Перелік публікацій фахівців ДУ "ІГЗ НАМНУ" у наукових журналах,
що індексуються у Web of Science і Scopus (за 2019 - 2021 рр.)
free counters