ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Сучасний стан гігієнічного нормування електромагнітного випромінювання (ЕМВ) радіочастотного діапазону


За останній час у сфері захисту здоров’я населення України від впливу електромагнітних випромінювань відбулись значні зміни, що були ініційовані операторами мобільного зв’язку. Було неодноразово змінено «Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань» (ДСН 239-96), а саме значно збільшено гранично допустимі рівні електромагнітного поля. Обґрунтуванням цих змін було «Виконання пункту 5 Заходів з покращення доступу до мобільного Інтернету, затверджених Указом Президента України від 08 липня 2019 року № 497 «Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного Інтернету», пункту 971 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року № 1413-р, пункту 166 «Плану заходів з виконання Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020–2022 роки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року № 534», що дасть змогу наблизити національні стандарти до міжнародних настанов стосовно рівнів електромагнітного випромінювання та ефективно впровадити технологію LTE (Long-Term Evolution, букв. — «довгостроковий розвиток стандарту зв’язку») та надасть українцям можливість користуватися якісним мобільним зв’язком та високошвидкісним інтернетом на всіх автошляхах, населених пунктах, особливо в невеликих містах та в сільській місцевості без шкоди для здоров’я населення».

Разом із цим в Україні була побудована цілісна система науково обґрунтованих нормативних рівнів для захисту здоров’я населення від шкідливої дії електромагнітних випромінювань («Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», ДСН 239-96). Ці рівні були неодноразово змінені МОЗ України для наближення національних стандартів до рекомендацій Міжнародної комісії захисту від неіонізуючого випромінювання (МКЗНІВ).

Перші зміни були внесені наказом МОЗ України від 13.03.2017 № 266: тимчасові гранично допустимі рівні ЕМВ, створюваного радіолокаційними станціями тих типів, що не були включені в таблиці ДСН 239-96 (тобто тих типів, для яких відповідні дослідження з гігієнічної оцінки ЕМВ ще не були проведені) були збільшені з 2,5 мкВт/см2 до 10 мкВт/см2 і з 3 В/м до 6 В/м.

Наступні зміни до ДСН 239-96 були внесені наказом МОЗ України від 27.11.2017 № 1477: застосування підвищених до 10 мкВт/см2 і 6 В/м гранично допустимих рівнів було поширене на радіотехнічні засоби, що працюють у діапазонах надвисоких і надзвичайно високих частот.

Останні на сьогодні зміни до ДСН 239-96 були внесені наказом МОЗ України від 30.11.2020. № 2760: гранично допустимий рівень ЕМВ для радіотехнічних об’єктів, що працюють у діапазонах дуже високих, ультрависоких, надвисоких і надзвичайно високих частот, було збільшено до 100 мкВт/см2 або 19,42 В/м.

Унесення змін до ДСН 239-96 продовжуватиметься — МОЗ України (лист від 06.03.2023 № 26-02/5708/2-23) пропонує підвищити гранично допустимий рівень ЕМВ для радіотехнічних об’єктів, що працюють у таких діапазонах частот: дуже високих і ультрависоких частот (> 300–500 МГц) — до 208 мкВт/см2 або 28 В/м, ультрависоких частот (> 500–700 МГц) — до 250 мкВт/см2 або 30,75 В/м, ультрависоких частот (> 700–897 МГц) — до 351 мкВт/см2 або 36,38 В/м, ультрависоких частот (від > 897 МГц до 3 ГГц), надвисоких і надзвичайно високих частот — до 450 мкВт/см2 або 41,19 В/м. Це означає, що початкові гранично допустимі рівні ЕМВ, виражені в одиницях вимірювання щільності потоку енергії (мкВт/см2), загалом будуть збільшені в 83,2–180 разів, а гранично допустимі рівні ЕМВ, виражені в одиницях вимірювання напруженості електричного поля (В/м), — у 9,3–13,7 рази.

Обґрунтуванням для внесення запропонованих змін фахівці МОЗ України вважають главу 22 «Громадське здоров’я» ратифікованої в 2014 р. Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами.

Враховуючи викладене, а також результати двох нарад із представниками Міністерства охорони здоров’я, Міністерства цифрової трансформації України і співробітниками Інституту медицини праці ім. Ю. І. Кундієва й засідання Комісії з гігієнічного нормування та регламентування фізичних факторів Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, керівництво ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва» НАМН України дійшло висновку, що в умовах воєнного стану неможливо виконати наукові дослідження для обґрунтування запропонованих змін гігієнічних нормативів, і тому погодилося на те, щоб нові гранично допустимі рівні були прийняті як тимчасові, строком на п’ять років.


free counters

© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2024