ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Санітарно-гігієнічні вимоги до навчальних видань для здобувачів професійної освіти


д.мед.н. Аліна ПЛАТОНОВА, н.с. Катерина ШКАРБАН, н.с. Катерина БАЛЕНКО

Система охорони здоров’я України, регіональні органи перебувають під величезним тиском через війну та вирішують завдання, щоб забезпечити реагування на нові потреби часу, задоволення освітніх потреб людей, які постраждали від військових дій.

На даний час потребують вирішення питання потреби здобувачів професійної освіти під час навчання. Ці проблеми ще більше ускладнилися для внутрішньо переміщених осіб, підлітків що отримали статус внутрішньо переміщених осіб або «Тимчасовий захист» у країнах ЄС та продовжують навчання on-line в українських закладах освіти.

Професійна освіта є комплексом заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвитку компетентності та професіоналізму. Доцільність розробки профілактичних заходів ґрунтується на основі затверджених політик, які враховують потреби здобувачів професійної освіти під час воєнного стану та у повоєнний період.

Друковані засобі навчання для здобувачів професійної (профільної) освіти залежно від функціонального призна

чення та характеру інформації поділяють на види: підручник; навчальний посібник (хрестоматія, курс лекцій, зошит-посібник тощо); практикум (задачник, збірник тестових завдань з контролю знань тощо).

Засоби навчання для здобувачів професійної (профільної) освіти залежно від галузі знань, об’єму навчального матеріалу для читання та засвоєння поділяють на категорії: гуманітарні (рідна та іноземна мова, література, історія, суспільствознавство, психологія, економіка, тощо); математичні (алгебра, геометрія, тригонометрія, логіка, інформатика тощо); природничі (видання з екології, фізики, хімії, географії, біології тощо); спеціальні (видання з майбутньої спеціальності).

Залежно від вікової категорії читачів, засобі навчання для здобувачів професійної (профільної) освіти належать до 4 груп: видання для пiдлiткiв (14-18 рокiв включно), ліцеїстів, кадетів, здобувачів професійної освіти та абітурієнтів.

Розроблені нами санітарно-гігігєнічні вимоги ґрунтуються на застосуванні інформаційно-аналітичних, гігієнічних, офтальмологічних, психофізіологічних, соціологічних, математико-статистичних методів досліджень. Науковцями доведено, що вимоги безпеки до основних елементів оформлення друкованих засобів навчання (гарнітура, розмір шрифту, довжина рядка тощо) визначаються віковими особливостями розвитку зорового аналізатора дитини. Величина зорового навантаження залежить від умов видимості, часу та зручності читання.

Отже, розроблені нами санітарно-гігієнічні вимоги до навчальних видань для здобувачів професійної (профільної) освіти, в тому числі воєнного профілю, спрямовані на профілактику порушень органу зору, опорно-рухового апарату, збереження здоров’я та профілактики захворювань в сучасних умовах навчання.


free counters

© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2023