ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

11 - 12 ЖОВТНЯ

КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Нововведення 2017ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
ім. О.М. МАРЗЄЄВА НАМН УКРАЇНИ»

02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50,
телефон: (044)559-73-73, факс: (044)559-90-90.


1. КПКВК 6561040 фундаментальні
Визначення та аналізу комплексу інформативних показників формування стану дитячого здоров’я.
Автори розробники: Антомонов М.Ю., Русакова Л.Т., Пашинська С.Л.
Контактний телефон: (044) 559-14-81.
Пропонується методика визначення та аналізу комплексу інформативних показників формування стану дитячого здоров’я. Розраховано інтегральну оцінку з врахуванням вагових коефіцієнтів для показників, що визначають групу медико-біологічних факторів та способу життя. Встановлено, що спосіб життя є найбільш вагомим комплексом факторів, що впливає на формування дитячого здоров’я, а отже за допомогою здорового способу життя можна скоригувати деякі негативні наслідки впливу інших факторів.
Застосування нововведення дозволить підвищити якість оцінювання функціонального стану дітей шляхом визначення негативних чинників, що впливають на формування дитячого здоров’я.
На дану наукову розробку видано Інформаційний лист «Визначення та аналізу комплексу інформативних показників формування стану дитячого здоров’я».
Нововведення впроваджено у навчальний процес кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Акт впровадження від 2017р.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист.

2. КПКВК 6561040 фундаментальні
Критерії та методи математичної статистики в задачі розрахунку інтегрального показника здоров’я населення.
Автори розробники: Антомонов М.Ю., Гущук І.В., Волощук О.В.
Контактний телефон: (044) 559-14-81.
Пропонується спосіб застосування окремих критеріїв та методів математичної статистики для розрахунку інтегрального показника здоров’я населення. Перевагою даного нововведення полягає у визначенні способу застосування окремих критеріїв та методів математичної статистики на певних етапах аналізу кількісних показників та розрахунку інтегрального показника здоров’я населення, що дає можливість не тільки надати оцінку окремих рівнів населення (індивідуальний, груповий, популяційний), але й отримати нові знання на кожному з послідовних етапів оброб
ки та аналізу даних.
Застосування нововведення дозволить пришвидшити та спростити аналіз медичних показників, визначити проміжні та узагальнені показники з одночасним збереженням інформативності початкових значень показників.
На дану наукову розробку видано Інформаційний лист «Критерії та методи математичної статистики в задачі розрахунку інтегрального показника здоров’я населення».
Нововведення впроваджено апробовано в державній установі «Рівенський обласний лабораторний центр МОЗ України». Акт впровадження від 2017р.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист.

3. КПКВК 6561040 фундаментальні
Виявлення потенційно небезпечних факторів за інтегральною оцінкою стану досліджуваного об’єкту.
Автори розробники: Антомонов М.Ю., Русакова Л.Т., Пашинська С.Л.
Контактний телефон: (044) 559-14-81.
Пропонується методика виявлення потенційно небезпечних факторів за інтегральною оцінкою стану досліджуваного об’єкту.
Запропонована методика дозволяє вирішити «зворотню» задачу - за розрахованими інтегральними оцінками визначити ті показники (фактори середовища), які можуть значно погіршувати стан об’єкту, проте не виявляються у середньозваженій сумі.
Нововведення дає можливість своєчасно вжити заходи для покращення загального стану об’єкту шляхом усунення негативних складових, виявлених з інтегральною оцінкою.
На дану наукову розробку видано Інформаційний лист «Виявлення потенційно небезпечних факторів за інтегральною оцінкою стану досліджуваного об’єкту».
Нововведення впроваджено у роботу відділу медичних інформаційних систем Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України. Акт впровадження від 2017р.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист.

4. КПКВК 6561040 фундаментальні
Оцінка динаміки здоров’я населення на основі комплексного аналізу показників захворюваності, поширеності та смертності.
Автори розробники: Антомонов М.Ю., Гущук І.В., Волощук О.В.
Контактний телефон: (044) 559-14-81.
Пропонується спосіб оцінки динаміки здоров’я населення на основі додаткового комплексного показника, розрахованого за співвідношенням показників захворюваності, поширеності хвороби та смертності. Сформовано додатковий комплексний показник, який поєднує ці три показника. Перевагою запропонованого показника є можливість характеристики вихідних показників в комплексі, врахування взаємозв’язку між вихідними показниками, більша достовірність (p<0,02) характеристики зміни комплексного показника в часі.
Застосування нововведення в практиці дозволить оцінювати та порівнювати динаміку часових рядів показників за одним статистично значущим числом.
На дану наукову розробку видано Інформаційний лист «Оцінка динаміки здоров’я населення на основі комплексного аналізу показників захворюваності, поширеності та смертності».
Нововведення впроваджено у роботу відділу медичних інформаційних систем Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України. Акт впровадження від 2017р.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист.

5. КПКВК 6561040 прикладні
Визначення індексу безпеки текстильних та трикотажних виробів.
Автори розробники: Платонова А.Г., Яцковська Н.Я., Шкарбан К.С., Волощук О.В.
Контактний телефон: (044) 559-34-44.
Пропонується спосіб розрахунку індексу безпеки текстильних та трикотажних виробів для дитячого населення, який передбачає вирішення ризикометричного підходу, тобто ступінь безпеки виробів для організму дитини. Визначення токсичності, як фактору, що визначає безпеку текстильних та трикотажних матеріалів та виробів для дітей, є необхідною складовою запобігання негативного впливу на здоров'я дітей.
Спосіб полягає у технології побудові інтегральних оцінок та визначенні кількісних показників щодо безпеки окремих видів виробів.
Запропонований метод є науковим забезпеченням методології організації моніторингу впливу різних видів одягу на організм дитини.
На дану наукову розробку видано Інформаційний лист «Визначення індексу безпеки текстильних та трикотажних виробів».
Нововведення впроваджено у навчальний процес кафедри громадського здоров'я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (акт впровадження від 17.11.2017р.); апробовано в діяльність Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова (акт впровадження від 16.10.2017 р.).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист.

6. КПКВК 6561040 прикладні
Гігієнічна класифікація текстильних та трикотажних виробів для дітей.
Автори розробники: Платонова А.Г., Яцковська Н.Я., Шкарбан К.С.,
Саєнко Г.М.
Контактний телефон: (044) 559-34-44.
В основу запропонованого способу покладено метод інтегральної оцінки, який дав змогу визначити індекс небезпеки одягу.
В залежності від взаємозв’язку між такими факторами, як призначення виробу, складом сировини, віком дитини, площею та тривалістю контакту зі шкірою текстильних та трикотажних виробів було розподілено на 11 класів. Для кожного класу був визначений індекс безпеки відповідно до ступеню ризику для здоров'я.
Застосування гігієнічної класифікації дає змогу попередити шкідливий вплив на організм дитини чинників, сировини або текстильних виробів в цілому, які здатні подразнювати шкіру та чинити резорбтивний і алергічний вплив.
На дану наукову розробку видано Інформаційний лист «Гігієнічна класифікація текстильних та трикотажних виробів для дітей».
Нововведення впроваджено у навчальний процес кафедри громадського здоров'я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (акт впровадження від 17.11.2017р.); апробовано в діяльність Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова (акт впровадження від 16.10.2017 р.)
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист.

7. КПКВК 6561040 прикладні
Спосіб виготовлення препаратів із клітин кісткового мозку.
Автори розробники: Черниченко І.О., Соверткова Л.С., Баленко Н.В.
Контактний телефон: (044) 559-34-45.
Пропонується спосіб виготовлення препаратів із клітин кісткового мозку шляхом вимивання його із кісток експериментальних тварин штучним середовищем, відокремлення клітин центрифугуванням, промиванням їх сольовим буферним розчином, виготовленням мазків, фіксації їх на склі та фарбуванні розведеним у сольовому буферному розчині фарбником. Перевагою нововведення є підвищення якості виготовлених препаратів за рахунок зменшення кількості ушкоджених клітин у мазку, скорочення часу та витрат реактивів на проведення досліджень.
Застосування нововведення дозволить розширити діапазон досліджень з використанням мікроядерного методу, зокрема впровадити його для оцінки генотоксичності широкого спектру ксенобіотиків та руйнівників.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 120154 UA, МПК G01N 33/48, G01N 1/28, G01N 1/30. Заявл. 19.04.17; опубл. 25.10.17. Бюл. №20.
Нововведення впроваджено у навчальний процес кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Акт впровадження від 2017р.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: центрифуга, мікроскоп фірми Zeiss, дозатори для нанесення біологічних рідин та реактивів на предметне скло.
Послуги розробників: патент на корисну модель, консультації.

8. КПКВК 6561040 прикладні
Територіальні особливості забруднення атмосферного повітря міста хімічними канцерогенами і його вплив на захворюваність населення на рак щитоподібної залози.
Автори розробники: Черниченко І.О., Литвиченко О.М., Гульчій М.В., Цимбалюк С.М., Соверткова Л.С., Баленко Н.В.
Контактний телефон: (044) 559-34-45.
Суть нововведення полягає в оцінці захворюваність населення на рак щитоподібної залози під впливом забрудненого пріоритетними канцерогенними сполуками атмосферного повітря міста шляхом визначення середньорічних концентрацій сполук, показників захворюваності на цю онкопатологію на даній території, пошуку зв‘язків між вказаними параметрами із застосуванням кореляційного та регресійного аналізу. Виявлено, що умовний період виникнення раку щитоподібної залози за впливу забрудненого канцерогенами повітря становить 10 років. Застосування регресій
ного аналізу з визначенням коефіцієнта регресії дає уявлення про те, як може змінюватися показник захворюваності через 10 років за зміни концентрації забруднюючої речовини в атмосферному повітрі сьогодні.
Впровадження отриманих результатів розширює можливість для довгострокового прогнозування онкологічної ситуації у промислових містах України. Використання нововведення на практиці сприятиме ефективності первинної онкопрофілактики шляхом контролю вмісту канцерогенних речовин у повітрі та запобігання їх викиду.
На дану наукову розробку видано Інформаційний лист «Територіальні особливості забруднення атмосферного повітря міста хімічними канцерогенами і його вплив на захворюваність населення на рак щитоподібної залози».
Нововведення впроваджено у навчальний процес ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України» (акт впровадження від 25.01.2017р.) та Харківського національного медичного університету (акт впровадження від 2017р.) з метою поглиблення знань студентів аспірантів, лікарів-інтернів; апробовано у практичну роботу ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренко НАМН України» (акт впровадження від 21.04.2017р.) і Київського міського клінічного ендокринологічного центру (акт впровадження від 20.04.2017р.).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: газовий хроматограф з термоіонним детектором; комплекс спектральний обчислювальний універсальний (КСВУ-22).
Послуги розробників: інформаційний лист.

9. КПКВК 6561040 прикладні
Спосіб виробництва запіканки гарбузової "Оранжева зірочка" з використанням цистозіри.
Автори розробники: Корзун В.Н.
Контактний телефон: (044) 513-60-20.
Пропонується спосіб виробництва запіканки з використанням цистозіри, що дає новий технічний результат, який дозволяє отримати овочеві страви з підвищеним вмістом макро- та мікроелементів. При виробництві запіканки на стадії приготування овочевої маси (напівфабрикату) додатково вводять цистозіру у кількості 2 % від маси готової страви. Перевагою нововведення є отримання овочевих страв підвищеної біологічної цінності.
Застосування нововведення забезпечує населення спеціальними продуктами оздоровчого харчування, в яких міститься добова потреба в йоді, марганці, селені, кобальті.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA № 119735 МПК A21D 13/04 (2017.01), Заявл. 20.03.2017, Опубл. 10.10.2017, Бюл. № 19.
Нововведення впроваджено у лікувальний процес для прискорення сорбції та виведення радіонуклідів в ДУ «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення МОЗ України». Акт впровадження від 2017р.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: консультації.

10. КПКВК 6561040 прикладні
Спосіб виробництва десерту "Прованс" із використанням цистозіри.
Автори розробники: Корзун В.Н.
Контактний телефон: (044) 513-60-20.
Пропонується спосіб виробництва десерту із використанням цистозіри, 1 г якої забезпечує добову потребу в йоді, марганці, селені, кобальті. Перевагою пропонує мого способу є підвищена біологічна цінність. При виробництві суміші додатково вводять цистозіру у кількості 0,7 % від маси готової страви.
Застосування нововведення забезпечує населення дієтичним і лікувально-профілактичним харчуванням.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA № 119733 МПК A21D 13/04, Заявл. 20.03.2017, Опубл. 10.10.2017, Бюл. № 19.
Нововведення впроваджено у лікувальний процес для прискорення сорбції та виведення радіонуклідів в ДУ «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення МОЗ України». Акт впровадження від 2017р.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: консультації.

11. КПКВК 6561040 прикладні
Спосіб виробництва омлету "Фаворит" із використанням цистозіри.
Автори розробники: Корзун В.Н.
Контактний телефон: (044) 513-60-20.
Пропонується спосіб розробки нових видів та вдосконалення технології виробництва страв з яєць із використанням цистозіри (морської водорості). При виробництві омлету "Фаворит" на стадії приготування шпинатної суміші вводять додатково цистозіру у кількості 2,0 % від маси готової страви. Завдяки цьому в технології виробництва омлету підвищується вміст у ньому макро- і мікроелементів, зокрема йоду та селену.
Застосування нововведення сприяє забезпеченню населення дефіцитними в раціонах харчування мікронутрієнтами.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA № 119734 МПК (2017.01) A23В 5/00, Заяв. 20.03.2017, Опубл. від 10.10.2017, Бюл. № 19.
Нововведення впроваджено у лікувальний процес для прискорення сорбції та виведення радіонуклідів в ДУ «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення МОЗ України». Акт впровадження від 2017р.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: консультації.

12. КПКВК 6561040 прикладні
Методика виконання вимірювання масової концентрації терпеноїдів в повітрі населених місць та в повітрі приміщень житлового і громадського призначення методом газорідинної хроматографії.
Автори розробники: Ляшенко В.І., Голіченков О.М., Яловенко О.І., Раєцька О.В., Уманець Г.П., Кучеренко О.Ю.
Контактний телефон: (044) 559-34-22.
Пропонується методика вимірювання терпеноїдів, яка дає змогу підвищити точність та відтворюваність результатів за рахунок усунення допоміжних стадій, які призводять до часткових втрат проби. Перевага даного способу в тому, що адсорбцію з проби повітря здійснюють шляхом твердофазної мікроекстракції активованим вугіллям, а вилучення речовини для аналізу проводять способом безперервної обернено проточної мікроекстракції. Використання методики є універсальним і дозволяє проводити аналіз в лабораторіях різного рівня аналітичного оснащення.
Застосування нововведення дозволить попередити забруднення навколишнього середовища та підвищити якість санітарного нагляду.
На дану наукову розробку отримано свідоцтво Укрметртестстандарту про атестацію № 081/12-1009-15 від 21.12.2015 р. «Методика виконання вимірювання масової концентрації терпеноїдів в повітрі населених місць та в повітрі приміщень житлового і громадського призначення методом газорідинної хроматографії».
Нововведення апробовано в ПАТ «Лубнифарм» при вимірюванні масової концентрації терпеноїдів в повітрі виробничих приміщень та на території підприємства для оцінки стану навколишнього середовища. Акт впровадження від 01.12.2017.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: газовий хроматограф.
Послуги розробників: свідоцтво Укрметртестстандарту про атестацію МВВ № 081/12-1009-15 від 21.12.2015 р.

13. КПКВК 6561040 прикладні
Спосіб газохроматографічного вимірювання масової концентрації фенолу в повітрі.
Автори розробники: Ляшенко В.І., Голіченков О.М., Яловенко О.І., Раєцька О.В., Останіна Н.В., Кузнєцова О.М., Мелешко Р.А.
Контактний телефон: (044) 559-34-22.
Пропонується спосіб газохроматографічного вимірювання масової концентрації фенолу в повітрі, який включає адсорбцію фенолу на сорбенті, екстракцію диетиловим ефіром та газохроматографічний аналіз. Перевагою нововведення є застосування селективного реагенту в поєднані з твердо-фазною мікроекстракцію з використанням доступного адсорбенту, що дозволяє спростити процедуру виконання аналізу і підвищити точність та відтворюваність результатів.
Застосування нововведення дає можливість скоротити час виконання аналізу та матеріальні витрати, а також покращити метрологічні та техніко – економічні характеристики.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA № 120065 МПК 2017.01 C07C 7/135, C01B 3/30, G01N 1/00, G01N 9/08, заяв. 03.04.2017, Опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20.
Нововведення апробовано в роботу лабораторії безпеки хімічних матеріалів ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України». Акт впровадження від 2017р.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: газовий хроматограф.
Послуги розробників: консультації.

14. КПКВК 6561040 прикладні
Методичні підходи до визначення внеску хімічних канцерогенів у формування онкологічної захворюваності населення.
Автори розробники: Черниченко І.О., Литвиченко О.М., Цимбалюк С.М.
Контактний телефон: (044) 559-34-45.
Пропонується алгоритм оцінки впливу хімічного канцерогена і його внеску у формування онкологічної захворюваності. Дослідженнями встановлено, що за ізольованої дії хімічних, фізичних, психологічних, біологічних та інших факторів канцерогенний ефект не проявляється, а індукція пухлин відбувається лише за умов їх одночасного впливу, причому провідну роль у цьому процесі відіграє саме хімічний компонент. Це дозволило сформулювати основні концептуальні підходи до визначення внеску хімічних канцерогенів у формування онкологічної захворюваності, необ
хідність створення яких диктується тим, що канцерогенне навантаження на населення не обмежується досліджуваними сполуками.
Застосування нововведення надає можливість виявити сполуки, які здатні чинити негативний вплив на формування і розвиток онкологічної патології, що дозволить конкретизувати напрямок епідеміологічних досліджень і обґрунтовувати відповідні профілактичні заходи.
На дану наукову розробку видано Інформаційний лист «Методичні підходи до визначення внеску хімічних канцерогенів у формування онкологічної захворюваності населення», №294-2016.
Нововведення впроваджено у навчальний процес кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Акт впровадження від 2017р.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист, семінари та консультації.

15. КПКВК 6561040 прикладні
Гігієнічне нормування та контроль наноматеріалів у виробничому середовищі.
Автори розробники: Кундієв Ю.І., Яворовський О.П., Демецька О.В., Ткаченко Т.Ю., Бабій В.Ф., Кашуба М.О., Солоха Н.В.
Контактний телефон: (044) 574-00-63.
Пропонується методичні рекомендації, які визначають порядок контролю наноматеріалів, що представляють потенційну небезпеку для здоров'я людини, у повітрі робочої зони для здійснення соціально-гігієнічного моніторингу з метою прийняття рішень щодо зниження ризиків, пов'язаних з присутністю в повітрі наночастинок. Об'єктами нормування та контролю в повітрі робочої зони є аерозолі наноматеріалів, утворені в ході здійснення технологічних процесів і окремих виробничих операцій. Рекомендації щодо застосування наноматеріалів запропоновані в Україні вп
ерше.
Застосування нововведення дозволить знизити ризики, пов’язані з присутністю в повітрі робочої зони аерозолів наночасток, що утворюються в ході здійснення технологічних процесів та окремих виробничих операцій при розробці, виробництві, зберіганні, транспортуванні та утилізації наноматеріалів.
На дану наукову розробку видано Методичні рекомендації, затверджені на засіданні Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Гігієна праці та профзахворювання». Протокол №4 від 05.11.2015.
Нововведення впроваджено впроваджено у навчальний процес кафедригігієни та екології №4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Акт впровадження від 26.12.2017р.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: електроаспіратор типу «Тайфун»; фільтр на основі поліпропіленових мікроволокон; поглинач Зайцева; аналізатор частинок (наноаналайзер); спектрометр атомно-емісійний.
Послуги розробників: методичні рекомендації.

16. КПКВК 6561040 прикладні
Використання оцінки ризику для здоров’я населення при розробці технологічних нормативів допустимих викидів.
Автори розробники: Турос О.І., Петросян А.А., Маремуха Т.П.,
Черненко Л.М.
Контактний телефон: (044) 559-34-15; (067) 449-43-40.
Пропонується спосіб, розробки технологічного нормативу допустимих викидів оксиду вуглецю від агломераційних машин підприємств гірничо-металургійного комплексу України.
Методологія оцінки ризику для здоров'я населення дозволить приймати природоохоронні рішення і створювати умови для покращання системи територіального самоуправління, а також стати управлінським інструментом при розробці та обґрунтуванні технологічних нормативів допустимих викидів до прийнятного рівня.
На дану наукову розробку видано Інформаційний лист «Використання оцінки ризику для здоров’я населення при розробці технологічних нормативів допустимих викидів», №334-2015.
Застосування нововведення дасть можливість «екологізувати» господарську діяльність, оцінити збитки і ризики для здоров'я населення заподіяні забрудненням повітря та обґрунтувати проміжні національні нормативи.
Нововведення впроваджено у навчальний процес кафедри загальної гігієни ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Акт впровадження від 10.01.2018р.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: програмний продукт CALRoads View.
Послуги розробників: інформаційний лист.

17. КПКВК 6561040 прикладні
Використання пробіотиків для обробки твердих побутових відходів.
Автори розробники: Станкевич В. В., Тетеньова І. О.
Контактний телефон: (044) 559-50-36.
Пропонується спосіб переробки твердих побутових відходів за допомогою пробіотиків, що дозволить зменшити негативний вплив місць видалення відходів (полігонів та сміттєзвалищ) на оточуюче середовище та умови проживання населення. Перевагою даного методу є те, що при застосуванні пробіотиків процеси розкладання органічних речовин проходять більш інтенсивно і повно, ніж природним шляхом, що призводить до прискорення процесів стабілізації відходів, зменшується на 50-70% вміст важких металів, згубно діє на яйця гельмінтів, сприяє інгібіції патогенної мі
крофлори, зменшується вплив на атмосферне повітря.
Застосування нововведення дозволить поліпшити санітарно-гігієнічню ситуацію на полігонах та сміттєзвалищах, покращить умови проживання у прилеглих населених пунктів за рахунок зменшення запахів, поліпшення якості води поверхневих та підземних джерел водопостачання, оздоровлення ґрунту.
На дану наукову розробку видано Інформаційний лист «Використання пробіотиків для обробки твердих побутових відходів».
Нововведення впроваджено у навчальний процес кафедри громадського здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (акт впровадження від 2018р.); апробовано в ДУ «Рівенський лабораторний центр МОЗ України» (акт впровадження від 2017р.).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: бур для буріння свердловин.
Послуги розробників: інформаційний лист, консультації.

18. КПКВК 6561040 прикладні
Спосіб оптимізації захоронення на полігонах залишкової частини твердих побутових відходів (ТПВ) після сортування за допомогою ущільнення та введення сорбуючих компонентів.
Автори розробники: Станкевич В. В., Тетеньова І. О.
Контактний телефон: (044) 559-50-36.
Пропонується спосіб, суть якого полягає у застосуванні технології ущільнення залишкової частини твердих побутових відходів (ТПВ) після сортування з додатковим внесенням сорбуючої компоненти (залишкові суміші) при захороненні на полігонах ТПВ з метою зменшення негативного впливу місць видалення відходів на навколишнє середовище та умови проживання населення. Перевагою нововведення є одержання інертних для оточуючого середовища блоків. Сортовані відходи є більш ущільненими, менш токсичними, містять значну кількість органічних речовин, здатні до бі
орозкладання (70%).
Застосування нововведення дозволяє покращити санітарно-гігієнічну ситуацію на полігонах та стан навколишнього середовища за рахунок поліпшення якості атмосферного повітря, зменшення негативного впливу на поверхневі та підземні води, припинення засмічення прилеглої до полігону території.
На дану наукову розробку видано Інформаційний лист «Спосіб оптимізації захоронення на полігонах залишкової частини твердих побутових відходів після сортування за допомогою ущільнення та введення сорбуючих компонентів», № 86-2017.
Нововведення впроваджено у навчальний процес кафедри громадського здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (акт впровадження від 2018р.); апробовано в ДУ «Рівенський лабораторний центр МОЗ України» (акт впровадження від 2017р.).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: промисловий прес.
Послуги розробників: інформаційний лист, консультації.

19. КПКВК 6561040 прикладні
Гігієнічні рекомендації щодо вибору та використання водоочисників для доочищення водопровідної питної води в місцях безпосереднього її споживання.
Автори розробники: Прокопов В.О., Липовецька О.Б., Куліш Т.В.,
Соболь В.А.
Контактний телефон: (044) 513-06-23.
Пропонується гігієнічні рекомендації щодо вибору та експлуатації водоочисних систем як заходів поліпшення якості питної води. Ефективність водоочисника визначається згідно чинної шкали видалення домішок: до 50 % вважається частковим, 51-95 % – глибоким, 96-99 % – практично повним. Водоочисні установки повинні забезпечувати одержання потрібного об’єму доочищеної питної води та ефективне видалення шкідливих домішок. Використання побутових фільтрів або установок колективного призначення сприятиме покращенню якості водопровідної питної води безпосереднь
о в місцях її споживання та збереженню здоров'я споживачів.
Застосування нововведення сприятиме правильному вибору та використанню побутових фільтрів та колективних водоочисних систем для локального доочищення некондиційної водопровідної питної води та отримання води поліпшеної якості.
На дану наукову розробку видано Інформаційний лист «Гігієнічні рекомендації щодо вибору та використання водоочисників для доочищення водопровідної питної води в місцях безпосереднього її споживання», № 297-2017.
Нововведення впроваджено у навчальний процес кафедри загальної гігієни та екології Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (акти впровадження від 2017р.); практичну роботу центральної науково-дослідної лабораторії Харківського національного медичного університету (акт впровадження від 2017р.).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист.

20. КПКВК 6561040 прикладні
Забруднення питної води хлороформом: канцерогенний ризик для здоров'я населення.
Автори розробники: Прокопов В.О., Липовецька О.Б., Куліш Т.В.,
Соболь В.А.
Контактний телефон: (044) 513-06-23.
Пропонується методика оцінки канцерогенного ризику внаслідок перорального надходження хлорорганічних сполук (хлороформу) з питною водою мереж централізованого питного водопостачання. Наявність хлороформу у питній воді розглядається як один із важливих чинників ризику виникнення та розвитку онкологічної захворюваності населення. На підставі методології оцінки ризику розраховано індивідуальний та популяційний ризики для населення окремих міст від споживання хлорованої питної води з різним вмістом хлороформу.
Застосування нововведення дозволить знизити ризик розвитку онкозахворювань в результаті розробки профілактичних заходів спрямованих на зниження неінфекційної захворюваності населення.
На дану наукову розробку видано Інформаційний лист «Забруднення питної води хлороформом: канцерогенний ризик для здоров'я населення», № 298-2017.
Нововведення впроваджено у навчальний процес кафедри загальної гігієни та екології Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (акти впровадження від 2017р.); практичну роботу центральної науково-дослідної лабораторії Харківського національного медичного університету (акт впровадження від 2017р.).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист.

21. КПКВК 6561040 прикладні
Метод газохроматографічного визначення вмісту галогеноцтових кислот в питній воді як побічних продуктів її хлорування.
Автори розробники: Прокопов В.О., к.мед.н. Липовецька О.Б., Куліш Т.В.,
Соболь В.А.
Контактний телефон: (044) 513-06-23.
Пропонується метод газохроматографічного аналізу проб питної води, обробленої хлором, для ідентифікації галогеноцтових кислот, який полягає в адаптуванні американських методик US EPA. Розроблена методика дозволяє встановити реальні рівні нелетких галогеноцтових кислот і дати гігієнічну оцінку цьому типу хлорорганічних сполук у водопровідній питній воді і воді різних вододжерел України.
Застосування нововведення дає змогу визначити галогеноцтові кислоти у питній воді, що виробляється на річкових водопроводах країни.
На дану наукову розробку видано Інформаційний лист «Метод газохроматографічного визначення вмісту галогеноцтових кислот в питній воді як побічних продуктів її хлорування», № 299-2017.
Нововведення впроваджено у навчальний процес кафедри загальної гігієни та екології Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (акти впровадження від 2017р.); практичну роботу центральної науково-дослідної лабораторії Харківського національного медичного університету (акт впровадження від 2017р.).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: газовий хроматограф, укомплектований електронно-
захватним детектором, капілярною кварцовою колонкою та програмним забезпеченням.
Послуги розробників: інформаційний лист.

22. КПКВК 6561040 прикладні
Проведення дезінфекційних заходів на об’єктах громадського харчування, продовольчої торгівлі (поверхневі).
Автори розробники: Росада М.О., Сурмашева О.В., Олійник З.О.,
Міхієнкова А.І.
Контактний телефон: (044) 513-72-14.
Пропонується алгоритм проведення дезінфекційних та антисептичних заходів в залежності від виду і типу послуг, що надаються об’єктами громадського харчування та продовольчої торгівлі. Рекомендовано класи дезінфекційних та антисептичних засобів, з певним спектром протимікробної дії, відповідно до типу об'єктів, що мають оброблятися та режими їх застосування в залежності від присутності чи відсутності людей.
Застосування нововведення забезпечить відповідний санітарно-гігієнічний стан та підвищить якість умов обслуговування населення.
На дану наукову розробку видано Інформаційний лист «Проведення дезінфекційних заходів на об’єктах громадського харчування, продовольчої торгівлі (поверхневі)», № 201-2016.
Нововведення впроваджено у діяльність мережі «Сільпо». Акт впровадження від 2017р.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси стажування.

Заст. директора
з наукової роботи,
член-кор. НАМНУ, професор Полька Н.С.
© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2018