ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Події • Інформаційне повідомлення:

  Науковцями лабораторії безпеки життєдіяльності дитячого населення підготовлено публікацію "Особливості зорового навантаження сучасних молодших школярів"

 • Інформаційне повідомлення:

  Науковцями лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» Гозак С.В., Єлізаровою О.Т., Станкевич Т.В., Парац А.М. підготовлено публікацію "Тривога і депресія у дітей в контексті способу життя під час війни".

 • Поради вчених

  Краса чи здоров’я? Ліжка для засмаги несуть загрозу. Вашій увазі пропонуються поради доктора медичних наук, професора Акіменко Володимира Яковича.

 • Інформаційне повідомлення:

  Повідомляємо, що Національним фондом досліджень України в грудні 2023 року затверджено умови конкурсів:

  - «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень»
  - «Передова наука в Україні»
  - «Наука для зміцнення обороноздатності України» (відновлено прийом заявок!)
  Детальніше...


 • Інформаційне повідомлення:

  Лист до Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, ЮНЕСКО з пропозицією щодо перегляду Міжнародної стандартної класифікації освіти для включення Охорони громадського здоров’я у галузь ISCED 09 - "Здоров’я та добробут".

 • Інформаційне повідомлення:

  Лист звернення щодо вшанування пам’ятї та присвоєння ім’я академіка Зербіно Д.Д. кафедри патологічної анатомії та судової медицини у Львівському національному медичному університеті ім. Д.Галицького.

 • Інформаційне повідомлення:

  Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками МОЗ України в гостях у Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ "ІГЗ НАМНУ".

 • Інформаційне повідомлення:

  Лабораторія гігієни грунту та відходів інформує про управління відходами, що утворюються при виявленні родовищ корисних копалин, зокрема нафти та газу та пропонує послуги з проведення відповідних досліджень для визначення класу (категорії) небезпеки різних видів відходів, зокрема, шламів бурових, відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами», а також «Порядку класифікації відходів», затвердженого Постановою КМУ від 20.10.2023 р. № 1102, що реалізує основні положення відповідних Директив та нормативів ЄС, а саме: Директиви Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС «Про відходи», Регламенту ЄС № 1272/2008, Регламенту Комісії ЄС № 1357/2014.

 • Інформаційне повідомлення:

  24 грудня 2023 р. виповнюється 85 років від дня народження академіка Андрія Михайловича СЕРДЮКА.

 • Інформаційне повідомлення:

  Організація моніторингу умов довкілля при проведенні лабораторних досліджень відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025.

 • Інформаційне повідомлення:

  Відзнака видавничою компанією Elsevier авторів від ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» за вагомий внесок у відкриту науку.

 • Інформаційне повідомлення:

  27 жовтня Міністерство юстиції зареєструвало наказ МОЗ від 13.10.2023 р. № 1786 про затвердження нормативних документів:

  - «Порядок проведення моніторингу радону в Україні та нотифікації про радіаційні ризики»,
  - «Методика проведення моніторингу радону»,
  які були розроблені за участю фахівців лабораторії радіаційного захисту ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» (керівник – проф. Павленко Т.О.).


 • Інформаційне повідомлення:

  Науковцями лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» в рамках НДР «Наукове обґрунтування оптимальних обсягів рухової активності дітей молодшого шкільного віку» (№ держреєстрації 0120U100060) було підготовлено ряд публікацій, зокрема стаття The effect of two lockdowns on physical activity of school-age children (Yelizarova O, Stankevych T, Parats A, Polka N, Lynchak O, Diuba N, Hozak S. The effect of two lockdowns on physical activity of school-age children, Sports Medicine and Health Science, Volume 4, Issue 2, June 2022, Pages 111-126, doi:
  https://doi.org/10.1016/j.smhs.2022.01.002)

 • Інформаційне повідомлення:

  4 листопада 2023 р. в рамках запланованих зустрічей з провідними фахівцями медичної науки Міністр охорони здоров‘я України Віктор ЛЯШКО провів
  робочу нараду із заступником директора ДУ «Інститут громадського здоров‘я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», д-ром мед.наук Михайлом РОСАДОЮ, на якій було обговорено задачі та перспективи вирішення питань громадського здоров’я, біобезпеки, інфекційного контролю в умовах воєнного та повоєнного часу, а також створення передумов досягнення відповідності вимогам ЄС в даному напрямку.

 • Інформаційне повідомлення:

  24 - 27 жовтня 2023 р. фахівці ДУ «Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» взяли участь у навчальному курсі "Спеціаліст – Метролог", який проводила Міжнародна школа технічного законодавства та управління якістю. Навчання проводилося в онлайн-режимі з використанням програми Zoom.

 • Інформаційне повідомлення:

  Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 жовтня 2023 року № 1811 затверджені Методичні рекомендації «Оцінка канцерогенного та неканцерогенного ризику для здоров’я населення від хімічного забруднення атмосферного повітря».

 • Інформаційне повідомлення:

  Вшанування пам'яті Олександра Микитовича Марзєєва – видатного науковця та першого директора ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»


 • Інформаційне повідомлення:

  19 жовтня 2023 р. в ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України» (дев'ятнадцяті Марзєєвські читання).

  За результатами конференції підготовлено збірку тез та резолюцію.


 • До Вашої уваги
  Програма конференції
  Збірка тез доповідей на конференції
  Резолюція конференції
  Презентації доповідей пленарного засідання
  -
  Презентації доповідей секції № 1
  «Міжсекторальна та міждисциплінарна співпраця у сфері громадського здоров’я, охорони довкілля та змін клімату»
  -
  Презентації доповідей секції № 2
  «Сучасні виклики в системі громадського здоров’я»
  -


 • Інформаційне повідомлення:

  04 - 06 жовтня 2023 р. у Києві в МВЦ (м. Лівобережна) пройшла 32 міжнародна медична виставка. В перший день виставки відбулася презентація платформи «Місія здоров’я: разом задля активного довголіття», в якому взяли участь співробітники лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» – Гозак С.В., Станкевич Т.В., Парац А.М.


 • Інформаційне повідомлення:

  26 вересня 2023 року відбулася зустріч між представниками UNEP та співробітниками ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України».


 • Інформаційне повідомлення:

  20 вересня 2023 р. в Державній установі «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» відбулося урочисте засідання Вченої ради Інституту, приурочене 30-річчю НАМН України.


 • Інформаційне повідомлення:

  Вже третій рік поспіль ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» (ДУ ІГЗ НАМНУ) бере участь у організації та проведенні вже традиційних для України заходів до Всесвітнього дня безпеки пацієнтів спільно з Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця, а саме з Кафедрою гігієни та екології № 2 (з 2023 р. – кафедра гігієни, безпеки праці та професійного здоров’я).


 • Інформаційне повідомлення:

  Про сучасний стан гігієнічного нормування електромагнітного випромінювання (ЕМВ) радіочастотного діапазону.


 • Інформаційне повідомлення:

  Міністерство освіти і науки України підготувало Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», де «Громадське здоров’я» («Public health») віднесене до категорії «Сервіси»!!!!!

  Члени ГО «Українська Асоціація громадського здоров’я» сумісно з іншими фахівцями галузі «Громадського здоров’я» підготували колективне звернення з зауваженнями та пропозиціями до ПРОЄКТУ !
  Читати колективне звернення >>>>>>> • Інформаційне повідомлення:

  Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 10.08.2023 № 702 затверджені нові Державні будівельні норми В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту» (ДБН В.2.2-5:2023).

  Зазначені ДБН В.2.2-5:2023 розроблені за участі фахівців лабораторії гігієни планування та забудови населених місць ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України». • Інформаційне повідомлення:

  17 та 28 серпня 2023 р. завідуюча відділом супроводу державних програм та міжнародних зв’язків ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» Коблянська А.В. взяла участь в Інформаційних сесіях,  підготовлених Нідерландською дослідницькою радою (NWO) та Національним фондом досліджень України «Конкурсний відбір на додаткові грантові можливості NWO для українських вчених: Партнерська ініціатива NWO-НФДУ» 2023 р.


 • Інформаційне повідомлення:

  Фахівцями лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» разом з ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» з січня 2023 року виконується НДР «Оцінювання ядерних та радіаційних загроз національній безпеці в період воєнного стану та обґрунтування заходів з радіаційної безпеки та протирадіаційного захисту населення, персоналу та військовослужбовців».

 • Інформаційне повідомлення:

  Привітання президента Національної академії медичних наук України В. Цимбалюка до Дня медичного працівника.

 • Інформаційне повідомлення:

  Фахівцями лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМНУ» розроблені рекомендації щодо оздоровчої рухової активності дітей шкільного віку з нормативами рухової активності для дітей різних вікових груп.

 • Інформаційне повідомлення:

  Провідні фахівці лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей Гозак С.В., Єлізарова О.Т., Станкевич Т.В., Парац А.М. розробили методичні рекомендації "Першокласники під час війни: як краще адаптуватися до школи".

 • Інформаційне повідомлення:

  В лабораторії радіаційного моніторингу ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» в рамках виконання планової тематики проведено дослідження хронології викидів радіовуглецю за час роботи Рівненської та Чорнобильської АЕС, які обладнані різними типами ядерних реакторів.

 • Інформаційне повідомлення:

  Вийшла з друку стаття д.б.н. Антомонова М.Ю. "Методичні питання анкетування в медико-екологічних дослідженнях". Повний текст статті доступний за посиланням: https://doi.org/10.32402/dovkil2022.01.067

 • Інформаційне повідомлення:

  ЗАЕС сьогодні очами експертів ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

 • Інформаційне повідомлення:

  22 червня 2023 р. відбулась розширена нарада в Головному управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві на тему: «Організація боротьби зі шкідниками на території м. Києва».
  Від ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» взяв участь заступник директора з науково-практичної роботи Михайло РОСАДА та виступив з доповіддю «Небезпека виникнення особливо небезпечних та небезпечних інфекцій у період воєнного стану.

 • Інформаційне повідомлення:

  Заходи щодо забезпечення післяаварійної безпеки територій, які постраждали внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС.

 • Інформаційне повідомлення:

  15 червня 2023 р. відбулось чергове засідання Вченої ради ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України».

 • Інформаційне повідомлення:

  Провідними фахівцями лабораторії безпеки життєдіяльності дитячого населення д.мед.н. А. Платоновою, н.с. К. Шкарбан, н.с. К. Баленко розроблені Санітарно-гігієнічні вимоги до навчальних видань для здобувачів професійної освіти.

 • Інформаційне повідомлення:

  13 червня 2023 р. у приміщенні Апарату Ради національної безпеки відбулася нарада щодо обговорення прогнозних оцінок розвитку епідемічної ситуації внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС та готовності до забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, в якій взяли участь фахівці ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»:
  · професор, д.мед.н. Прокопов В’ячеслав Олександрович,
  · д.мед.н. Станкевич Валерій Васильович,
  · д.мед.н. Росада Михайло Олексійович.

 • Інформаційне повідомлення:

  Фахівцями ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ», враховуючи необхідність гармонізації нормативно-законодавчої бази в сфері профілактичної медицини відповідно до вимог ЄС, здійснено аналіз сучасної вітчизняної бази щодо визначення канцерогенної небезпеки ризику забруднення навколишнього середовища для населення.
  За результатами аналізу було оновлено Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини (наказ МОЗ України від 20.06.22 р. № 1054), який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2022 року за № 910/38246.

 • Інформаційне повідомлення:

  Фахівцями лабораторії гігієни планування та забудови населених місць та лабораторії безпеки життєдіяльності дитячого населення розроблені санітарно-гігієнічні вимоги до укриттів цивільного захисту учнів в умовах воєнного стану.

 • Інформаційне повідомлення:

  7 червня 2023 р. відбулось чергове засідання Вченої ради ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

 • Інформаційне повідомлення:

  7-8 червня 2023 р. провідний науковий співробітник лабораторії гігієни природних, питних вод ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України», д-р біолог. наук, с. н. с. Олеся Зоріна брала участь у дискусії тренінгу WashClusterUkraine з хімічних, біологічних, радіоактивних та ядерних (ХБРЯ) загроз для водопостачання в Україні.

 • Інформаційне повідомлення:

  Аудит Системи Управління Якістю в лабораторії контролю якості та безпеки продукції ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України», на відповідність ДСТУ EN ISO 9001:2018.

 • Інформаційне повідомлення:

  Фахівцями лабораторії профілактики аліментарно-залежних захворювань ДУ «ІГЗ НАМНУ» в ході виконання поточної наукової теми підготовлено Наукове повідомлення "Проблема забезпечення шкільним харчуванням дітей з особливими дієтичними потребами".

 • Інформаційне повідомлення:

  Очільник благодійного фонду «Святої Ольги» Олександр Малишев передав до Інституту громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України генератори та зарядні станції EcoFlow для забезпечення безперебійної роботи закладу у разі відсутності електропостачання.

 • Інформаційне повідомлення:

  Вітаємо із Днем науки!

 • Запрошуємо вас приєднатись до нашого дослідження і заповнити анонімний опитувальник, який знаходиться тут
  https://forms.gle/FqcF95Jmya7egqA56 .
  З повагою,
  колектив ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
  Національної академії медичних наук України»


 • Інформаційне повідомлення:

  19 травня 2023 р., до Дня науки, відбудеться комунікаційний захід «День науки в Україні», організований Національним фондом досліджень України .
  Мета проведення – об’єднати представників української та міжнародної наукової спільноти для обговорення шляхів підтримки науки та досліджень в Україні під час війни та інтеграції до світового дослідницького простору.
  Захід відбудеться за інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки України, науково-популярного журналу «Куншт» та проєкту «Наука в небезпеці».


 • Поради вчених

  Сонце – природне безкоштовне джерело вітаміну D... Вашій увазі пропонуються поради член-кореспондента НАМНУ, професора Польки Надії Степанівни та доктора медичних наук, професора Акіменко Володимира Яковича.

 • Поради вчених

  Багатоликий ворог здоров’я в домі. Вашій увазі пропонуються поради доктора медичних наук, професора Акіменко Володимира Яковича.

 • Інформаційне повідомлення:

  11 травня 2023 р. в ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» пройшли вибори директора Інституту.

 • Інформаційне повідомлення:

  Фахівцями лабораторії санітарної мікробіології та дезінфектології ДУ «ІГЗ НАМНУ» в ході виконання поточної наукової теми підготовлено Наукове повідомлення «Рекомендації щодо знезараження води в надзвичайних умовах».

 • Редакційна колегія збірника «Гігієна населених місць» повідомляє:

  В збірнику планується висвітлити наступні актуальні питання:

  – гігієни планування і забудови населених місць;
  – гігієни атмосферного повітря;
  – гігієни води і охорони водоймищ;
  – гігієни ґрунту та твердих відходів;
  – гігієни канцерогенних факторів навколишнього середовища;
  – гігієни хімічних факторів;
  – гігієни фізичних факторів;
  – радіаційної гігієни;
  – гігієни харчування;
  – гігієни дітей, підлітків і молоді;
  – навколишнього середовища і громадського здоров’я;
  – еколого-гігієнічні, інформаційно-технологічні та інші питання.
  Рукописи статей просимо надсилати до 20 вересня 2023 року на електронну адресу hygiene.journal@gmail.com
  Вартість публікації – 54 гривні за одну авторську сторінку.
  Детальні вимоги до оформлення статей вказано на сайті:
  http://www.hygiene-journal.org.ua/site/gnm.nsf/all/forauth?opendocument


 • Інформаційне повідомлення:

  Про проведення виборiв директора Установи. Програма розвитку Інституту на 2023 - 2028 рр.


 • Інформаційне повідомлення:

  Інформація про діяльність лабораторії лабораторії фізичних факторів довкілля ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України"

 • Поради вчених

  Вуглекислий газ – відомий, але підступний ворог здоров’я... Вашій увазі пропонуються поради доктора медичних наук, професора Акіменко Володимира Яковича.

 • Інформаційне повідомлення:

  26 квітня 2023 р. відбувся ІІІ Всеукраїнський круглий стіл «Екологічні виклики та загрози в період російсько-української війни (до 37-річчя аварії на Чорнобильській АЕС)».

  Від ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» з доповідями виступили:
  - Станкевич Валерій Васильович – доктор медичних наук, завідувач лабораторії гігієни ґрунту та відходів;
  - Гозак Світлана Вікторівна – доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей;
  - Рудницька Ольга Петрівна – кандидат медичних наук, завідувач науково-координаційного відділу;
  - Царенок Тетяна Василівна – молодший науковий співробітник лабораторії якості повітря.


 • Інформаційне повідомлення:

  Шановні студенти! 
  ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" запрошує вас взяти участь у дослідженні особливостей життєдіяльності та самопочуття студентів під час війни і заповнити анкету.
  Анкета знаходиться за посиланням 
  https://forms.gle/58LhPBHgUuNqjn128
  Її заповнення займає близько 15 хвилин. 
  Ми будемо дуже вдячні, якщо ви поділитесь з нами своїм досвідом життя під час війни.
  Ваша участь допоможе визначити ризики порушень здоров’я молодих людей і запропонувати здоров’язбережувальні заходи. 
  З повагою – колектив ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України"

 • Інформаційне повідомлення:

  Інформація про діяльність лабораторії контролю якості і безпеки продукції та лабораторії безпеки хімічних матеріалів ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України».

 • Інформаційне повідомлення:

  Науковці ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» член-кор. НАМНУ, д.мед.наук, професор Надія ПОЛЬКА та д.мед.наук, ст.н.с Аліна ПЛАТОНОВА прийняли участь у спільному міжнародному дослідженні з вивчення фізичного розвитку міських та сільських школярів України за ініціативою NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) .

 • Інформаційне повідомлення:

  6 квітня 2023 р. в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Здоров’я для всіх», присвячена Всесвітньому дню здоров’я та 75-річчю ВООЗ.

  Державну установу «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Мaрзєєва НАМН України» на цій конференції представили:
  - член-кор. НАМНУ, професор ПОЛЬКА Надія Степанівна – в.о. директора Інституту, д.мед.н.;
  - професор ТУРОС Олена Ігорівна – заступник директора з науково-практичної роботи;
  - д.мед.н., професор Гуліч Марія Павлівна – зав. лабораторії профілактики аліментарно-залежних захворювань;
  - к.мед.н. РУДНИЦЬКА Ольга Петрівна – зав. науково-координаційним відділом.


 • Інформаційне повідомлення:

  Наказом МОЗ України від 13.01.2023 № 77  затверджено зміни до Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення.

  Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.01.2023 за № 181/39237.
  При розробці змін до Гігієнічних нормативів було використано матеріали наукового колективу  лабораторії гігієни природних, питних вод ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ», а саме обґрунтування ГДК полiгексаметиленгуанiдину гідрохлориду, на базі яких було захищено докторську дисертацію.
  Ознайомитись із документом можна за посиланням:
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0181-23#Text.


 • Інформаційне повідомлення:

  1 квітня 2023 р. завідувач лабораторії контролю якості та безпеки продукції «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» к.е.н. Останіна Н.В. прийняла участь у роботі Наукового симпозіуму з міжнародною участю "ХХV Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України. Академія здорового харчування."

 • Інформаційне повідомлення:

  29 березня 2023 р. на базі Національного університету «Острозька академія» відбулась міжнародна науково-практична конференція «Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку», одним з організаторів якої виступили ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» та ГО «Українська асоціація громадського здоров'я».

 • Інформаційне повідомлення:

  У 2022 р. у лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я ДУ "ІГЗ НАМНУ" завершено наукова-дослідна робота (НДР) «Розробка та забезпечення інформаційно-аналітичного супроводу прийняття та впровадження рішень у сфері охорони здоров’я».

 • Інформаційне повідомлення:

  Лабораторією гігієни планування та забудови населених місць Державної установи
  «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» у складі Робочої групи із питань забезпечення розроблення сучасних будівельних норм щодо проєктування та будівництва будівель та споруд закладів охорони здоров’я Науково-технічної ради Міністерства розвитку громад та територій України /утвореної наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 29.07.2022 № 135/, була розроблена медична складова з урахуванням воєнного стану в Україні до проєктування закладів охорони здоров’я та включена до зазначеного новітнього нормативного документу.

 • Інформація про дослідження:

  Запрошуємо Вас взяти участь в анкетуванні щодо вивчення змін у харчуванні та/або харчовій поведінці дітей, що виникли внаслідок війни.
  Дослідження проводить Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» сумісно з Університетом Гельсінки, Фінляндія. Опитування призначене для батьків або інших осіб, які є опікунами дітей.
  Ваші відповіді допоможуть визначити найбільш ефективні форми профілактики та корекції порушень харчування у дітей, пов'язаних зі стресом.
  Перейти до анкетування можна за посиланням:
  https://forms.gle/THcWaRTnTJ7q3nSD7

 • Інформаційне повідомлення:

  Провідними фахівцями ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» Гозак С.В., Єлізаровою О.Т., Станкевич Т.В., Парац А.М. розроблено Рекомендації для населення щодо рухової активності дітей 6 - 11 років задля збереження і зміцнення здоров'я.

 • Інформаційне повідомлення:

  Державна організація «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України розробила систему обліку заходів безперервного розвитку (далі – БПР), направлену на збереження інформації про провайдерів, заходи БПР та облік балів БПР, з якою можна ознайомитись на сайті Центру тестування:
  https://www.testcentr.org.ua/uk/bpr

 • Інформаційне повідомлення:

  Інформаційна довідка від лабораторії радіаційного захисту ДУ «Інститут громадського здоров’я ім.

  О.М. Марзєєва НАМН України»


 • Інформаційне повідомлення:

  15 березня 2023 р. на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю "Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини", на якій виступили із доповідями головний науковий співробітник лабораторії контролю якості та безпеки продукції ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», д.х.н. Брицун В.М. та старший науковий співробітник лабораторії профілактики аліментарно-залежних захворювань к.м.н. Петренко О.Д.

 • Траурні новини...

  Лабораторія гігієни грунту та відходів з глибоким сумом сповіщає, що на 64 році обірвалося життя провідного наукового співробітника, кандидата біологічних наук Трахтенгерца Григорія Якимовича.

 • Інформаційне повідомлення:

  Участь у нарадах, семінарах, лекціях лабораторії якості повітря ДУ «Інститут громадського здоров’я ім.
  О.М. Марзєєва НАМН України» у 2023 р.

 • Інформаційне повідомлення:

  Вийшла з друку книга «Дитяче населення крізь призму громадського здоров’я» (автори: Бердник О.В., Полька Н.С., Добрянська О.В., Рудницька О.П., Скочко Т.П.). ISBN: 978-966-409-229-3.

 • Інформаційне повідомлення:

  Вийшла з друку книга “Математическая обработка и анализ медико-биологических данных” (автор: Антомонов М.Ю.), ISBN: 978-966-409-202-6.

 • Інформаційне повідомлення:

  Інформаційна довідка від Лабораторії безпеки життєдіяльності дитячого населення ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України"

 • Інформаційне повідомлення:

  Інформаційна довідка від Лабораторії радіаційного моніторингу ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України"

 • Інформаційне повідомлення:

  Шановні колеги!
  Повідомляємо, що в Острозькій академії видається журнал «Public Health Journal», включений до переліку фахових видань України (категорія «Б»).
  Це рецензоване наукове видання, яке присвячене актуальним питанням галузі охорони здоров'я, за напрямками громадського здоров'я, медицини, фізичної терапії, психофізичної реабілітації та ін.

 • Інформаційне повідомлення:

  15 лютого 2023 р. у форматі Zoom відбулась зустріч представників Медичного Університету Доккіо (Японія) – Шинзо Кімура (Shinzo Kimura), доцента кафедри радіаційної гігієни та міжнародної епідеміології Медичного університету Доккіо та Такеучі Такаакі (Takeuchi Takaaki) із співробітниками ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва Національної Академії Медичних Наук України».

 • Інформаційне повідомлення:

  Наказом МОЗ України № 1054 від 20.06.2022 затверджено Гігієнічний норматив "Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини".

 • Поради вчених

  Праця на кухні, як біля мартена... Вашій увазі пропонуються поради доктора медичних наук, професора Акіменко Володимира Яковича.

 • Інформаційне повідомлення:

  Про діяльність лабораторії якості повітря (грудень 2022, січень, лютий 2023).

 • Інформаційне повідомлення:

  Робота з євроінтеграції науковців лабораторії якості повітря.

 • Інформаційне повідомлення:

  Шановні колеги! Інформуємо про офіційне оголошення початку набору наставників та учасників  до Всесвітньої програми лабораторного лідерства в Україні.  
  Відповідна інформація розміщена на сайті ЦГЗ МОЗ за посиланням
  https://www.phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/laboratorni-doslidzhennya/vsesvitnya-programa-laboratornogo-liderstva

 • Інформаційне повідомлення:

  Шановні колеги!
  Складний час сьогодні переживає гігієнічна наука, яка є основною складовою профілактичної медицини.
  З одного боку ліквідовано санітарно-епідеміологічну службу, а з другого – події останнього року різко загострили питання забруднення навколишнього середовища, особливо в умовах впливу воєнних дій, роль умов життєдіяльності людей на здоров’я, визначення ризиків факторів довкілля та їх регламентації відповідно до міжнародних вимог, і перш за все, країн ЄС. Вирішення зазначених питань потребує широкого впровадження в практику, а при необхідності дискусійного обговорення.
  Саме цій меті відповідає єдиний монотематичний науковий журнал «Довкілля та здоров’я», який видається на базі ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України».
  Журнал включено до категорії Б переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидат наук та ступеня доктора філософії (наказ МОН України від 09.06.2021р. № 735).
  Спеціальність: 222 – Медицина, 229 – Громадське здоров’я.
  Якщо Ви зацікавлені у поширенні нових знань та досягнень в галузі профілактичної медицини, просимо посприяти розповсюдженню журналу «Довкілля та здоров’я» серед Ваших працівників.
  Журнал розповсюджуються «Укрпоштою», за умов підписки.
  Річна вартість підписки – 428 грн, на один квартал – 107 грн.
  Підписний індекс каталогу видань України – 74110.

 • Поради вчених

  Не забуваймо про здоров’я людей. Вашій увазі пропонуються поради доктора медичних наук, професора Акіменко Володимира Яковича.

 • Поради вчених

  Світло переможе темінь. Вашій увазі пропонуються поради доктора медичних наук, професора Акіменко Володимира Яковича.

 • Інформаційне повідомлення:

  Привітання з наступаючим Новим роком від від ГО "Українська асоціація громадського здоров'я".

 • Поради вчених

  Жахлива безпощадна війна змусила мільйони людей покинути свої домівки і різко змінити умови мешкання. З квартир з централізованим опаленням люди переселились в сільські і дачні поселення з індивідуальним опаленням. При цьому можуть виникати не просто незручності, а навіть загрози для життя. Вашій увазі пропонуються поради доктора медичних наук, професора Акіменко Володимира Яковича.

 • Інформаційне повідомлення:

  Привітання Дніпровському інституту медицини і громадського здоров'я.

 • Інформаційне повідомлення:

  25 листопада 2022 р. на базі Національного університету харчових технологій відбулась ІІ міжнародна міжгалузева науково-практична конференція «Здорове харчування від дитинства до довголіття: стан та перспективи», одним з організаторів якої виступив ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України».

 • Інформаційне повідомлення:

  18 листопада 2022 р. фахівці лабораторії гігієни планування та забудови населених місць ДУ «ІГЗ НАМНУ» прийняли участь у роботі Робочої групи з питань розроблення державних будівельних норм щодо проектування та будівництва будинків і споруд закладів охорони здоров’я Науково-технічної ради Мінрегіону України.

 • Інформаційне повідомлення:

  Повідомляємо, що Національним фондом досліджень України регулярно оприлюднюється інформація про грантові конкурси на здійснення наукових досліджень, як вітчизняні, так і від західних партнерів, та інша інформація.

  Слідкуйте за їх новинами на сайті Фонду
  https://nrfu.org.ua/
  та в соціальних мережах :
  - Facebook (https://www.facebook.com/UANRFU/);
  - Telegram (https://t.me/NRFUkraine);
  - Twitter (https://twitter.com/NRFUkraine);
  - Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCnVUUZHw1ReTiXHRID3ghgw).


 • Інформаційне повідомлення:

  3 листопада 2022 р.   відбулися засідання Робочої групи з питань розроблення державних будівельних норм щодо проектування та будівництва будинків і споруд закладів охорони здоров’я Науково-технічної ради Міністерства розвитку громад та територій України.
  У обговоренні взяли участь фахівці лабораторії гігієни планування та забудови населених місць ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» та представники ПАТ «КИЇВЗНДІЕП», Директорату просторового планування територій та архітектури Мінрегіону, ЦГЗ МОЗ, ДСНС, ІДУ НД ЦЗ, УКРНДІ- ПРОЕКТ-РЕСТАВРАЦІЯ, ГО «ЕАЦ МЕДИЧНИЙ КОНСТРУКТОР».

 • Інформаційне повідомлення:

  27 жовтня 2022 р. фахівці лабораторії гігієни планування та забудови населених місць ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» взяли участь у засіданні Робочої групи з питань розроблення державних будівельних норм щодо проектування та будівництва будинків і споруд закладів охорони здоров’я Науково-технічної ради Мінрегіону України.

 • Інформаційне повідомлення:

  У випуску газети «Східний варіант» від 19 жовтня 2022 р. опублікована стаття «Вода ціною в життя: як долають проблеми водопостачання мешканці прифронтового Донбасу і чим їм можна зарадити», важливі питання в якій прокоментувала співробітник лабораторії гігієни природних питних вод ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» доктор біол. наук, с. н. с. Зоріна Олеся Вікторівна

 • Інформаційне повідомлення:


  Оприлюднено Резолюцію науково–практичної конференції з міжнародною участю "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ" (ВІСІМНАДЦЯТІ МАРЗЄЄВСЬКІ ЧИТАННЯ)
 • Інформаційне повідомлення:


  Оприлюднено Звіт про виступи фахівців ДУ "ІГЗ НАМНУ" на науково–практичній конференції з міжнародною участю "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ" (ВІСІМНАДЦЯТІ МАРЗЄЄВСЬКІ ЧИТАННЯ)

 • Інформаційне повідомлення:

  Оприлюднено збірку тез доповідей науково–практичної конференції з міжнародною участю "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ" (ВІСІМНАДЦЯТІ МАРЗЄЄВСЬКІ ЧИТАННЯ) • Інформаційне повідомлення:

  ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦІЇ науково-практичної конференції «Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України» (вісімнадцяті Марзєєвські читання) • Інформаційне повідомлення:
  20-21 жовтня 2022 р. відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України» (18 Марзєєвські читання).


 • Інформаційне повідомлення:

  19 жовтня 2022 р.   відбулися засідання Робочої групи з питань розроблення державних будівельних норм щодо проектування та будівництва будинків і споруд закладів охорони здоров’я Науково-технічної ради Міністерства розвитку громад та територій України.

  У обговоренні взяли участь фахівці лабораторії гігієни планування та забудови населених місць ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» та представники НАУ, ЦГЗ МОЗУ, ДСНС, ІДУ НД ЦЗ.


 • Інформаційне повідомлення:

  Шановні колеги!
  Наш Інститут ініціював дослідження, результати якого допоможуть нам зрозуміти наскільки сильно життєдіяльність у сьогоднішніх реаліях впливає на наше з вами здоров’я з урахуванням екології та спадковості.
  Особливо чутливим до нинішньої ситуації є репродуктивне здоров’я, важливість збереження якого є необхідною умовою виживання нашої нації.
  Ваші відповіді стануть основою пропозицій для органів влади з метою вдосконалення медичної допомоги населенню.
  Ми запрошуємо вас приєднатись до нашого дослідження і заповнити анонімний опитувальник, який знаходиться за посиланням:
  https://forms.gle/FqcF95Jmya7egqA56 .

 • Інформаційне повідомлення:

  З початком війни росії проти України започаткувалась тісна співпраця волонтерів ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМН України» і Білоцерківського військового госпіталю.

 • Інформаційне повідомлення:

  Співробітники Інституту взяли участь у наступних наукових заходах:
  - Науково-практичній конференції з міжнародною участю до Всесвітнього дня безпеки пацієнтів;
  - Конференції «Питання безпеки та ефективності в умовах воєнного часу».

 • Інформаційне повідомлення:

  У четвертому номері журналу «Наука і оборона» за 2018 рік була опублікована стаття віцепрезидента (сьогодні першого віцепрезидента) НАН України академіка НАНУ Горбуліна В.П., директора нашого інституту академіка НАМНУ Сердюка А.М. та професора Скалецького Ю.М. «Проблеми операції об’єднаних сил на сході України через призму чорнобильського досвіду». У статті серед іншого акцентувалась увага на тому, що рашисти за певних умов можуть застосувати ядерну зброю, а в ході бойових дій зростають ризики навіть ненавмисного ураження об’єктів вітчизняної атомної енергетики, наголошувалось також на необхідності формування системи захисту військ і населення від уражуючих чинників ядерної зброї, піднімались інші питання, актуальні для сьогодення.
  Повністю статтю можна переглянути на сайті журналу
  https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-5-4-24-28

 • Інформаційне повідомлення:

  Фахівцями лабораторії радіаційного моніторингу ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» розроблені методичні рекомендації «Радон-222 у питній воді. Визначення, оцінка вмісту, заходи з видалення», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2022р. № 1261».

 • Шановні колеги!

  Співробітники ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» у співпраці з НМУ імені О. О. Богомольця опрацювали проект «Правила поведінки населення в умовах застосування ядерної зброї чи виникнення радіаційної аварії» з подальшим їх виданням у форматі інформаційного листа.
  Чекаємо зауваження та доповнення на пошту: yns53@i.ua в термін до 12.09.2022 р.  
  Будемо вдячні за співпрацю.

 • Інформаційне повідомлення:

  На виконання доручень від НАМН України та МОЗ України, передбачених Планом на відновлення системи охорони здоров’я України від наслідків війни на 2022-2032 роки, фахівцями ДУ «ІГЗ НАМНУ» було опрацьовано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо якості в охороні здоров’я» та надані пропозиції та зауваження.

 • Інформаційне повідомлення:

  З глибоким сумом у колективі ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» сприйняли звістку про передчасну смерть нашої колеги, прекрасної, талановитої, мудрої людини, доктора медичних наук БЕРДНИК ОЛЬГИ ВОЛОДИМИРІВНИ.

 • Інформаційне повідомлення:

  28 липня 2022 р. відбулося засідання Національної комісії з радіаційного захисту населення, на якому від ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМН України» прийняв участь завідувач лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я, д.мед.наук, професор Скалецький Ю.М. з доповіддю «Заходи підвищення стійкості функціонування держави, Збройних сил України, закладів установ та підприємств під час ядерних чи радіаційних аварійних ситуацій в умовах воєнного стану».

 • Інформаційне повідомлення:

  З 1 по 7 липня 2022 р. співробітники Державної установи «Інститут громадського здоровʼя ім. О. М. Марзєєва НАМН України» взяли участь у засіданнях робочих груп за підтримки ВООЗ з обговорення Національного плану дій в галузі санітарно-епідеміологічного благополуччя.

 • РАЗОМ - ДО ПЕРЕМОГИ!

  Співробітники ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» 7.07.2022 р. завершили чергову спонсорську операцію з пошуку за рубежем та доправлення в Україну і безоплатної передачі одному із військових госпіталів сучасного апарата ультразвукової діагностики з витратними матеріалами до нього.

 • Інформаційне повідомлення:

  Завідувач лабораторії безпекових стратегій в охороні здоровʼя Державної установи «Інститут громадського здоровʼя ім. О. М. Марзєєва НАМН України» д. м. н., професор Скалецький Юрій Миколайович 24 червня поточного року взяв участь у роботі 2-го освітнього семінару ВООЗ REMPAN: Індивідуальний радіаційний моніторинг, сортування та дезактивація під час радіаційних надзвичайних ситуацій.

 • ЗЛО ПЕРЕМОЖЕМО РАЗОМ!

  Завідувач лабораторії безпекових стратегій в охороні здоровʼя Державної установи «Інститут громадського здоровʼя ім. О. М. Марзєєва НАМН України» д. м. н., професор Скалецький Юрій Миколайович разом з дружиною Скалецькою Неонілою Василівною в період з 26 березня по сьогодні, перебуваючи в м. Жовкві Львівської області, провадять волонтерську діяльність через Громадську організацію «First medical air for Ukraine».

 • Інформаційне повідомлення:

  Редакційна колегія збірника «Гігієна населених місць» повідомляє, що в 2022 році планується публікація збірника наукових праць «Гігієна населених місць», випуск №72.
  Збірнику присвоєна категорія «Б» наукових фахових видань України (спеціальності: 222 – Медицина, 229 – Громадське здоров’я) (Наказ МОН України №1290 від 30.11.2021 р.).
  Детальні вимоги до оформлення статей вказано на сайті:
  http://www.hygiene-journal.org.ua/site/gnm.nsf/all/forauth?opendocument.

 • Інформаційне повідомлення:
  Шановні батьки!
  Надзвичайно вдячні вам за участь у нашому дослідженні і просимо вас заповнити анкету щодо самопочуття і життєдіяльності ваших дітей під час війни ще раз.
  Повторна анкета дасть нам змогу краще розуміти процеси адаптації дітей, які ми вивчаємо.
  Перейти до заповнення анкети можна за посиланням
  https://forms.gle/uHsjYEzb9YWX8s5m9
  Щиро дякуємо за вашу підтримку.
  З повагою, Колектив Інституту громадського здоров’я


 • Інформаційне повідомлення:
  З метою забезпечення населення в зоні бойових дій або іншої надзвичайної ситуації питною водою належної якості МОЗ України затвердили Державні санітарні норми і правила “Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру”. Над розробкою Гігієнічних вимог до виробництва питної води централізованої системи питного водопостачання в умовах воєнного стану при збройній агресії на території України та надзвичайній ситуації іншого характеру (за дорученням МОЗ України) працювали фахівці ДУ «ІГЗ ім.О.М. Марзєєва НАМНУ» – д. біол. н., с.н.с. Зоріна О.В., д. мед. н., проф. Сурмашева О. В.


 • Інформаційне повідомлення:
  17 травня 2022 р. відбулася нарада Оперативного штабу при Держекоінспекції з питання «Підходи до збору, аналізу та розрахунку збитків на підставі міжнародного досвіду. Експертні пропозиції щодо напрямів отримання Україною відшкодування за заподіяні збитки», в якій від ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» взяла участь провідний науковий співробітник, д. біол. н. Олеся Зоріна.


 • Інформаційне повідомлення:

  Фахівцями ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" на звернення Міністерства охорони здоров'я України розглянуто проект Наказу МОЗ України «Щодо затвердження норм харчування та вартості однієї порції харчування донорів у день безоплатної донації крові та/або компонентів крові» та внесено ряд пропозицій щодо удосконалення документу.

 • Інформаційне повідомлення:

  ДУ «Інститут громадського здоров`я ім. О.М. Марзєєва Національної Академії медичних наук України» надає консультативну, практичну допомогу за напрямками діяльності Установи та проводить оцінку ступеня небезпеки еколого-гігієнічних умов життєдіяльності для здоров’я населення у воєнний та післявоєнний періоди:
  - визначення рівнів забруднення території в місцях проведення бойових дій з оцінкою ступеня забруднення ґрунтів продуктами горіння та вибухів від засобів вогневого ураження на наявність токсичних елементів, а саме: важких металів, канцерогенних речовин, нафтопродуктів;
  - визначення рівнів забруднення територій населених пунктів, включно з твердим покриттям, так і ґрунтів прибудинкових територій, а також земель сільськогосподарського
  використання;
  - розробка рекомендацій стосовно методів дезактиваційних робіт на забруднених територіях у результаті бойових дій в залежності від виду забруднення та його кількісних
  характеристик, з урахуванням гранично допустимих рівнів забруднення ґрунтів та визначення ризиків для здоров’я людей;
  - дослідження окремих джерел водопостачання на вміст токсичних речовин, оскільки продукти згорання та продукти, що утворюються при використанні вибухових речовин, можуть містити хімічні елементи, які здатні накопичуватися в ґрунтах та
  забруднювати ґрунтові та поверхневі води і надходити в організм людини різними шляхами;
  - участь у вирішенні планувальних та містобудівних проблем у залежності від рівнів забруднення ґрунтів та визначення можливості розміщення окремих важливих об`єктів інфраструктури, таких як кладовища, полігони будівельних та побутових
  відходів, очисні споруди питних та стічних вод та ін.;
  - проведення досліджень із встановлення класу небезпеки відходів, у тому числі відходів, які утворились внаслідок бойових дій, та є потенційно небезпечні для здоров’я
  населення.

 • Інформаційне повідомлення:

  Шановні студенти!
  Наша країна зараз переживає надзвичайно важкі часи. На шляху до перемоги нам зустрінеться ще чимало проблем, але вже сьогодні необхідно звернути увагу на наше майбутнє – наших дітей. Ми проводимо онлайн опитування студентів 1-2 курсів вищих навчальних закладів з метою вивчення самопочуття та особливостей життєдіяльності і навчання під час війни. Запрошуємо усіх студентів 1-2 курсу . Це анкетування анонімне і проводиться як на території України, так і в інших країнах, куди виїхали наші громадяни під час війни.
  Перейти до заповнення анкети можна за посиланням
  https://docs.google.com/forms/d/1pP8tacEtqLhWhev00894MU64LPO_yptkRFYv5CYaECk/edit?usp=sharing_eil_m&ts=626adac4 .

 • Інформаційне повідомлення:

  Шановні співвітчизники!
  Наша країна зараз переживає надзвичайно важкі часи. На шляху до перемоги нам зустрінеться ще чимало проблем, але вже сьогодні необхідно звернути увагу на наше майбутнє – наших дітей. Ми пропонуємо вам прийняти участь у опитуванні, яке проводить Інститут громадського здоров’я з метою вивчення самопочуття дітей та підлітків і умов їх життєдіяльності. До участі в опитуванні запрошуємо батьків дітей 6-19 років. Це анкетування анонімне і проводиться як на території України, так і в інших країнах, куди виїхали наші громадяни під час війни.
  Перейти до заповнення анкети можна за посиланням
  https://forms.gle/amTFR5h4j4yAZM2E8 .

 • Інформаційне повідомлення:

  Оприлюднено новий випуск журналу з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки «Довкілля та здоров'я».

 • НЕКРОЛОГ:

  Відійшла у вічність Рассадіна Зоя Вікторівна - завідувач бібліотеки ДУ "ІГЗ НАМНУ" , 1955 року народження. За 35-річний стаж роботи Зоя Вікторівна проявила себе фахівцем свого діла. Вона була чуйною, доброю, порядною людиною. Співробітники установи висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійної. Розуміємо гіркоту втрати усіх, хто знав, любив, поважав Рассадіну Зою Вікторівну.

 • ВСЯ УКРАЇНА ПРАЦЮЄ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ!

  Донька завідувача лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» д.мед.н. професора Скалецького Ю.М. організувала збір гуманітарної допомоги в Німеччині для України.

 • Інформаційне повідомлення:

  За дорученням МОЗ України розроблено «Гігієнічні вимоги до виробництва питної води централізованої системи питного водопостачання в умовах воєнного стану при збройній агресії на території України та надзвичайній ситуації іншого характеру» (основні розробники фахівці ДУ «ІГЗ ім.О.М. Марзєєва НАМНУ» – д. б. н., с. н.с. Зоріна О.В., д. мед. н., проф. Сурмашева О.В.).

 • Інформаційне повідомлення:

  31 березня 2022 р. представники лабораторії якості повітря ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» взяли участь в онлайн-нараді Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо обговорення питання проведення процедури оцінки впливу на довкілля під час воєнного стану. До спілкування долучилися Голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко та заступник міністра Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Шахматенко.

 • Інформаційне повідомлення:

  30 березня 2022 р. представники лабораторії якості повітря ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» взяли участь в онлайн-вебінарі Professional Association of Ecologists of Ukraine «Робота еколога підприємства в умовах воєнного часу - 2022».

 • Інформація від МОН України:

  Прагнучи надати підтримку науковій спільноті України в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала РФ, видавництва наукової літератури відкрили українським вченим до кінця 2022 року безкоштовний доступ до повнотекстових електронних ресурсів в межах проєкту Research4Life. Доступ до електронних колекцій книг та журналів відкрили, зокрема, такі великі видавничі компанії як Elsevier, Springer Nature, John Wiley & Sons, Taylor & Francis, Emerald, Sage Publications, Oxford University Press, Cambridge University Press, IOP Publishing та ін. Повний перелік ресурсів, до яких надано доступ, можна переглянути за посиланням: bit.ly/36SnPG9 , зазначивши у відповідних полях назву країни та тип установи.

 • Звернення заступника директора інституту професора Турос О.І. до іноземних колег

  Дорогі наші іноземні друзі та партнери! Хочемо звернутися до всіх вас по допомогу. Україна в огні, страждають люди, розбиваються міста, гине природа. Але особливе занепокоєння викликає ситуація на Чорнобильській АЕС. Станьте пліч опліч щоб недопустити атомної трагедії, адже вона вплине на кожного мешканця планети!

 • Інформаційне повідомлення:

  Провідним фахівцем лабораторії гігієни природних, питних вод д.м.н. Зоріною О.В. розроблено Рекомендації щодо попередження гострих кишкових інфекційних хвороб серед населення, пов’язаних з водним фактором, передачі збудника інфекції на потерпілих внаслідок війни територіях.

 • Інформація від професора Виноград Наталі Олексіївни

  Рекомендації щодо дій населення у разі біологічної небезпеки.

 • Інформація від Центру громадського здоров'я МОЗ України

  Рекомендації щодо дій населення у разі хімічної небезпеки.

 • Інформація від ДУ "Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини НАМН України"

  Рекомендації щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії.

 • Бюро ВООЗ в Україні вітає ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва» НАМНУ та всю країну із успішним завершенням етапу самооцінки СЗО. Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні користується цією нагодою, щоб поновити Вам запевнення у своїй високій повазі і подякувати за співпрацю в інтересах здоров’я українського народу.

 • Інформаційне повідомлення:

  21.02.2022 р. завідувач Лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я ДУ «Інститут громадського здоровя ім. О.М. Марзєєва НАМН України» д. мед. н., професор СКАЛЕЦЬКИЙ Юрій Миколайович прийняв участьв обговорені напрямів співпраці Інституту з Національною дитячою спеціалізованою лікарнею «Охматдит».

 • Інформаційне повідомлення:

  Лабораторією профілактики аліментарно-залежних захворювань, ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» визначено, чи слід очікувати швидких результатів від реформи шкільного харчування

 • Інформаційне повідомлення:

  21-22 квітня 2022 року відбудеться міжнародна заочна онлайн-конференція «Громадське здоров’я в Україні – сучасні виклики і перспективи розвитку», матеріали якої будуть опубліковані в журналі Wiadomości Lekarskie.

 • Інформаційне повідомлення:

  Запрошуємо взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „МЕТАБОЛІЧНІ РОЗЛАДИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ”, що проходитиме 17 березня 2022 р. на базі ПВНЗ “Міжнародна академія екології та медицини” (м. Київ) у форматі online, враховуючи епідеміологічну ситуацію. Платформа проведення, а також, при можливості, зміна формату конференції, будуть повідомлені додатково.

 • Інформаційне повідомлення:

  2 лютого 2022 р. на базі Київського Національного торговельно-економічного університету за організаторської участі ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» відбувся нетворкінг «Здоровому шкільному харчуванню бути!»

 • Інформаційне повідомлення:

  Лабораторією безпеки життєдіяльності дитячого населення ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» визначені гігієнічні аспекти впливу електронних засобів навчання на здоров’я школярів.

 • Інформаційне повідомлення:

  Вийшов з друку «Збірник рецептур страв, кулінарних виробів і напоїв (технологічних карт) для харчування дітей шкільного віку для закладів освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та закладів сфери соціального захисту», який є результатом спільної роботи фахівців лабораторії профілактики аліментарно-залежних захворювань ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ" та Київського національного торговельно-економічного університету. В розробці збірника приймали участь д-р мед. наук М.П.Гуліч, канд. біол. наук Л.С.Любарська, канд. мед. наук О.Д.Петренко.

 • Інформаційне повідомлення:

  16 грудня 2021 р. у студії інформаційного агенства "Українські новини" відбувся круглий стіл з обговорення концепції Державної програми інфекційної та біологічної безпеки. У роботі круглого столу взяли участь співробітники лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров'я ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України».

 • Інформаційне повідомлення:

  16 грудня 2021 р. відбувся всеукраїнський форум «ЛІДЕРСТВО І ЕКОТРАНСФОРМАЦІЯ – 2021», у якому прийняли участь фахівці лабораторії якості повітря ДУ «ІГЗ НАМНУ».

 • Інформаційне повідомлення:
  9-10 грудня 2021 р. відбулася on-line конференція з питань забруднення повітря EcoAirSolutions, організована ГО "Асоціація Ноосфера", Noosphere Engineering School за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки в рамках Transition Promotion Program та National Endowment for Democracy (США) в рамках проєкту «Чисте повітря для України». ДУ «ІГЗ НАМНУ» на цьому заході представила лабораторія якості повітря, зокрема д.б.н., с.н.с. Петросян А.А. виступила з доповіддю «Гігієнічні підходи до оцінки якості атмосферного повітря».

 • Інформаційне повідомлення:
  2 грудня 2021 р. відбулася зустріч представників місії СЗО для Сумісного Зовнішнього Оцінювання впровадження спроможностей ММСП в Україні та співробітників ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзеєва НАМН України».

 • Інформаційне повідомлення:
  24 листопада 2021 р. відбудеться Всеукраїнський онлайн-конгрес-2021 для майбутніх екологів «ЕКОПРОФЕСІЇ МАЙБУТНЬОГО – МАЙБУТНЄ ЕКОПРОФЕСІЙ».

 • 21-22 жовтня 2021 р. відбулася святкова ювілейна науково-практична конференції «Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України», присвячена 90-річчю з дня заснування ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України».

 • Інформаційне повідомлення:
  19 жовтня 2021 р. провідний науковий співробітник лабораторії гігієни природних, питних вод ДУ "ІГЗ НАМНУ", доктор біологічних наук, с. н. с. Зоріна Олеся Вікторівна виступила на Міжнародному Конгресі "Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства" з доповіддю щодо поновлення європейського водного законодавства та розробки нової редакції ДСанПіН "Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною".

 • Інформаційне повідомлення:
  12–13 жовтня 2021 р. відбувся ХV Конгрес педіатрів України «Актуальні проблеми
  педіатрії», на якому нашу Установу представляла д.м.н., професор, Гуліч М.П., зав. лабораторії профілактики аліментарно-залежних захворювань.

 • Інформаційне повідомлення:
  7 жовтня 2021 р. фахівці ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» – професор Гуліч М.П., професор Антомонов М.Ю., д.мед.н. Гозак С.В., к.мед.н. Коблянська А.В., к.мед.н. Омельченко Е.М. брали активну участь у зустрічі експертів з епідеміологічного нагляду та статистичної звітності про захворюваність та смертність від неінфекційних захворювань (НІЗ) та основні фактори ризику , присвяченій SWOT-аналізу поточної ситуації з моніторингу НІЗ і факторів ризику / The meeting on SWOT analysis of the NCDs monitoring and risk factors in Ukraine.

 • Інформаційне повідомлення:
  Завідувач лабораторії контролю якості продукції ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва Національної Академії Медичних Наук України" Останіна Н.В. прийняла участь у засіданні робочої групи Ради національної безпеки і оборони України з підготовки пропозицій щодо імплементації до національного законодавства положень Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я, яке відбулося 1 жовтня 2021 р.

 • Інформаційне повідомлення:
  29 вересня 2021 р. відбулась конференція «Здорове харчування дітей в Україні – запорука майбутнього нації: стан і перспективи», одним з організаторів якої виступила Державна Установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України».

 • Інформаційне повідомлення:
  17 вересня 2021 р. відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю з нагоди Всесвітнього дня безпеки пацієнтів 2021 року «Безпека пацієнтів в Україні: на шляху до національного плану дій», організаторами якої були: МОЗ України, НАМН України, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», Українська асоціація громадського здоров’я.

 • Інформаційне повідомлення:
  15 вересня 2021 р. відбулася конференція «Безпека пацієнтів, безпека медицини», одним з організаторів якої виступила Державна Установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України».

 • Інформаційне повідомлення:
  30 серпня 2021 року член-кор. НАМНУ, професор Полька Надія Степанівна – заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» взяла участь у програмі «Прямий ефір» на телеканалі LIVE, де надала коментар з питань контролю безпеки продуктів харчування та сировини для здоров’я населення. Інтервью доступне за посиланням : https://youtu.be/1-1Zr4gQeoc

 • Інформаційне повідомлення:
  Фахівців ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМНУ» включено до складу робочої групи з опрацювання питань щодо наближення законодавства України у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення до стандартів Європейського Союзу

 • Інформаційне повідомлення:
  В процесі розвитку системи громадського здоров’я вкрай необхідно приділяти увагу питанням профілактики природжених захворювань та збереження репродуктивного здоров’я. Саме цим проблемам, а також економічним і медико-соціальним ефектам від впровадження систем скринінгу новонароджених та генетичного моніторингу було присвячене інтерв`ю газеті «Урядовий кур'єр» від 10 липня 2021року заступника директора з наукової роботи ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» Польки Н.С. та завідувачки лабораторії генетичної епідеміології Омельченко Е.М.

 • Інформаційне повідомлення:
  Вітаємо наших колег Петросян Аріну Агасіївну та Маремуху Тетяну Петрівну із офіційним присудженням наукових ступенів. Вітаємо наукового консультанта та керівника д.мед.н., професора Турос Олену Ігорівну та колектив лабораторії! Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в професійному зростанні й у майбутніх наукових пошуках!

 • Інформаційне повідомлення:
  Провідні фахівці лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» провели дослідження особливостей опорно-рухового апарату дітей старшого дошкільного віку.

 • Інформаційне повідомлення:
  24 червня 2021 р. провідні фахівці ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» взяли участь у роботі секції "Екологія життя – зовнішні фактори, що впливають на  здоров’я нації", яка проходила у рамках Всеукраїнського Форуму «Здорова Україна».

 • Інформаційне повідомлення:
  2 червня 2021 р. завідуюча лабораторії санітарної мікробіології та дезінфектології ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» д. мед. н. Сурмашева О.В. надала інтерв’ю на телеканалі «1+1» в програмі «ТСН новини» про спалах «чорної плісняви» в Індії, що це за хвороба і чи небезпечна вона для українців.

 • Інформаційне повідомлення:
  Фахівцями ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» на виконання завдань від РНБО України, МОЗ України та ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України» проаналізовано сучасний стан гігієнічного регламентування хімічних чинників загалом і, зокрема, канцерогенних речовин в атмосферному повітрі населених місць та визначено основні відмінності національної методології нормування від Європейських та Світових практик.

 • Інформаційне повідомлення:
  Провідні фахівці ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» брали активну участь в діяльності десяти міжвідомчих робочих груп з питань проведення Спільної зовнішньої оцінки (JEE) ВООЗ в Україні, які проводилися у період з 12 по 25 травня 2021 р.

 • Інформаційне повідомлення:
  Вийшла з друку збірка «Екологія та медицина», яка вмістила матеріали міжнародних науково-практичних конференцій:
  - Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Метаболічні розлади населення України: вплив екологічних та стресових факторів» /18-19 березня 2021 р./;
  - Міжнародна науково-практична конференція «Еколого-гігієнічні аспекти здоров’я та біобезпеки населення» /07-08 квітня 2021 р./.
  Конференції організовані ПВНЗ Міжнародна академія екології та медицини разом з іншими науковими установами, зокрема ДУ “Іститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України”, кафедрою екології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій Національного авіаційного університету, Всеукраїнською екологічною лігою та International Academy S.P.E.C.T.R. Slovenia тощо.

 • Шановні батьки!
  Щиро вдячні Вам за участь у науковому дослідженні "Фізична активність, спосіб життя та самопочуття школярів в умовах карантину", заповнені анкети, витрачений час і за всі ваші зауваження та коментарі.
  За правилами проекту анкета заповнюється двічі, тому ми просимо Вас пройти опитування повторно. Дякуємо Вам за проявлене терпіння!

  Щоб почати повторне опитування, перейдіть за посиланням
  https://forms.gle/WyjQNUpDLWf2aTyN7
  З повагою, колектив лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей Державної установи «Інститут громадського здоров’я ім.О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»

 • Інформаційне повідомлення:
  23 квітня 2021 р. завідувач відділу фізико-хімічних, мікробіологічних та токсиколого-гігієнічних досліджень Останіна Н.В. виступила із доповіддю на семінарі "Академія здорового харчування".

 • Інформаційне повідомлення:
  23 квітня 2021 р. відбулося засідання спеціалізованої Вченої Ради № Д 26.604.01 щодо офіційного захисту дисертацій Петросян А.А. «Наукове обґрунтування системи гігієнічної оцінки якості атмосферного повітря» та Маремухи Т.П. «Гігієнічна оцінка забруднення атмосферного повітря теплоенергетичними об’єктами».

 • Інформаційне повідомлення:
  15 –16 квітня 2021 р. відбулася науково–практична конференція з міжнародною участю «Досвід військових формувань у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС через призму сучасних радіаційних та хімічних загроз», у роботі якої від ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» прийняв участь завідувач лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я д.м.н. Скалецький Ю.М.

 • Інформаційне повідомлення:
  Указом Президента України від 13 квітня 2021 року № 159/2021 призначено державну стипендію строком на два роки заслуженому діячеві науки і техніки України, докторові медичних наук, професорові Черниченку Ігорю Олексійовичу – головному науковому співробітнику лабораторії гігієни канцерогенних факторів та наноматеріалів ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України».

 • Інформаційне повідомлення:
  У випуску газети «Урядовий кур’єр» від 8 квітня 2021 р. опублікована стаття «Лікарські помилки чи недбалість системи?», інтерв’ю дали фахівці ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» академік Сердюк Андрій Михайлович – директор Інституту, д.мед.н., професор Скалецький Юрій Миколайович – зав. лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я, д.мед.н. Сурмашева Олена Василівна – зав. лабораторії санітарної мікробіології та дезінфектології.

 • Інформаційне повідомлення:
  Запрошуємо взяти участь у другому етапі всеукраїнського проекту "Фізична активність, спосіб життя та самопочуття школярів в умовах карантину", який започатковано лабораторією соціальних детермінант здоров`я дітей ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України». Запрошуються усі, хто має дітей або онуків шкільного віку. Опитування анонімне та стосується розпорядку дня Вашої дитини (тривалість сну, тривалість фізичної активності, домашніх справ, онлайн/дистанційного навчання) та її самопочуття в умовах карантину. Ваші відповіді необхідні для розробки заходів та рекомендацій, які допоможуть подолати наслідки соціальної ізоляції та зберегти здоров’я дітей. Будь ласка, пройдіть опитування, залучіться до вирішення вкрай важливих питань, пов`язаних з дистанційним навчанням та збереженням здоров`я наших з вами дітей в складних умовах сьогодення!

 • Інформаційне повідомлення:
  7 - 8 квітня 2021 р. відбулась Міжнародна науково-практична конференція „Еколого-гігієнічні аспекти здоров’я та біобезпеки населення” в режимі on-line. Організаторами конференції були ПВНЗ Міжнародна академія екології та медицини, ДУ “Іститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України”, кафедра екології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій Національного авіаційного університету, Всеукраїнська екологічна ліга та International Academy S.P.E.C.T.R. Slovenia.

 • Інформаційне повідомлення:
  В лабораторії безпеки хімічних матеріалів ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва НАМН України» були вивчені сенсибілізуючі властивості чотирьох засобів для миття дитячого посуду вітчизняного та зарубіжного виробництва, які широко представлені в торгівельній мережі м. Києва та за своєю ціною є доступними для населення.

 • Інформаційне повідомлення:
  Вийшла з друку монографія «Нові гігієнічні підходи до сучасного містобудування в Україні» за загальною редакцією акад. НАМН України А.М. Сердюка та редакцією чл.-кор.НАМН України Н.С. Польки. Монографія висвітлює питання вивчення новітнього українського та зарубіжного законодавств, рекомендацій міжнародних організацій у сфері гігієни містобудування.

 • Інформаційне повідомлення:
  Оприлюднено Звіт про діяльність громадської організації «Українська Асоціація громадського здоров’я» за 2020 рік

 • Інформаційне повідомлення:
  Професійна асоціація екологів України – ПАЕУ запрошує взяти участь у засіданні комітету екологізації громад «Екологізація ОТГ: яка готовність?», яке відбудеться 25 березня о 10.30-15.00.

 • Інформаційне повідомлення:
  18 березня 2021 р. представники ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМНУ» взяли участь у VІ Українсько-Литовському Економічному Форумі «Економіка і пандемія: криза і нові можливості».

 • Інформаційне повідомлення:
  17 лютого 2021 р.  на базі ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» відбулось засідання Комісії з гігієнічного регламентування в галузі гігієни дітей і підлітків та Комісії з гігієнічного нормування хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць – знакова подія, присвячена захисту населення (особливо вразливих груп – дітей, вагітних, хворих та майбутніх поколінь від негативного впливу свинцю та його сполук, які містяться в лакофарбових матеріалах.

 • Інформаційне повідомлення:
  За підтримки Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та Вченої ради ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів і рекомендацією до офіційного затвердження та використання Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Соціальна медицина» видано Концепцію стратегії попередження дефектів надання медичної допомоги у вітчизняній системі охорони здоров’я.

 • Інформаційне повідомлення:
  Фахівці лабораторії епідеміологічних досліджень і медичної інформатики ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» досліджували питання стану здоров’я, суб’єктивного його відчуття, а також поведінки, яка сприяє здоров’ю або є ризиковою серед людей різного віку..

 • Інформаційне повідомлення:
  Лабораторієя радіаційного захисту ДУ "ІГЗ НАМНУ" запрошує Вас прийняти участь в анкетуванні для отримання інформації для розробки стратегії зменшення ризиків для вашого здоров’я, включаючи ризики від радону в повітрі будинків.

 • Інформаційне повідомлення:
  24 - 25 лютого 2021 р. в лабораторії гігієни фізичних факторів довкілля ДУ «Інститут громадського здоров’я НАМН України» представниками каналу ТБ Україна 24 був знятий сюжет для програми "Лабораторія здоров'я", присвячений питанню підвищення гранично допустимого рівня електро-магнітного поля (ЕМП) для радіотехнічних об’єктів, що працюють у діапазонах дуже високих, ультрависоких, надвисоких та надзвичайно високих частот.

 • Інформаційне повідомлення:
  Завідувач лабораторії гігієни ґрунту та відходів ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМНУ» д.мед.н. Станкевич В.В. прийняв участь у роботі семінару «Очищення господарсько-побутових стічних вод малих населених пунктів. Впровадження сучасних технологічних рішень».

 • Інформаційне повідомлення:
  Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства України у сфері дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства ЄС» № 4554

 • Інформаційне повідомлення:
  Представництво ЮНІСЕФ в Україні надіслало листа-подяку за участь в on-line нараді «Аналіз ситуацій щодо проблеми зміни клімату, довкілля та енергетики для дітей в Україні» / «Аналіз кліматичного ландшафту (CLAL) для дітей в Україні».

 • Інформаційне повідомлення:
  Провідними фахівцями лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей підготовлено матеріали досліджень шодо впливу дистанційного навчання на психоемоційний стан школярів під час пандемії COVID-19.

 • Інформаційне повідомлення:
  8 лютого 2021 р. відбулась on-line нарада представників ЮНІСЕФ - експертів проекту Hydroconseil ЮНІСЕФ «Аналіз ситуацій щодо проблеми зміни клімату, довкілля та енергетики для дітей в Україні» / «Аналіз кліматичного ландшафту (CLAL) для дітей в Україні». У роботі наради прийняли участь співробітники ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» – д.мед.н., професор Турос О.І., заступник директора з науково-практичної роботи; д.мед.н. Гозак С.В., зав. лабораторією соціальних детермінант здоров’я дітей; к.мед.н. Коблянська А.В., зав. відділом супроводу державних програм і міжнародних зв’язків; к.мед.н. Добрянська О.В., провідний науковий співробітник лабораторії епідеміологічних досліджень та медичної інформатики; к.м.н. Брезицька Н.В., ст.н.с. лабораторії якості повітря; к.б.н. Давиденко Г.М., ст.н.с. лабораторії якості повітря; Моргульова В.В., м.н.с. лабораторії якості повітря.

 • Інформаційне повідомлення:
  Фахівці ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва НАМН України» за дорученням МОЗ України приймають участь у обговоренні питання внесення змін до «Технічного регламенту безпечності іграшок», розробленого Мінекономіки України.

 • Інформаційне повідомлення:
  У лабораторії радіаційного моніторингу ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» завершено виконання НДР «Наукове обґрунтування заходів щодо мінімізації доз опромінення населення України внаслідок споживання питної води».

 • Інформаційне повідомлення:
  30 січня 2021 р. завідувач лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» д.м.н. професор Скалецький Юрій Миколайович взяв участь у програмі «Деталі тижня» на каналі ZIK, де надав коментар з питань найчастіших причин лікарських помилок.

 • Інформаційне повідомлення:
  18 січня 2021р. фахівці лабораторії фізичних факторів довкілля ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»   взяли участь у нараді МОЗ України під головуванням Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшко.

 • Відповідь Прокопова В'ячеслава Олександровича на отримані привітання

 • Інформаційне повідомлення:
  Прокопову В’ячеславу Олександровичу, завідувачеві лабораторії гігієни природних, питних вод, присуджено у 2020 році Премію Кабінету Міністрів України за роботу “Нові технології підготовки води для використання її сільським населенням та підприємствами агропромислового комплексу”.

 • Інформаційне повідомлення:
  З глибоким сумом сповіщаємо, що 6 грудня 2020 р. пішла з життя видатна вчений-мікробіолог-вірусолог, професор, доктор медичних наук Корчак Галина Іванівна.

 • Інформаційне повідомлення:
  12-13 листопада 2020 року відбулася науково-практична конференція «Фізичні фактори довкілля та їх вплив на формування здоров’я населення України (шістнадцяті марзєєвські читання)» в режимі on-line. Організаторами конференції є ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України», ДУ «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України», ГО «Українська асоціація громадського здоров’я».

 • Інформаційне повідомлення:
  Вийшла з друку книга «Наукові основи комплексної гігієнічної оцінки якості життя та адаптаційних можливостей сучасної учнівської і студентської молоді». В монографії обґрунтовані наукові основи комплексної гігієнічної оцінки якості життя та адаптаційних можливостей учнівської і студентської молоді, що перебуває в умовах сучасних закладів освіти різних типів, розроблена методика комплексної оцінки якості життя та особливостей перебігу психофізіологічної і психічної адаптації та програма психофізіологічного впливу на організм, психогігієнічної корекції процесів формування особливостей особистості та покращення якості життя учнів і студентів сучасних закладів освіти.

 • Інформаційне повідомлення:
  28 жовтня 2020 р. відбулося чергове засідання Національної комісії з радіаційного захисту населення України (НКРЗУ). Від ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» у роботі засідання взяли участь постійні члени НКРЗУ академік А.М. Сердюк і професор Ю.М. Скалецький.

 • Інформаційне повідомлення:
  На базі ДУ «ІГЗ НАМНУ» фахівцями лабораторії гігієни канцерогенних факторів та наноматеріалів постійно проводяться семінарські засідання з питань забруднення навколишнього середовища канцерогенними чинниками та ризиків їх дії для населення.

 • Інформаційне повідомлення:
  21 жовтня 2020 р. відбулося засідання робочої групи щодо розроблення нового національного нормативного документа з якості питної води з метою імплементації Директив 98/83/ЄС Міністерства громад та територій, у роботі якої прийняли участь д.мед.н., проф. Прокопов В.О. та д.б.н., с.н.с. Зоріна О.В. На засіданні комісії розглядався новий проект національного нормативного документа «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», розробленого фахівцями ДУ "ГЗ НАМНУ". Учасники обговорили питання щодо внесення коригувань у нормативний документ ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» задля адаптування його до вимог Директиви Ради Європи 98/83/ЄС. Заступник Міністра Наталія Хоцянівська визначила термін напрацювання конкретних пропозицій щодо розроблення національного нормативного документа «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» – до кінця 2020 року.

 • Інформаційне повідомлення:
  Фахівцями ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» в межах компетенції яких безпосередньо знаходяться питання дослідження стану здоров’я итячого населення, встановлення закономірностей формування здоров’я дітей під впливом факторів освітнього середовища, харчування та способу життя, характеристика соціальних детермінант здоров’я дітей та розробка рекомендації щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді з позицій профілактичної медицини, підготовлена інформація до щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні «Захист прав дітей в умовах децентралізації влади в Україні» (за підсумками 2019 року) та направлена в МОЗ України.

 • Інформаційне повідомлення:
  Науковцями лабораторії соціальних детермінат здоров'я дітей ДУ «Інституту громадського здоров'я ім О.М.Марзєєва НАМНУ» протягом останніх трьох років було проведена маштабне дослідження рухової активності школярів України. Частина результатів цього дослідження стали основою для статті «Specific Features of the Ukrainian Urban Adolescents’ Physical Activity: A Cross-Sectional Study» DOI: 10.1155/2020/3404285

 • Інформаційне повідомлення:
  07-09 жовтня 2020 р. у м. Києві відбулася 29 міжнародна медична виставка «Public Health», де активну участь взяли наукові співробітники ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» та члени ГО «Українська Асоціація громадського здоров’я».

 • Інформаційне повідомлення:
  6 жовнтя 2020 р. представниця ДУ «ІГЗ НАМНУ» – провідний науковий співробітник лабораторії гігієни природних, питних вод, с.н.с., д.біол.н. Зоріна Олеся Вікторівна взяла участь у панельній дискусії «Формування ефективної політики у сфері управління водними ресурсами» в рамках програми виставки «Управління стічними водами 2020».

 • Інформаційне повідомлення:
  26 вересня світова громадськість відзначає День здорового робочого середовища. День здорового робочого середовища – дуже гарна ініціатива. Його мета – привернути увагу до проблем, які виходять за рамки традиційної гігієни праці як медичної науки, хоча й тісно пов’язані з нею. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у співдружності з ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва НАМН України», представлений професором Ю.М.Скалецьким, створили цілу низку загальновизнаних підручників і посібників з проблем гігієни та охорони праці. Попри часи і несприятливі умови активно впроваджують ці дисципліни у навчальний процес, залучаючи до них студентів. Планується випуск нового підручника «Охорона праці».

 • Інформаційне повідомлення:
  За участю та в співавторстві з фахівцями ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" (Сердюк А.М., Полька Н.С., Скалецький Ю.М.,Гуліч М.П., Любарська Л.С., Станкевич В.В., Какура І.В., Коваль Н.М.,Трахтенгерц Г.А.) видано монографію «Досвід організації санітарно-гігієнічногота протиепідемічного забезпечення військ (СИЛ) під час проведення антитерористичної операції (Операції об'єднаних сил)».

 • Інформаційне повідомлення:
  У зв'язку з кадровими змінами, що відбулися в Державному водному агентстві України, 20 вересня 2020 р. було затверджено новий склад науково-технічної ради Державного агентства водних ресурсів України (НТР Держводагенства), до якого ввійшла представниця ДУ «ІГЗ НАМНУ» – д.б.н., с.н.с. Зоріна Олеся Вікторівна – провідний науковий співробітник лабораторії гігієни природних, питних вод.

 • Інформаційне повідомлення:
  25 вересня 2020 р. в Жовтневому палаці м. Києва пройшла Конференція -виставка "Пест контроль - складова біобезпеки в умовах пандемії", де вирішувалися актуальні питання щодо профілактики Соvid-19 та представлене сучасне обладнання. В заході прийняли активну участь науковці ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ». Із доповіддю «Використання дезінфікуючих засобів при Сovid-19» виступила провідний науковий співробітник лабораторії санітарної мікробіології та дезінфектології к. мед. н. Таран В.В.

 • Інформація від Лабораторії фізичних факторів довкілля:
  Вплив рівнів інфразвуку на здоров’я населення.

 • Інформація від Лабораторії безпеки хімічних матеріалів:
  Оцінка повноти змивання засобів, призначених для миття виробів для дітей.

 • До Міжнародного дня безпеки пацієнтів:
  ДУ «ІГЗ НАМНУ» підтримав пропозицію ВООЗ на знак поваги та вдячності всім медичним працівникам за їх героїзм у цей безпрецедентний час – ми зробили світлове оформлення пам’ятнику засновника гігієнічної науки в Україні академіку О. М. Марзєєву.

 • Інформаційне повідомлення:
  Лабораторією радіаційного захисту ДУ "ІГЗ НАМНУ" розроблено анкету для отримання інформації для розробки стратегії зменшення ризиків для вашого здоров’я, включаючи ризики від радону в повітрі будинків.

 • Інформаційне повідомлення:
  11 вересня 2020 р. провідний фахівець лабораторії контролю якості продукції Влодек О.Б. прийняв участь у роботі VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути».

 • Інформаційне повідомлення:
  19 серпня 2020 р. в рамках проведення виставки «Aqua-Therm 2020» відбулася коференція по обговоренню реформування галузі водопровідно-каналізаційного господарства з урахуванням законодавчих змін, вимог до якості послуг та потреби реконструкції усього господарства за допомогою новітніх технологій та розробок. Від Інституту громадського здоров'я Ім. О.М. Марзєєва НАМНУ спікером була провідний науковий співробітник лабораторії гігієни природних, питних вод, доктор біологічних наук Зоріна Олеся Вікторівна.

 • Інформаційне повідомлення:
  18 серпня 2020 р. в газеті "Урядовой кур'єр" опубліковано статтю "Дітям пора до школи. А карантин?" з рекомендаціями науковців Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ.

 • Інформаційне повідомлення:
  6 серпня 2020 р. на телеканалі «Україна» вийшов сюжет про якість води в Україні за участю провідного співробітника лабораторії гігієни природних, питних вод Інституту громадського здоров'я Ім. О.М. Марзєєва НАМНУ доктора біологічних наук Зоріної Олесі Вікторівни.

 • Інформаційне повідомлення:
  6 серпня 2020 р. працівники Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ прийняли участь у Всеукраїнському заході "Лікарі світу за мир".

 • Інформаційне повідомлення:
  Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника лабораторії санітарної мікробіології та дезінфектології відділу фізико-хімічних, мікробіологічних та токсиколого-гігієнічних досліджень.

 • Інформаційне повідомлення:
  14 липня 2020 року в ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» під головуванням директора Інституту академіка Сердюка А.М. та за участі президента Українського союзу промисловців і підприємців, ексПрем’єр-міністра України Кінаха А.К. відбулася нарада з питань наукової і інформаційно-аналітичної підтримки діяльності медичної сфери в Україні.

 • Інформаційне повідомлення:
  У випуску газети «Урядовий кур’єр» від 8 липня 2020 р. опублікована стаття «Вода відступає, та сліди залишаться надовго», інтерв’ю до якої дав Святослав Протас, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

 • Інформаційне повідомлення:
  11 липня 1987 року чисельність населення нашої планети перетнула межу 5 млрд осіб. На відзнаку цієї події у 1990 році Генеральна Асамблея ООН запровадила Всесвітній день народонаселення, покликаний привернути увагу державних органів та громадськості до питань народонаселення, таких як планування сім’ї, ґендерна рівність, стан довкілля, зміни клімату, доступність освіти тощо.

 • Інформаційне повідомлення:
  У випуску газети «Урядовий кур’єр» від 27 червня 2020 р. опублікована стаття «Дитячі табори під час карантину. Кому це потрібно?», інтерв’ю дали представники ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»: Платонова Аліна Георгіївна – зав. лабораторії безпеки життєдіяльності дитячого населення, Гуліч Марія Павлівна – зав. лабораторії аліментарно-залежних захворювань

 • Колектив ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»
  вітає медичних працівників з професійним святом! Вітаємо всіх військових медиків, які сьогодні стоять на передовій!

 • Інформаційне повідомлення:
  Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією проголосила 7 червня Всесвітнім днем безпеки харчових продуктів (World Food Safety Day). День встановлено з метою привернення уваги держав до проблем здорового харчування населення, а також якості вироблених харчових продуктів.

 • Інформаційне повідомлення:
  1 червня міжнародний день захисту дітей - свято, покликане привернути увагу громадськості до проблем дітей і нагадування суспільству про необхідність захищати права дитини.
  ДУ «Інститут громадського здоров';я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» підготував актуальну інформацію:

  - цього року вийшла книга «Дитяче населення крізь призму громадського здоров’я» (автори: Бердник О. В., Полька Н. С., Добрянська О. В., Рудницька О.П., Скочко Т. П.), яка висвітлює питання здоров’я дитячого населення у контексті становлення системи громадського здоров’я в Україні.

  - виконання Інститутом поставлених стратегічних напрямків шляхом розробки науково обґрунтованої сучасної системи організації харчування, спрямованої на поліпшення харчування і харчового статусу дітей не тільки для збереження здоров'я, й забезпечення реалізації освітніх потреб дітей.

 • Інформаційне повідомлення:
  28 травня 2020 р.у Раді національної безпеки та оборони України відбулося засіднання робочої групи з підготовки пропозицій щодо імплементації до національного законодавства положень Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров'я. У роботі засідання прийняла участь завідувач Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» Останіна Н.В.

 • Інформаційне повідомлення:
  20 травня 2020 р. до Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» завітала знімальна група каналу ICTV для зйомки сюжету рубрики "Перевірено фактами тижня".

 • В рамках проведення XIV Всеукраїнського фестивалю науки (14-16.05. 2020 р.). ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» планував «День відкритих дверей»: екскурсія лабораторіями нашого Інституту та ознайомлювальні міні-лекції, які дають уявлення про напрямки діяльності Інституту.

 • Участь фахівців ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ у європейському тижні громадського здоров'я /13 - 17 травня/:


 • 17 травня 2020 р. - Психічне здоров’я дітей в умовах сучасних викликів. Інформація лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ».

 • 16 травня 2020 р. - Харчування дітей в умовах соціальної ізоляції . Інформація лабораторії профілактики аліментарно-залежних захворювань ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ».

 • 15 травня 2020 р. - Піклування задля здоров’я. Довіра між медичними працівниками та пацієнтами Інформація лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ».

 • 14 травня 2020 р. - Вплив забруднення амосферного повітря на здоров’я людини. Інформація лабораторії якості повітря ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ».

 • 13 травня 2020 р. - День фізичного здоров'я. Інформація лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ».


 • Інформаційне повідомлення:
  З 13 по 17 травня 2020 р. за ініціативи Європейського регіонального бюро ВООЗ в Україні проходитиме Тиждень громадського здоров’я.

 • Інформаційне повідомлення: Інформація щодо якості атмосферного повітря у м. Київ протягом квітня 2020 р.

 • Інформаційне повідомлення:
  29 квітня 2020 р. відбулася інтернет-конференція "Правові засади епідеміологічної безпеки: виклики та перспективи". На секції "Правове регулювання відносин у сфері медичної та фармацевтичної діяльності: управління ризиком та наслідками епідемій" із доповідями виступили Останіна Наталя Вадимівна, д-р. ф., к.е.н., завідувач лабораторії контролю якості продукції, та Кузнецова Олена Михайлівна, н.с.

 • Інформаційне повідомлення:
  Звернення заступника директора з науково-практичної роботи ДУ "ІГЗ ім.О.М. Марзєєва НАМНУ" д.мед.н., професора ТУРОС ОЛЕНИ ІГОРІВНИ

 • Актуальне опитування:
  Запрошуємо Вас взяти участь в опитуванні населення стосовно оцінки впливу забруднення атмосферного повітря продуктами горіння, що утворилися внаслідок пожеж.

 • Актуальна інформація на поточний стан щодо якості атмосферного повітря у м. Київ:
  Повідомляємо дані вимірювань рівнів концентрацій твердих часток пилу (РМ10 та РМ2.5), проведених лабораторією якості повітря ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 17-21 квітня 2020 р. в безперервному автоматизованому режимі.

 • Інформаційне повідомлення:
  У випуску Всеукраїнської газети «День» № 71-72 від 17-18 квітня 2020 р. опублікована стаття «Захистити і зберегти лікаря. Що можна і треба зробити», підготовлена ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» разом з НМУ ім. О.О. Богомольця.

 • Актуальна інформація на поточний стан щодо якості атмосферного повітря у м. Київ:
  Встановлено, що середньодобова концентрація РМ10 та РМ2.5 протягом доби становила: РМ10 – 216 мкг/м3, максимальні значення були зафіксовані 16 квітня о 18:00 годині – 881 мкг/м3 та 17 квітня о 0:00 годині - 274 мкг/м3. Отримані значення перевищували середньодобові нормативні показники (50 мкг/м3) рекомендовані Директивою 2008/50/ЄС у 4,3 рази. РМ2.5 – 46 мкг/м3, максимальні значення були зафіксовані 16 квітня о 18.00 годині – 248 мкг/м3 та 17 квітня квітня о 10:00 годині - 232 мкг/м3. Отримані значення перевищували середньодобові нормативні показники (25 мкг/м3) рекомендовані Директивою 2008/50/ЄС у 1,8 рази.

 • Інформаційна довідка:
  В ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» за період з 01.01.2020 р. по 07.04.2020 р. здійснено мікробіологічні дослідження дезінфекційних та антисептичних засобів, в тому числі з визначення специфічної активності деззасобів за європейськими стандартами (35 препаратів), проведені дослідження захисного одягу на визначення їх біозахисних властивостей (вітчизняного виробника ПрАТ ВКФ «Леся») для медичних працівників, які контактують з хворими на інфекційні хвороби, зокрема COVID-19 та підготовлені відповідні дозвільні документи. Надано понад 150 консультацій щодо дії дезінфекційних та антисептичних засобів представникам різних організацій та приватним особам. З метою підвищення рівня обізнаності населення, посилення та проведення додаткових профілактичних заходів ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» розроблено рекомендації для протидії поширенню коронавірусної інфекції.

 • Інформаційне повідомлення:
  9 квітня 2020 р. д.мед.н., проф. Олена Ігорівна Турос, заступник директора з науково-практичної роботи та завідувач лабораторії якості повітря ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. Марзєєва НАМН України» виступила в ефірі Радіо Культура, відповідаючи на запитання про стан повітря у Києві.

 • Інформаційне повідомлення:
  3 квітня 2020 р. до лабораторії контролю якості продукції ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» завітала знімальна група служби ТСН каналу 1+1 з метою перевірки відібраних зразків антисептиків на предмет їхньої специфічної активності та токсикологічної безпеки.

 • Інформаційне повідомлення:
  Протас С.В. – старший науковий співробітник лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров'я ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» надав програмі Факти ICTV професійні рекомендації щодо профілактичних заходів під час карантину, зокрема дотримання правил особистої гігієни.

 • Інформаційне повідомлення:
  12 березня 2020 р. відбулася робоча зустріч з питань якості дієтичних добавок, проведена за ініціативи громадської спілки «Асоціація відповідальних виробників дієтичних добавок» та ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України». У роботі заходу прийняла участь завідувач лабораторії контролю якості продукції Останіна Н.В.

 • Інформаційне повідомлення:
  12 березня 2020 р. Українським кризовим медіа-центром та Держагенством України проведено прес-конференцію «Формула української річки: результати хімічних досліджень басейнів Сіверського Дінця та Дністра, нові ризики та перспективи», де обговорили результати дослідження поточного хімічного стану зазначених водойм. У роботі прес-конференції взяли участь представники ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» к.мед.н. Коблянська А.В. – завідувач відділу супроводу державних програм і міжнародних зв’язків та д.мед.н. Станкевич В.В. – завідувач лабораторії гігієни ґрунту та відходів.

 • Інформаційне повідомлення:
  11 березня 2020 р. співробітник ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» д.мед.н. Зоріна О.В. взяла участь у міжвідомчій нараді в рамках проекту Водна ініціатива Європейського Союзу плюс для країн Східного партнерства (EUWI+).

 • Інформаційне повідомлення:
  3 березня 2020 р. у Міністерстві охорони здоров'я України за участю ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України" відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з виконання Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку.

 • Інформаційне повідомлення:
  2 березня 2020 р. співробітники ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» взяли участь у Платформі екологічних та технологічних рішень «ПИЛОГАЗООЧИСТКА-2020» – Газоочистка в промисловості, що відбулася у м. Києві.

 • Інформаційне повідомлення:
  28 лютого 2020 р. співробітники ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» прослухали чергову лекцію-тренінг «Наукова етика: академічна чесність (проблема плагіату) в сучасній українській науці».

 • Інформаційне повідомлення:
  25 лютого 2020 р. співробітники ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» взяли участь у круглому стілі «Основні проблеми, пов’язані з санітарно-захисними зонами та можливі шляхи вирішення питань», що відбувся у м. Маріуполі.

 • Інформаційне повідомлення:
  14 лютого 2020 р. у Інституті законодавства Верховної Ради України відбулася робоча зустріч нового складу Національної комісії з радіаційного захисту населення України (НКРЗУ), до складу якої увійшов доктор медичних наук, професор Ю.М. Скалецький – завідувач лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України».

 • Інформаційне повідомлення:
  24 січня 2020 р. науковці ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» взяли участь у Семінарі, що проводився для дослідження Світового Банку «Оцінка впливу, можливостей та пріоритетів зміни клімату для України».

 • Інформаційне повідомлення:
  12 лютого 2020 р. науковці ДУ «Інститут громадського здоров’я ім.О.М. Марзєєва НАМН України»: Віталій Бабій – завідувач лабораторії гігієни канцерогенних факторів та наноматеріалів та Валерій Станкевич – завідувач лабораторії гігієни ґрунту та відходів взяли участь у засіданні круглого столу «Вдосконалення правового регулювання виробництва хутра в Україні», організований Комітетом з питань екологічної політики та природокористування.

 • Інформаційне повідомлення:
  23 січня 2020 р. науковці ДУ «Інститут громадського здоров’я ім.О.М. Марзєєва НАМН України» взяли участь в засіданні круглого столу, де обговорювались питання профілактики захворювань в Україні та нові підходи щодо покращення санітарно-епідемічної ситуації.

 • Інформаційне повідомлення:
  21 січня 2020 р. Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» отримала після Інспекційної перевірки від World Health Organization лист-підтвердження про те, що лабораторія буде, як і раніше, в переліку ВООЗ прекваліфікованих лабораторій з контролю якості лікарських засобів. Це рішення - висока оцінка з боку міжнародних експертів та визнання рівня діяльності лабораторії. Включення вперше до переліку ВООЗ прекваліфікованих лабораторій відбулось у січні 2016 р.

 • free counters


  © ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2024