.Методичні вказівки
із застосування засобу "FD 312" з метою дезінфекції
Методичні вказівки
Затверджено Директором ПП В.П. Золотим, 2017 р.
9
10
Таран В.В.Методичні вказівки
щодо застосування засобу „FD 366 sensitive ”
виробництва фірми “Durr Dental AG” (Німеччина)
з метою дезінфекції
Методичні вказівки
Затверджено Директором ПП В.П. Золотим, 2017 р.
9
11
Таран В.В.Методичні вказівки
із застосування засобу "ID 212 forte" з метою дезінфекції та передстерилізаційного очищення стоматологічних інструментів
Методичні вказівки
Затверджено Директором ПП В.П. Золотим, 2017 р.
11
12
Таран В.В.Методичні вказівки
із застосування засобу "ID 220" з метою дезінфекції стоматологічних обертових інструментів
Методичні вказівки
Затверджено Директором ПП В.П. Золотим, 2017 р.
8
13
Таран В.В.Методичні вказівки
із застосування засобу "MD 520" з метою дезінфекції
Методичні вказівки
Затверджено Директором ПП В.П. Золотим, 2017 р.
9
14
Таран В.В.Методичні вказівки
із застосування засобу "Orotol plus" з метою дезінфекції
Методичні вказівки
Затверджено Директором ПП В.П. Золотим., 2017 р.
8
15
Таран В.В.Інструкція із застосування засобу "Сума Таб Д4 Таб (Suma Tab D4 Tab)" з метою дезінфекції на підприєм-ствах харчопереробної промисловості, громад-ського харчування і торгівлі
Інструкція
Затв. Директор
"Сілд Ейр(Україна) Лімітед" С.В. Говоруном,
2017 р.
11
16
Антомонов М.Ю., Русакова Л.Т., Пашинська С.Л. «Виявлення потенційно небезпечних факторів за інтегральною оцінкою стану досліджуваного об’єкту»
Інформаційний лист
№ 29 – 2017
К. – 2017
3
17
Антомонов М.Ю., Бердник О.В., Пашинська С.Л. «Визначення та аналіз комплексу інформативних показників формування стану дитячого здоров’я»
Інформаційний лист
№ 30 – 2017,
К. – 2017
3
18
Антомонов М.Ю.,
Волощук О.В.
У співавторстві з
Гущук І.В.
(Науково-дослідний центр «екології людини та охорони громадського здоров’я» національного університету «Острозька академія»)
«Критерії та методи математичної статистики в задачі розрахунку інтегрального показника здоров’я населення»
Інформаційний лист
№ 28 – 2017,
К. – 2017
3
19
Антомонов М.Ю.,
Волощук О.В.
У співавторстві з
Гущук І.В.
(Науково-дослідний центр «екології людини та охорони громадського здоров’я» національного університету «Острозька академія»)
«Оцінка динаміки здоров’я населення на основі комплексного аналізу показників захворюваності, поширеності та смертності»
Інформаційний лист
№ 85 – 2017,
К. – 2017
4
20
Махнюк В.М.,
Могильний С.М.,
Павленко Н.П.,
Стирта З.В.,
Станкевич В.В.,
Литвиченко О.М.,
Антомонов М.Ю.
«Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення сучасних автозаправних станцій»
Інформаційний лист
№ 84-2017,
К. – 2017
4
21
Прокопов В. О., Липовецька О.Б., Соболь В.А.,
Куліш Т.В.
«Гігієнічні рекомендації щодо вибору та використання водоочисників для доочищення водопровідної питної води в місцях безпосереднього її споживання»
Інформаційний лист
№ 297-2017,
К. – 2017
4
22
Прокопов В. О., Липовецька О.Б., Соболь В.А.,
Куліш Т.В.
«Забруднення питної води хлороформом: канцерогенний ризик для здоров'я населення»
Інформаційний лист
№ 298-2017,
К. – 2017.
4
23
Прокопов В. О., Липовецька О.Б., Соболь В.А.,
Куліш Т.В.
«Метод газохроматографічного визначення вмісту галогеноцтових кислот в питній воді як побічних продуктів її хлорування»
Інформаційний лист
№ 299-2017,
К. – 2017.
4
24
Платонова А.Г.,
Яцковська Н.Я.,
Шкарбан К.С.,
Волощук О.В.
«Визначення індексу безпеки текстильних та трикотажних виробів».
Інформаційний лист
№ 148-2017,
К. – 2017.
3
25
Платонова А.Г.,
Яцковська Н.Я.,
Шкарбан К.С.,
Саєнко Г.М.
«Гігієнічна класифікація текстильних та трикотажних виробів для дітей».
Інформаційний лист
№ 149 – 2017,
К. – 2017.
4
26
Черниченко І.О.,
Литвиченко О.М.
Гульчий М.В.
Цимбалюк С.М. Соверткова Л.С.
Баленко Н.В.
«Територіальні особливості забруднення атмосферного повітря міста хімічними канцерогенами і його вплив на захворюваність населення на рак щитоподібної залози»
Інформаційний лист
№1 64-2016 ,
К. – 2016
3
27
Турос О.І.,
Слаутенко Є.Г., Моргульова В.В.,
Петросян А.А., Ананьєва О.В.
«Визначення розповсюдження хімічних забруднюючих речовин з вираженими запахоутворюючими властивостями, що утворюються в процесі діяльності свинокомплексів»
Інформаційний лист
№ 300-2017,
К. – 2017
4
28
Станкевич В. В., Тетеньова І. О.«Використання пробіотиків для обробки твердих побутових відходів».
Інформаційний лист
№ 83-2017,
К. – 2017
3
29
Станкевич В. В., Тетеньова І. О.«Спосіб оптимізації захоронення на полігонах залишкової частини твердих побутових відходів (ТПВ) після сортування за допомогою ущільнення та введення сорбуючих компонентів».
Інформаційний лист
№ 86-2017,
К. – 2017
4

Директор інституту
академік НАМНУ, професор А.М.Сердюк

© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2018