ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Рекомендації щодо знезараження води в надзвичайних умовах


Фахівцями лабораторії санітарної мікробіології та дезінфектології ДУ «ІГЗ НАМНУ» в ході виконання поточної наукової теми підготовлено Наукове повідомлення «Рекомендації щодо знезараження води в надзвичайних умовах».

Для знезараження води з різних джерел використовують хімічні, фізичні та біологічні методи. Однак особливу увагу привертають електрохімічно активовані розчини (нейтральні аноліти АНК), що можуть застосовуватись як для загальної дезінфекції (обробка рук, поверхонь), так і для знезараження води.

В лабораторії було досліджено дезінфекційний засіб «SterilOx» (OВП 950+, PH 6,5; концентрація за активним хлором - 0,02-0,04%) щодо можливості його використання для знезараження води до епідемічно безпечного стану та придатності її до застосування як питної. Властивості засобу вивчали в декількох режимах. У всіх застосованих режимах було досягнуто 100% знезараження від бактерій та дріжджоподібних грибів.

Завдяки своєму складу аноліти не потребують особливого з ними поводження під час транспортування та зберігання. Після використання аноліти деградують без утворення сполук токсичних для людей та довкілля і не потребують нейтралізації.

Отже, враховуючи вищевикладене, а саме: безпечність для здоров’я людини, доведену ефективність, зручність застосування, зберігання та утилізації, доцільно рекомендувати аноліти нейтральні як препарати вибору для знезараження води у надзвичайних умовах, в тому числі у воєнний час.

Рекомендації щодо застосування.

Кількість засобу
на 1 дм3 води, см3
Температура, ° С
Експозиція, хв
50
20
15
0-4
30
100
20
10
0-4
20

Наукове повідомлення увійшло до «Переліку наукової продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я» (Випуск № 9), який затверджений МОЗ України та НАМН України.

З повним текстом Наукового повідомлення «Рекомендації щодо знезараження води в надзвичайних умовах» (№ 9/9/23) можна ознайомитись на сайті ДУ «ІГЗ НАМНУ» за посиланнями: http://www.health.gov.ua/www.nsf/all/u04-02-10-01?opendocument та https://is.gd/Y2CvBu
free counters


© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2023