ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «ФІЗИЧНІ ФАКТОРИ ДОВКІЛЛЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Програма науково-практичної конференції «Фізичні фактори довкілля та їх вплив на формування здоров’я населення України» (XVІ марзєєвські читання)12 листопада 2020 р.

· 10:00 - Вступне слово Директора ДУ «ІГЗ ім. О.М.Марзєєва НАМНУ» академіка НАМН України Сердюка А.М.

· Перше  пленарне  засідання. Регламент виступів – 15  хв.

1. Гігієнічні аспекти електромагнітної безпеки в Україні.
Доповідач: Думанський Вадим Юрійович.
2. Проблеми акустичного забруднення сельбищних територій населених пунктів.Доповідач: Семашко Петро Віталійович.
3. Сучасні проблеми та перспективи нормування фізичних факторів виробничого середовища в Україні.
Доповідач: Назаренко Василь Іванович.
4. Вплив фізичних факторів довкілля на здоров’я населення.
Доповідач: Хоменко Ірина Михайлівна.
5. Інсоляція приміщення як джерело D-вітаміноутворюючої експозиції сонячними променями лежачого хворого.
Доповідач: Стеблій Наталія Миколаївна
6. Гіпогеомагнітне поле як фактор виробничого середовища та заходи профілактики. Доповідач: Никифорук Олександр Іванович.


· 11:40 – 12:00 - Перерва  

· 12:00 - Продовження першого пленарного засідання:

7. Методи нормалізації статичного гіпогеомагнітного поля в сучасних житлових будинках.
Доповідач: Грецьких Світлана Володимирівна.
8. Зменшення магнітного поля в житлових будинках від повітряних ліній електропередачі засобами активного екранування.
Доповідач: Кузнецов Борис Іванович.
9. Вплив на житлове середовище електромагнітного поля міських трансформаторних підстанцій.
Доповідач: Пєлєвін Дмитро Євгенович.
10. Зменшення магнітного поля в житлових будинках від повітряних ліній електропередачі прозорими для світла ґратчастими електромагнітними екранами.
Доповідач: Грінченко Володимир Сергійович.
11. Математичний аналіз біологічних ефектів сполученого впливу фізичних факторів виробництва.
Доповідач: Літовченко Олена Леонідівна.

· 13:15 - обговорення доповідей.

13 листопада 2020 р.

· 10:00 - Друге пленарне засідання. Регламент виступів – 15  хв.
1. Обґрунтування підходів до побудови систем очистки води від природних радіонуклідів.
Доповідач: Бузинний Михайло Георгійович.
2. Визначення радіаційної складової ризику виникнення злоякісних новоутворень у мешканців найбільш забруднених радіонуклідами територій України внаслідок аварії на ЧАЕС.
Доповідач: Присяжнюк Анатолій Євтихійович.
3. Інформування населення стосовно радонових ризиків.
Доповідач: Павленко Тетяна Олексадрівна.
4. Іонізуюче та неіонізуюче випромінювання як  чинники впливу на щитоподібну залозу.  
Доповідач: Рябуха Ольга Іллівна.
5. Деякі аспекти неефективності існуючого апаратного оформлення ультрафіолетової дезінфекції по відношенню до вірусів.
Доповідач: Загороднюк Костянтин Юрійович.
6. До питання про можливі механізми розвитку імунної відповіді організму на дію електромагнітних полів промислової частоти.
Доповідач: Григоренко Людмила Євгеніївна.

· 11:30 – 12:00 - Перерва   
· 12:00 – Продовження другого пленарного засідання:


7. Фізіолого-гігієнічне обґрунтування застосування сучасних енергозберігаючих джерел освітлення в офісних приміщеннях.
 Доповідач: Чередніченко Інна Миколаївна.
8. Доказова медицина в оцінці  громадського здоров’я: методологічні основи та інформаційне забезпечення.
Доповідач: Карташова Світлана Степанівна.
9. Вплив шкідливих факторів довкілля на здоров’я мешканців еколого-небезпечного регіону.
Доповідач: Павленко Олександр Іванович.
10. Дослідження харчування військовослужбовців при високих енергетичних витратах на кваліфікаційному курсі підготовки Сил спеціальних операцій Збройних сил України.
Доповідач: Депутат Юрій Миколайович.
11. Проблема контролю арсену (As) в питній воді України.
Доповідач: Чубар Наталія Іванівна.
12. Наукове обгрунтування концептуальних засад розвитку системи громадського здоров’я України.  
Доповідач: Гущук Ігор Віталійович.


· 13:30 - обговорення доповідей; прийняття резолюції конференції.free counters


© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2021