ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Події • Інформаційне повідомлення:
  Звертаємо Вашу увагу, що науково-практична конференція «Фізичні фактори довкілля та їх вплив на формування здоров’я населення України» (шістнадцяті Марзєєвські читання), яка запланована на 22-23 жовтня 2020 р. в ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України» згідно рішення організаційного комітету переноситься на 12-13 листопада 2020 р. Форма проведення заходу – змішана (очна та дистанційна). Доповідачі з інших міст матимуть змогу доповісти за допомогою додатку ZOOM. Більш детальну інформацію та проект програми конференції буде надано додатково.

 • Інформаційне повідомлення:
  21 жовтня 2020 р. відбулося засідання робочої групи щодо розроблення нового національного нормативного документа з якості питної води з метою імплементації Директив 98/83/ЄС Міністерства громад та територій, у роботі якої прийняли участь д.мед.н., проф. Прокопов В.О. та д.б.н., с.н.с. Зоріна О.В. На засіданні комісії розглядався новий проект національного нормативного документа «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», розробленого фахівцями ДУ "ГЗ НАМНУ". Учасники обговорили питання щодо внесення коригувань у нормативний документ ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» задля адаптування його до вимог Директиви Ради Європи 98/83/ЄС. Заступник Міністра Наталія Хоцянівська визначила термін напрацювання конкретних пропозицій щодо розроблення національного нормативного документа «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» – до кінця 2020 року.

 • Інформаційне повідомлення:
  Фахівцями ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» в межах компетенції яких безпосередньо знаходяться питання дослідження стану здоров’я итячого населення, встановлення закономірностей формування здоров’я дітей під впливом факторів освітнього середовища, харчування та способу життя, характеристика соціальних детермінант здоров’я дітей та розробка рекомендації щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді з позицій профілактичної медицини, підготовлена інформація до щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні «Захист прав дітей в умовах децентралізації влади в Україні» (за підсумками 2019 року) та направлена в МОЗ України.

 • Інформаційне повідомлення:
  Науковцями лабораторії соціальних детермінат здоров'я дітей ДУ «Інституту громадського здоров'я ім О.М.Марзєєва НАМНУ» протягом останніх трьох років було проведена маштабне дослідження рухової активності школярів України. Частина результатів цього дослідження стали основою для статті «Specific Features of the Ukrainian Urban Adolescents’ Physical Activity: A Cross-Sectional Study» DOI: 10.1155/2020/3404285

 • Інформаційне повідомлення:
  07-09 жовтня 2020 р. у м. Києві відбулася 29 міжнародна медична виставка «Public Health», де активну участь взяли наукові співробітники ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» та члени ГО «Українська Асоціація громадського здоров’я».

 • Інформаційне повідомлення:
  6 жовнтя 2020 р. представниця ДУ «ІГЗ НАМНУ» – провідний науковий співробітник лабораторії гігієни природних, питних вод, с.н.с., д.біол.н. Зоріна Олеся Вікторівна взяла участь у панельній дискусії «Формування ефективної політики у сфері управління водними ресурсами» в рамках програми виставки «Управління стічними водами 2020».

 • Інформаційне повідомлення:
  26 вересня світова громадськість відзначає День здорового робочого середовища. День здорового робочого середовища – дуже гарна ініціатива. Його мета – привернути увагу до проблем, які виходять за рамки традиційної гігієни праці як медичної науки, хоча й тісно пов’язані з нею. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у співдружності з ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва НАМН України», представлений професором Ю.М.Скалецьким, створили цілу низку загальновизнаних підручників і посібників з проблем гігієни та охорони праці. Попри часи і несприятливі умови активно впроваджують ці дисципліни у навчальний процес, залучаючи до них студентів. Планується випуск нового підручника «Охорона праці».

 • Інформаційне повідомлення:
  За участю та в співавторстві з фахівцями ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" (Сердюк А.М., Полька Н.С., Скалецький Ю.М.,Гуліч М.П., Любарська Л.С., Станкевич В.В., Какура І.В., Коваль Н.М.,Трахтенгерц Г.А.) видано монографію «Досвід організації санітарно-гігієнічногота протиепідемічного забезпечення військ (СИЛ) під час проведення антитерористичної операції (Операції об'єднаних сил)».

 • Інформаційне повідомлення:
  У зв'язку з кадровими змінами, що відбулися в Державному водному агентстві України, 20 вересня 2020 р. було затверджено новий склад науково-технічної ради Державного агентства водних ресурсів України (НТР Держводагенства), до якого ввійшла представниця ДУ «ІГЗ НАМНУ» – д.б.н., с.н.с. Зоріна Олеся Вікторівна – провідний науковий співробітник лабораторії гігієни природних, питних вод.

 • Інформаційне повідомлення:
  25 вересня 2020 р. в Жовтневому палаці м. Києва пройшла Конференція -виставка "Пест контроль - складова біобезпеки в умовах пандемії", де вирішувалися актуальні питання щодо профілактики Соvid-19 та представлене сучасне обладнання. В заході прийняли активну участь науковці ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ». Із доповіддю «Використання дезінфікуючих засобів при Сovid-19» виступила провідний науковий співробітник лабораторії санітарної мікробіології та дезінфектології к. мед. н. Таран В.В.

 • Інформація від Лабораторії фізичних факторів довкілля:
  Вплив рівнів інфразвуку на здоров’я населення.

 • Інформація від Лабораторії безпеки хімічних матеріалів:
  Оцінка повноти змивання засобів, призначених для миття виробів для дітей.

 • До Міжнародного дня безпеки пацієнтів:
  ДУ «ІГЗ НАМНУ» підтримав пропозицію ВООЗ на знак поваги та вдячності всім медичним працівникам за їх героїзм у цей безпрецедентний час – ми зробили світлове оформлення пам’ятнику засновника гігієнічної науки в Україні академіку О. М. Марзєєву.

 • Інформаційне повідомлення:
  Лабораторією радіаційного захисту ДУ "ІГЗ НАМНУ" розроблено анкету для отримання інформації для розробки стратегії зменшення ризиків для вашого здоров’я, включаючи ризики від радону в повітрі будинків.

 • Інформаційне повідомлення:
  11 вересня 2020 р. провідний фахівець лабораторії контролю якості продукції Влодек О.Б. прийняв участь у роботі VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути».

 • Інформаційне повідомлення:
  19 серпня 2020 р. в рамках проведення виставки «Aqua-Therm 2020» відбулася коференція по обговоренню реформування галузі водопровідно-каналізаційного господарства з урахуванням законодавчих змін, вимог до якості послуг та потреби реконструкції усього господарства за допомогою новітніх технологій та розробок. Від Інституту громадського здоров'я Ім. О.М. Марзєєва НАМНУ спікером була провідний науковий співробітник лабораторії гігієни природних, питних вод, доктор біологічних наук Зоріна Олеся Вікторівна.

 • Інформаційне повідомлення:
  18 серпня 2020 р. в газеті "Урядовой кур'єр" опубліковано статтю "Дітям пора до школи. А карантин?" з рекомендаціями науковців Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ.

 • Інформаційне повідомлення:
  6 серпня 2020 р. на телеканалі «Україна» вийшов сюжет про якість води в Україні за участю провідного співробітника лабораторії гігієни природних, питних вод Інституту громадського здоров'я Ім. О.М. Марзєєва НАМНУ доктора біологічних наук Зоріної Олесі Вікторівни.

 • Інформаційне повідомлення:
  6 серпня 2020 р. працівники Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ прийняли участь у Всеукраїнському заході "Лікарі світу за мир".

 • Інформаційне повідомлення:
  Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника лабораторії санітарної мікробіології та дезінфектології відділу фізико-хімічних, мікробіологічних та токсиколого-гігієнічних досліджень.

 • Інформаційне повідомлення:
  14 липня 2020 року в ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» під головуванням директора Інституту академіка Сердюка А.М. та за участі президента Українського союзу промисловців і підприємців, ексПрем’єр-міністра України Кінаха А.К. відбулася нарада з питань наукової і інформаційно-аналітичної підтримки діяльності медичної сфери в Україні.

 • Інформаційне повідомлення:
  У випуску газети «Урядовий кур’єр» від 8 липня 2020 р. опублікована стаття «Вода відступає, та сліди залишаться надовго», інтерв’ю до якої дав Святослав Протас, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

 • Інформаційне повідомлення:
  11 липня 1987 року чисельність населення нашої планети перетнула межу 5 млрд осіб. На відзнаку цієї події у 1990 році Генеральна Асамблея ООН запровадила Всесвітній день народонаселення, покликаний привернути увагу державних органів та громадськості до питань народонаселення, таких як планування сім’ї, ґендерна рівність, стан довкілля, зміни клімату, доступність освіти тощо.

 • Інформаційне повідомлення:
  У випуску газети «Урядовий кур’єр» від 27 червня 2020 р. опублікована стаття «Дитячі табори під час карантину. Кому це потрібно?», інтерв’ю дали представники ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»: Платонова Аліна Георгіївна – зав. лабораторії безпеки життєдіяльності дитячого населення, Гуліч Марія Павлівна – зав. лабораторії аліментарно-залежних захворювань

 • Колектив ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

  вітає медичних працівників з професійним святом! Вітаємо всіх військових медиків, які сьогодні стоять на передовій!


 • Інформаційне повідомлення:
  Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією проголосила 7 червня Всесвітнім днем безпеки харчових продуктів (World Food Safety Day). День встановлено з метою привернення уваги держав до проблем здорового харчування населення, а також якості вироблених харчових продуктів.

 • Інформаційне повідомлення:
  1 червня міжнародний день захисту дітей - свято, покликане привернути увагу громадськості до проблем дітей і нагадування суспільству про необхідність захищати права дитини.
  ДУ «Інститут громадського здоров';я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» підготував актуальну інформацію:

  - цього року вийшла книга «Дитяче населення крізь призму громадського здоров’я» (автори: Бердник О. В., Полька Н. С., Добрянська О. В., Рудницька О.П., Скочко Т. П.), яка висвітлює питання здоров’я дитячого населення у контексті становлення системи громадського здоров’я в Україні.

  - виконання Інститутом поставлених стратегічних напрямків шляхом розробки науково обґрунтованої сучасної системи організації харчування, спрямованої на поліпшення харчування і харчового статусу дітей не тільки для збереження здоров'я, й забезпечення реалізації освітніх потреб дітей.

 • Інформаційне повідомлення:
  28 травня 2020 р.у Раді національної безпеки та оборони України відбулося засіднання робочої групи з підготовки пропозицій щодо імплементації до національного законодавства положень Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров'я. У роботі засідання прийняла участь завідувач Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» Останіна Н.В.

 • Інформаційне повідомлення:
  20 травня 2020 р. до Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» завітала знімальна група каналу ICTV для зйомки сюжету рубрики "Перевірено фактами тижня".

 • В рамках проведення XIV Всеукраїнського фестивалю науки (14-16.05. 2020 р.). ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» планував «День відкритих дверей»: екскурсія лабораторіями нашого Інституту та ознайомлювальні міні-лекції, які дають уявлення про напрямки діяльності Інституту.

 • Участь фахівців ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ у європейському тижні громадського здоров'я /13 - 17 травня/:


 • 17 травня 2020 р. - Психічне здоров’я дітей в умовах сучасних викликів. Інформація лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ».

 • 16 травня 2020 р. - Харчування дітей в умовах соціальної ізоляції . Інформація лабораторії профілактики аліментарно-залежних захворювань ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ».

 • 15 травня 2020 р. - Піклування задля здоров’я. Довіра між медичними працівниками та пацієнтами Інформація лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ».

 • 14 травня 2020 р. - Вплив забруднення амосферного повітря на здоров’я людини. Інформація лабораторії якості повітря ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ».

 • 13 травня 2020 р. - День фізичного здоров'я. Інформація лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ».


 • Інформаційне повідомлення:
  З 13 по 17 травня 2020 р. за ініціативи Європейського регіонального бюро ВООЗ в Україні проходитиме Тиждень громадського здоров’я.

 • Інформаційне повідомлення: Інформація щодо якості атмосферного повітря у м. Київ протягом квітня 2020 р.

 • Інформаційне повідомлення:
  29 квітня 2020 р. відбулася інтернет-конференція "Правові засади епідеміологічної безпеки: виклики та перспективи". На секції "Правове регулювання відносин у сфері медичної та фармацевтичної діяльності: управління ризиком та наслідками епідемій" із доповідями виступили Останіна Наталя Вадимівна, д-р. ф., к.е.н., завідувач лабораторії контролю якості продукції, та Кузнецова Олена Михайлівна, н.с.

 • Інформаційне повідомлення:
  Звернення заступника директора з науково-практичної роботи ДУ "ІГЗ ім.О.М. Марзєєва НАМНУ" д.мед.н., професора ТУРОС ОЛЕНИ ІГОРІВНИ

 • Актуальне опитування:
  Запрошуємо Вас взяти участь в опитуванні населення стосовно оцінки впливу забруднення атмосферного повітря продуктами горіння, що утворилися внаслідок пожеж.

 • Актуальна інформація на поточний стан щодо якості атмосферного повітря у м. Київ:
  Повідомляємо дані вимірювань рівнів концентрацій твердих часток пилу (РМ10 та РМ2.5), проведених лабораторією якості повітря ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 17-21 квітня 2020 р. в безперервному автоматизованому режимі.

 • Інформаційне повідомлення:
  У випуску Всеукраїнської газети «День» № 71-72 від 17-18 квітня 2020 р. опублікована стаття «Захистити і зберегти лікаря. Що можна і треба зробити», підготовлена ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» разом з НМУ ім. О.О. Богомольця.

 • Актуальна інформація на поточний стан щодо якості атмосферного повітря у м. Київ:
  Встановлено, що середньодобова концентрація РМ10 та РМ2.5 протягом доби становила: РМ10 – 216 мкг/м3, максимальні значення були зафіксовані 16 квітня о 18:00 годині – 881 мкг/м3 та 17 квітня о 0:00 годині - 274 мкг/м3. Отримані значення перевищували середньодобові нормативні показники (50 мкг/м3) рекомендовані Директивою 2008/50/ЄС у 4,3 рази. РМ2.5 – 46 мкг/м3, максимальні значення були зафіксовані 16 квітня о 18.00 годині – 248 мкг/м3 та 17 квітня квітня о 10:00 годині - 232 мкг/м3. Отримані значення перевищували середньодобові нормативні показники (25 мкг/м3) рекомендовані Директивою 2008/50/ЄС у 1,8 рази.

 • Інформаційна довідка:
  В ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» за період з 01.01.2020 р. по 07.04.2020 р. здійснено мікробіологічні дослідження дезінфекційних та антисептичних засобів, в тому числі з визначення специфічної активності деззасобів за європейськими стандартами (35 препаратів), проведені дослідження захисного одягу на визначення їх біозахисних властивостей (вітчизняного виробника ПрАТ ВКФ «Леся») для медичних працівників, які контактують з хворими на інфекційні хвороби, зокрема COVID-19 та підготовлені відповідні дозвільні документи. Надано понад 150 консультацій щодо дії дезінфекційних та антисептичних засобів представникам різних організацій та приватним особам. З метою підвищення рівня обізнаності населення, посилення та проведення додаткових профілактичних заходів ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» розроблено рекомендації для протидії поширенню коронавірусної інфекції.

 • Інформаційне повідомлення:
  9 квітня 2020 р. д.мед.н., проф. Олена Ігорівна Турос, заступник директора з науково-практичної роботи та завідувач лабораторії якості повітря ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. Марзєєва НАМН України» виступила в ефірі Радіо Культура, відповідаючи на запитання про стан повітря у Києві.

 • Інформаційне повідомлення:
  3 квітня 2020 р. до лабораторії контролю якості продукції ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» завітала знімальна група служби ТСН каналу 1+1 з метою перевірки відібраних зразків антисептиків на предмет їхньої специфічної активності та токсикологічної безпеки.

 • Інформаційне повідомлення:
  Протас С.В. – старший науковий співробітник лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров'я ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» надав програмі Факти ICTV професійні рекомендації щодо профілактичних заходів під час карантину, зокрема дотримання правил особистої гігієни.

 • Інформаційне повідомлення:
  12 березня 2020 р. відбулася робоча зустріч з питань якості дієтичних добавок, проведена за ініціативи громадської спілки «Асоціація відповідальних виробників дієтичних добавок» та ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України». У роботі заходу прийняла участь завідувач лабораторії контролю якості продукції Останіна Н.В.

 • Інформаційне повідомлення:
  12 березня 2020 р. Українським кризовим медіа-центром та Держагенством України проведено прес-конференцію «Формула української річки: результати хімічних досліджень басейнів Сіверського Дінця та Дністра, нові ризики та перспективи», де обговорили результати дослідження поточного хімічного стану зазначених водойм. У роботі прес-конференції взяли участь представники ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» к.мед.н. Коблянська А.В. – завідувач відділу супроводу державних програм і міжнародних зв’язків та д.мед.н. Станкевич В.В. – завідувач лабораторії гігієни ґрунту та відходів.

 • Інформаційне повідомлення:
  11 березня 2020 р. співробітник ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» д.мед.н. Зоріна О.В. взяла участь у міжвідомчій нараді в рамках проекту Водна ініціатива Європейського Союзу плюс для країн Східного партнерства (EUWI+).

 • Інформаційне повідомлення:
  3 березня 2020 р. у Міністерстві охорони здоров'я України за участю ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України" відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з виконання Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку.

 • Інформаційне повідомлення:
  2 березня 2020 р. співробітники ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» взяли участь у Платформі екологічних та технологічних рішень «ПИЛОГАЗООЧИСТКА-2020» – Газоочистка в промисловості, що відбулася у м. Києві.

 • Інформаційне повідомлення:
  28 лютого 2020 р. співробітники ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» прослухали чергову лекцію-тренінг «Наукова етика: академічна чесність (проблема плагіату) в сучасній українській науці».

 • Інформаційне повідомлення:
  25 лютого 2020 р. співробітники ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» взяли участь у круглому стілі «Основні проблеми, пов’язані з санітарно-захисними зонами та можливі шляхи вирішення питань», що відбувся у м. Маріуполі.

 • Інформаційне повідомлення:
  14 лютого 2020 р. у Інституті законодавства Верховної Ради України відбулася робоча зустріч нового складу Національної комісії з радіаційного захисту населення України (НКРЗУ), до складу якої увійшов доктор медичних наук, професор Ю.М. Скалецький – завідувач лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України».

 • Інформаційне повідомлення:
  24 січня 2020 р. науковці ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» взяли участь у Семінарі, що проводився для дослідження Світового Банку «Оцінка впливу, можливостей та пріоритетів зміни клімату для України».

 • Інформаційне повідомлення:
  12 лютого 2020 р. науковці ДУ «Інститут громадського здоров’я ім.О.М. Марзєєва НАМН України»: Віталій Бабій – завідувач лабораторії гігієни канцерогенних факторів та наноматеріалів та Валерій Станкевич – завідувач лабораторії гігієни ґрунту та відходів взяли участь у засіданні круглого столу «Вдосконалення правового регулювання виробництва хутра в Україні», організований Комітетом з питань екологічної політики та природокористування.

 • Інформаційне повідомлення:
  23 січня 2020 р. науковці ДУ «Інститут громадського здоров’я ім.О.М. Марзєєва НАМН України» взяли участь в засіданні круглого столу, де обговорювались питання профілактики захворювань в Україні та нові підходи щодо покращення санітарно-епідемічної ситуації.

 • Інформаційне повідомлення:
  21 січня 2020 р. Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» отримала після Інспекційної перевірки від World Health Organization лист-підтвердження про те, що лабораторія буде, як і раніше, в переліку ВООЗ прекваліфікованих лабораторій з контролю якості лікарських засобів. Це рішення - висока оцінка з боку міжнародних експертів та визнання рівня діяльності лабораторії. Включення вперше до переліку ВООЗ прекваліфікованих лабораторій відбулось у січні 2016 р.

 • free counters


  © ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2020