ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Круглий стіл: «Безпека пацієнтів – актуальна проблема вітчизняної системи охорони здоров’я»

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я від лікарських помилок помирає людей більше, ніж від дорожно-транспортних пригод та виробничого травматизму разом узятих.

В Україні ситуація з дефектами надання медичної допомоги недостатньо вивчена, однак подвоєння останніми роками кількості випадків госпітальних інфекцій у вітчизняних закладах охорони здоров’я, значне зростання стаціонарної смертності дорослого населення, загалом підтверджує висновок ВООЗ про більшу гостроту проблеми безпеки пацієнтів у країнах, що розвиваються і в країнах з перехідною економікою.

З метою оцінки можливих масштабів проблеми дефектів надання медичної допомоги та обговорення дорожньої карти заходів з покращення безпеки пацієнтів у закладах охорони здоров’я країни ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» 09 лютого 2017 року провів засідання круглого столу «Безпека пацієнтів - актуальна проблема вітчизняної системи охорони здоров’я».

Фахівці інституту залучили до обговорення зазначеної проблеми такі державні установи та заклади:

- Міністерство охорони здоров’я України;

- Національну академію медичних наук України;

- Національний медичний університет імені О.О.Богомольця;

- ГО «Українська асоціація громадського здоров’я»;

- ГО «Асоціація анестезіологів України».

З підготовленими доповідями виступили:- народний депутат України, Заступник голови комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Сисоєнко І.В.;- академік НАМН України Сердюк А.М.;

- член-кореспондети НАМН України Губський Ю.І., Нетяженко В.З.;

- професори Науменко О.М., Моісеєнко Р.О. та інші.

За результатами обговорення підготовлено рекомендації щодо шляхів адаптації позитивного досвіду попередження дефектів надання медичної допомоги в Україні, сприяння розвитку медичної науки, освіти і практики охорони здоров'я спрямованої на забезпечення належної якості та безпеки медичної допомоги населенню.При закритті круглого столу Президент НАМН України академік Цимбалюк В.І. ще раз наголосив на актуальності проблеми безпеки пацієнтів для вітчизняної системи охорони здоров'я та необхідності активізації наукових досліджень у цій сфері для обґрунтування дієвих заходів з формування безпечного лікарняного середовища.

Програма Круглого столу «Безпека пацієнтів – актуальна проблема вітчизняної системи охорони здоров’я»

© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2018