ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Резолюція Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека пацієнтів в Україні: стан і шляхи покращання»

Учасники конференції продемонстрували високий професіоналізм, ентузіазм, відданість обраній професії, віру у вирішення актуальних проблем збереження та зміцнення здоров’я народу України, як визначального чинника розвитку держави.

Учасники конференції переконані, що поточний стан безпеки пацієнтів в Україні повинен стати джерелом високої стурбованості держави та суспільства, задля створення і зміцнення науково обґрунтованої системи, необхідної для підвищення безпеки пацієнтів і якості медичної допомоги.

Розділяючи суспільне обурення неприйнятним рівнем медичних помилок у вітчизняних закладах охорони здоров’я,
признаючи, що безпека пацієнтів ще не стада пріоритетом для поліпшення якості медичної допомоги,
відзначаючи відсутність належної політичної підтримки та організаційні прорахунки в об'єднанні всіх зацікавлених сторін навколо проблеми безпеки пацієнтів,
спираючись на сучасні наукові досягнення та позитивний міжнародний і національний досвід з попередження негативних наслідків медичної діяльності,
учасники конференції пропонують:

Рекомендувати Верховній Раді України вжити заходів щодо забезпечення законодавчої підтримки права пацієнтів на безпечну медичну допомогу.

Просити Президента України з огляду на незадовільний стан з безпекою пацієнтів звернути увагу на порушення статті 3 Конституції України щодо права людей на безпеку, котра поряд з життям, здоров'ям, честю, гідністю та недоторканістю визнається найвищою соціальною цінністю.

Кабінету Міністрів України, Міністерству охорони здоров‘я України підтримати пілотні проекти з безпеки пацієнтів, що опрацьовуються в м. Дніпрі та розглянути причини невиконання відповідних заходів:

- Програми уряду (2016) у частині запуску системи контролю якості надання медичної допомоги, зокрема із залученням професійних асоціацій, громадських організацій;

- Угоди про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» від 27.11.2014 («Запровадження системи контролю якості надання медичної допомоги для закладів охорони здоров'я.»).

Національній академії медичних наук України:

1. Підготувати пропозиції до Кабінету Міністрів України, Міністерству охорони здоров‘я України щодо готовності Академії до участі в
опрацюванні :

- Нормативної та методичної бази із забезпечення якості надання медичної допомоги, програм та навчальних планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних фахівців з питань безпеки пацієнтів та якості надання медичної допомоги, зокрема інфекційного контролю та попередження нозокоміальних інфекцій тощо;

- проведення досліджень медико-соціальних та економічних наслідків дефектів надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я, поширеності медичної шкоди і розробка методики оперативної оцінки та заходів з їх попередження.

2. Забезпечити:

- партнерство і співпрацю з міжнародними науковими організаціями з питань безпеки пацієнтів та визначити пріоритетні наукові теми з питань безпеки пацієнтів і включення їх до плану роботи Академії;

- моніторинг, аналіз і поширення інформації щодо якості та безпеки медичної допомоги на основі фактичних даних.

Міністерству охорони здоров‘я України:

1. Звернути увагу на:

- фактичний провал впровадження системи управління якістю, що проявилось у зростанні більш ніж на четверть (на десятки тисяч пацієнтів щорічно) випадків стаціонарної летальності;

- відсутніть системи реєстрації дефектів надання медичної допомоги і навчання на них, а також обліку та аналіз випадків виробничого травматизму у медичній сфері;

- відсутність державного регулювання порядку надання медичної допомоги у зв'язку із прийняттям наказу від 29.12.2016 № 1422 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 28 вересня 2012 року № 751»;

2. Вжити заходів щодо:

- мінімізації ризиків та загроз щодо безпеки пацієнтів;

- підвищення інформованості медичного персоналу щодо масштабів і наслідків медичних помилок у закладах охорони здоров'я;

- опрацювання Національних програм і планів щодо безпеки пацієнтів, зокрема з інфекційної безпеки, відповідно до Практичного керівництва з впровадження основних компонентів програм профілактики інфекцій і інфекційного контролю (ВООЗ, 2017);

- створення мультидисциплінарної інституційної організації з питань безпеки пацієнтів на державному рівні;

- забезпечити безперервну освіту медичних та фармацевтичних фахівців з питань безпеки пацієнтів;

- посилити виконавчу дисципліну і вмотивованість лікарів до надання повідомлень про випадки побічних реакцій лікарських засобів, а також до участі медичних фахівців у здійсненні посиленого та активного фармаконагляду;

- систематичне проведення перевірок дотримання ліцензійних умов, особливо у медичних закладах, де мають місце випадки порушення безпеки пацієнтів;

- забезпечити в законодавчому і нормативному порядку медичне обстеження і підтримку здоров‘я медичного персоналу.

Професійним медичним асоціаціям:

- координувати впровадження в діяльність та навчання своїх членів щодо виконання глобальних завдань у галузі безпеки пацієнтів;
- проводити заходи щодо забезпечення своєчасної та правильної діагностики, безпечного застосування нових технологій, обладнання, ліків;
- сприяти професійному, ретельному аналізу медичних помилок, інших дефектів у наданні медичної допомоги з метою їх попередження.

Громадським правозахисним та пацієнтським організаціям:

- активно брати участь у розробці заходів з безпеки пацієнтів, вносити пропозиції щодо безпеки пацієнтів керівництву центральних, регіональних та місцевих органів влади і медичних закладів усіх форм власності;

- брати участь у навчанні пацієнтів з питань безпеки, вивчати та поширювати кращий досвід у цієї царині, представляти інтереси пацієнтів на засіданнях у наглядових та медичних рад медичних закладів;

- сприяти залученню пацієнтів та їх представників до процесу інформування про побічні реакції лікарських засобів.

© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2019