ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
24 грудня 2023 р. виповнюється 85 років від дня народження академіка Андрія Михайловича СЕРДЮКА


У ці передноворічні дні медична наукова спільнота України та фахівці профілактичної медицини, учні та соратники Андрія Михайловича Сердюка та колектив ДУ «ІГЗ НАМНУ» щиро вітають його з ювілейною датою – 85-річчям від дня народження.

Усе творче життя Андрія Михайловича пов‘язане з розбудовою медичної галузі, і вже з перших днів проголошення незалежності України він активно долучився до цієї справи на державницькому рівні.

Як організатор охорони здоров'я Сердюк A.M. спрямовував свою діяльність на досягнення ефективного управління галуззю, її правове забезпечення та інформатизацію. За його ініціативи в Україні була організована і розпочала функціонувати чітка структура медико-генетичної допомоги населенню, для чого було створено Науковий центр медичної генетики МОЗ.

З 1999 по 2000 рік A.M. Сердюк — голова Національного агентства з контролю над якістю та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення. 2000-го року він повертається до Інституту гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва АМН України (раніше — Київський НДІ загальної та комунальної гігієни ім. О.М. Марзєєва, Український науковий гігієнічний центр МОЗ України). Повертається як керівник закладу, в якому досяг значних успіхів у царині зміцнення здоров'я населення та попередження негативного впливу на нього хімічних, фізичних та біологічних чинників навколишнього середовища.

Очоливши інститут, A.M. Сердюк одним з перших у країні розпочав розробку теоретичних основ проблеми біологічного впливу електромагнітної енергії антропогенного походження на організм людини, залежності здоров'я населення від її дії. Він — автор низки методичних та нормативних санітарно-гігієнічних документів.

За керівництва А.М. Сердюка в Інституті продовжується вивчення закономірностей впливу природних та антропогенних факторів довкілля на здоров'я населення, дослідження з удосконалення теорії та практики їх гігієнічного нормування, оцінки ризику для населення, а також методології організації контролю над станом довкілля. Також першочерговим напрямом наукових розробок є вирішення проблем розбудови системи громадського здоров’я.

Як директор інституту Сердюк A.M. дотримувався принципу, згідно з яким прогрес наукового колективу можливий лише за умов збереження досвіду, здобутків і традицій, набутих старшим поколінням науковців, та розвитку їх молоддю, яка приходить на зміну. За клопотанням та проектом Сердюка A.M. перед новим корпусом інституту було встановлено пам'ятник Марзєєву О.М. — організатору і першому директору Інституту, наукову естафету якого продовжує нинішнє покоління вчених. За ініціативи A.M. Сердюка в Інституті з 1994 року успішно діє спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук за спеціальностями "гігієна та професійна патологія" (медичні та біологічні науки).

З 1996 року в Інституті видаються науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки "Довкілля та здоров'я", незмінним шеф-редактором якого до цього часу є Андрій Михайлович, а також щорічний збірник наукових праць "Гігієна населених місць". Обидва видання входять до переліку фахових видань України.

Теоретичні розробки Сердюка A.M. викладено у численних монографіях та наукових працях. A.M. Сердюк має широкі міжнародні творчі зв'язки, є керівником програми ВООЗ "Здоров'я у гармонії". З 2014 р. був членом Координаційної ради міждисциплінарного Центру з гігієни та екології (GeoHub), спільного з National Institutes of Health, USA. 2016 року брав участь у співпраці з ВООЗ з питань запровадження Національного плану дій щодо неінфекційних захворювань відповідно до Європейської стратегії «Здоров’я-2020: основи Європейської політики на підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя».

Андрій Михайлович Сердюк — видатний вчений у галузі гігієни та медичної екології, дійсний член (академік) НАМН України, доктор медичних наук (з 1981 р.), професор (з 1994 p.). З 2011 по 2015 роки очолював Національну академію медичних наук України.

Він має міжнародне та державне визнання: почесний член Академії медичних наук Польщі (з 1999 p.), дійсний член Міжнародної медичної академії імені А. Швейцера (з 1999р.), почесний професор Медичного Університету Доккіо (Японія), лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки і техніки. Має численні нагороди СРСР та України.

A.M. Сердюк — автор понад 500 наукових робіт, у тому числі 8 підручників, 45 монографій. Має 5 авторських свідоцтв, 9 патентів. Підготував 25 докторів та 10 кандидатів наук.

Хоч би де працював Сердюк A.M., які б обіймав посади, він завжди залишався порядною, доброзичливою, чуйною людиною. Кожен, хто спілкувався з A.M. Сердюком, вирішуючи будь-які питання – наукові, організаційні, громадські чи особисті, або слухав його виступи, відчував на собі вплив його інтелекту високоосвіченої та глибоко обдарованої людини, яка має ґрунтовні знання у різних галузях не лише медицини та біології, а й суспільних наук, літератури та мистецтва (живопис, музика, архітектура тощо). Усім своїм життям Андрій Михайлович доводив, що він постійно прагне дійти суті будь-якого питання і справи, що поставали перед ним, і вирішував їх на користь людям та державі.

Нині Андрій Михайлович є радником дирекції ДУ «ІГЗ НАМНУ» і продовжує активно впливати на розвиток профілактичної медичної науки і виховання молодих кадрів у сфері охорони громадського здоров‘я.

Сьогодні ми раді знову привітати ювіляра з днем народження і побажати міцного здоров‘я і багатьох щасливих і переможних днів.

Колектив ДУ «Інститут громадського здоров‘я ім. О.М.Марзєєва НАМНУ»
Правління ГО «Українська Асоціація громадського здоров‘я»
Редколегія журналу «Довкілля та здоров‘я


free counters

© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2024