ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Стендова сесія конференції1. Об ответственности медицинских работников за профессиональные правонарушения в Украине. Бабкина Е.П., д.мед.н., професор, Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца.

2. Стан і шляхи покращення забезпечення ліками пацієнтів України на засадах медичної реформи. Ергард М.М., Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України, Ергард Н.М., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

3. Щодо своєчасності та якості медичної допомоги військовослужбовцям під час АТО. Скалецький Ю.М., д.мед.н., професор, Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України, Жаховський В.О., к.н. з держ. упр., доцент, Лівінський В.Г. Українська військово-медична академія МО України.

4. Один з етапів вирішення актуального питання судово-медичної експертизи – встановлення крові менструального походження. Варуха К.В. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

5. Прогнозування успіху хірургічного лікування на основі моделі складної системи «Госпіталь». Мороз О.М. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Бєгун В.В., к.техн.н., Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, Гибало Р.В., Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ", Риган М.М., к.мед.н., Медичний центр «Сучасна ортопедія».

6. Профілактичні аспекти надання медичних послуг здоровим підліткам Бердник О.В., д.мед.н., професор, Добрянська О.В., к.мед.н., Скочко Т.П., Рудницька О.П., к.мед.н., Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України.

7. Сучасні підходи до визначення несприятливих подій після імунізації, класифікація та їх менеджмента. Васильєва В.А., Матвєєва О.В., Башкатова Т.І., Державний експертний центр МОЗ України.

8. Аналіз суб’єкивного сприйняття небезпеки онкологічних захворювань населенням урановидобувних регіонів. Шевченко О.А., д.мед.н., професор, Дорогань С.Б., к.мед.н, Дніпропетровська медична академія МОЗ України.

9. Вимоги до цивільних закладів охорони здоров’я, які передбачається використовувати в особливий період для лікування поранених і хворих військовослужбовців. Лівінський В.Г. Українська військово-медична академія МО України.

10. Методичні аспекти запобігання ризику для здоровʼя пацієнтів при проведенні r-діагностичних процедур у медичній практиці. Дац І.В., к.мед.н., доцент, Скалецька Н.М., к.мед.н., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

11. Організація мікробіологічного моніторингу в кардіохірургічному центрі. Філоненко Г.В. Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

12. Особливості надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз з точки зору безпеки пацієнтів та персоналу. Царенко А.В., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Кожан Н.Є., к.мед.н., Бондарчук А.М., Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів.

13. Стан та шляхи покращення безпеки пацієнтів. Федорова О. А., Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.

14. Інструменти надання карт-повідомлень про випадки побічних реакцій лікарських засобів та процеси їх аналізу. Матвєєва О.В., Логвіна І.О., Хоромська О.Л., Фіголь Л.О., Кашуба О.В., Державний експертний центр МОЗ України.

15. Проблема безпеки пацієнтів з точки зору патолога. Гичка С.Г., д.мед.н., професор, Кузик П.В., к.мед.н., доцент, Діброва В.В., к.мед.н., доцент, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

16. Нозокоміальний інфекційний ендокардит. Колтунова Г.Б., Крикунов О.А., Буряк Р.В., Списаренко С.П., Малишева Т., Пустовалова А.О., Хмелевський А.М., Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України.

17. Єдиний медичний простір: вимога часу. Жаховський В.О., к.н.держ.упр., доцент, Українська військово-медична академія МО України.

18. Изучение антимикробных свойств иммобилизованных волокнистых n-хлорсульфонамидов. Романенко Л.И., Торопин В.Н., Сурмашева Е.В., Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України.

19. Динаміка антибіотикорезистентності збудників інфекційного ендокардиту. Крикунов О.А., Буряк Р.В., Колтунова Г.Б., Списаренко С.П., Малишева Т., Пустовалова Г.О., Хмелевський А.М., Національний інститут серцево-судинної хірургії им. М.М. Амосова НАМН України.

20. Опыт единой интегрированной системы неотложной медицинской помощи в словакии. Лабаш П., профессор, Медицинский факультет Университета им. Я. Коменского, Братислава, Бойко В.В., профессор, д.м.н., Замятин П.Н., д.м.н., профессор, Д.П. Замятин, Институт общей и неотложной хирургии им В.Т. Зайцева НАМН Украины», Дубровина Н.А., к.э.н., доц., Экономический университет Братиславы, Словакия, Замятин Д.П., Институт общей и неотложной хирургии им В.Т. Зайцева НАМН Украины.

21. Проблемні питання судово-медичної експертизи по наданню медичної допомоги населенню України. Ергард Н.М., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

22. Мультимодальная стратегия программ инфекционного контроля Анчишкин А.И., Комитет мониторинга инфекционной безопасности ЛПУ департамент здравоохранения населения горсовета, г. Днепр.

23. Сучасні проблеми визначення ефективності дезінфекційних засобів. Олійник З.А. Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України.
24. Циркуляція грибів роду Candida у внутрішньому середовищі багатопрофільного стаціонару. Собкова Ж.В., Коломієць В.Б., Росада М.О., Сурмашева О.В., Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України.

25. Особливості медичного супроводу пацієнтів з надуманими (уявними) паразитозами та арахноентомозами. Гущук І.В., к.мед.н., Драб Р.Р., Гільман А.Ю., Сафонов Р.В., Бялковський О.В., Національний університет «Острозька академія».

26. Аналіз надання медичної допомоги працівникам підприємств з видобутку корисних копалин. Орєхова О. В., Павленко О. І., Український науково-дослідний інститут промислової медицини.

27. Досвід організації заходів з інфекційного контролю за туберкульозом в умовах обласного центру СНІДу. Чухалова І.В. ,Марченко Н.Є., Маргітіч І.М., Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом, Дараган Г.М., Дніпропетровська медична академія МОЗ України.

28. Державні програми з охорони здоров’я в україні як інструмент розробки підходів до надання якісної медичної допомоги. Коблянська А.В., к.мед.н, Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ.

29. Профілактика виробничо-зумовленої захворюваності у педагогічних працівників як основа охорони праці в галузі. Латіна Г. О., Заікіна Г. Л., Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.

30. Вимоги до ефективного використання робочої пози дитини під час письмового завдання. Калиниченко І. О., Завадська М. М., Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.

31. Результати мікробіологічного моніторингу клінічних ізолятів у закладах охорони здоров’я Дніпропетровської області у 2014-2015 роках. Гамота І.О., Штепа О.П., Резвих В.Г., Кузьменко О.В., Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України, Колеснікова І.П., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Степанський Д.О., Дараган Г.М., Крушинська Т.Ю., Дніпропетровська медична академія МОЗ України.

© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2018