ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Науково-практична конференціям«XVІІ читання ім. В.В. Підвисоцького»
УКРАЇНСЬКИЙ НДІ МЕДИЦИНИ ТРАНСПОРТУ МОЗ УКРАЇНИ

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ПАТОФІЗІОЛОГІВ УКРАЇНИ


Вельмишановні колеги!


Запрошуємо Вас взяти участь в роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю «XVІІ читання ім. В.В. Підвисоцького», яка відбудеться в м. Одесі на базі ДП УкрНДІ медицини транспорту МОЗ України 24-25 травня 2018 року.

Наукові напрямки Конференції

Теоретичні основи збереження та зміцнення здоров'я населення України:

- Стан здоров'я населення України;
- Провідні чинники погіршення здоров'я та теоретичне обґрунтування шляхів підвищення рівня здоров'я в Україні;
- Актуальні проблеми клінічної та експериментальної патофізіології;
- Фундаментальна медицина в Україні.

Варіанти участі в Конференції

- Усна доповідь з публікацією тез (статті) - до 15 хвилин;
- Коротка усна доповідь - до 7 хвилин;
- Постерна доповідь (стенд) з публікацією тез (статті);
- Публікація тез.
Публікація матеріалів

Тези будуть опубліковані в збірнику матеріалів «Бюлетень наукової конференції XVІІ читання імені В.В. Підвисоцького». Статті будуть опубліковані в одному зі спеціальних наукометричних журналів «Актуальні проблеми транспортної медицини», «Вісник морської медицини», «Вода: гігієна та екологія», «Journal of Education, Health and Sport» (Польща) згідно рекомендації оргкомітету і за згодою авторів.
Журнали внесені до переліку видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт.
Статті для публікації в журналах повинні бути оформлені відповідно до вимог конкретного журналу.
Рукопис повинен бути ретельно перевірений і відкоригований авторами. Оргкомітет не несе відповідальності за помилки авторів.
Вимоги до оформлення тез

- тези направляються в форматі Microsoft Word (* .doc, * .rtt) українською, російською або англійською мовою;
- обсяг – 1-3 сторінки;
- шрифт – Times New Roman;
- кегль – 14;
- інтервал – 1,5;
Прохання дотримуватися наведеної структури
Зверху зліва - УДК;
По центру через рядок:
- НАЗВА ТЕЗ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ (жирним шрифтом) українською (російською) та англійською мовами;
- прізвище та ініціали авторів (ініціали розташовуються після прізвища);
- назва організації, місто, країна;
- основний текст - друкується через рядок (абзацний відступ - 1,25 см; вирівнюється по ширині);
- ключові слова - в кінці тексту - українською (російською) та англійською мовами;
- використання таблиць, графіків, діаграм та ілюстрацій допускається.
Вартість публікації - 60 грн. за сторінку. При сплаті організаційного внеску (300 грн .; 100 грн. - для молодих вчених) публікація тез безкоштовна.

Відповідальна особа за публікацію тез у збірнику - Квасневська Наталя Федорівна - (тел. +38 (048) 722-12-92, e-mail: kvasnevskaya_nf@ukr.net).
Вимоги до оформлення статті
Журнали - «Актуальні проблеми транспортної медицини»,
«Вісник морської медицини»,
«Вода: гігієна та екологія»

- статті направляються в форматі Microsoft Word (* .doc, * .rtt) українською, російською або англійською мовою;
- обсяг - 5-7 сторінок;
- шрифт - Times New Roman;
- кегль – 14;
- інтервал - 1,5;
Прохання дотримуватися наведеної структури
Зверху зліва - УДК;
По центру через рядок:
- НАЗВА СТАТТІ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ (жирним шрифтом);
- прізвище та ініціали авторів (ініціали розташовуються після прізвища);
- назва організації, в якій була виконана робота, місто, країна, адреса електронної пошти;
- основний текст: вступ, мета роботи, матеріали і методи, результати і обговорення, висновки (абзацний відступ - 1,25 см, вирівнюється по ширині);
- ключові слова (на 3 мовах - російською, українською та англійською мовами);
- список цитованої літератури, а також докладати список літератури набраний латинським алфавітом англійською мовою з підзаголовком «References»;
- реферат (не більше 20 рядків) - українською, російською мовами після тексту статті. Реферат англійською мовою – більш розширений, повинен містити вступ, мету роботи, матеріали і методи, результати і обговорення, висновки.

Вартість публікації в журналах - 60 грн. за сторінку.

Відповідальна особа за публікацію статей в журналі «Актуальні проблеми транспортної медицини» - Большой Дмитро Валерійович (тел. +38 (048) 728-01-47; e-mail: dbyv@rambler.ru, pyhteevaeg@gmail.com).
Відповідальна особа за публікацію статей в журналі «Вісник морської медицини» - Єфременко Наталія Іванівна (тел.+38 (048) 728-14-51; e-mail: nymba.od@gmail.com).
Відповідальна особа за публікацію статей в журналі «Вода: гігієна та екологія» - Мокієнко Андрій Вікторович (e-mail: gigienakurort@gmail.com).
Вимоги до оформлення статті
Журнал «Journal of Education, Health and Sport»

Стаття може бути англійською, українською, польською або російською мовою.
Структура статті - як для фахового видання.
Обов'язково, не залежно від того, якою мовою написана стаття - на англійській мові:
- назва статті
- прізвища авторів
- назва організації
- реферат не менше 1000 знаків
- ключові слова
- + референс списку використаних джерел (приклад оформлення нижче)
Reference
1. Khudolii OM, Iermakov SS. Zakonomirnosti procesu navchannia iunikh gimnastiv [Training process of junior gymnasts]. Teoriia ta metodika fizichnogo vikhovannia, 2011;5:3—18. doi:10.17309/tmfv.2011.5.707 (in Ukrainian)
2. Vaceba OM, Iukhimchuk VP. Aktual'nye voprosy olimpijskogo obrazovaniia v uchebno-vospitatel'nom processe uchenikov obshcheobrazovatel'nykh shkol [Current issues of Olympic education in educational process of comprehensive schools’ pupils]. Nauka v olimpijskom sporte, 2007;2:87–92. (in Russian)
3. Platonov VN, Bulatova MM, Bubka SN. Olimpijskij sport [Olympic sports], Kiev: Olympic Literature; 2009;2. (in Russian)

Вартість публікації статті - 700 грн.

Відповідальна особа за публікацію статей в журналі «Journal of Education, Health and Sport» - Бадюк Наталія Сергіївна - (тел. +38 (048) 722-12-92; e-mail: badiuk_ns@ukr.net)

Матеріали (статті, тези) і реєстраційну картку учасника надсилати за електронною поштою - kvasnevskaya_nf@ukr.net - до 05.04.2018 року.

Організаційний внесок

300 грн., для молодих вчених - 100 грн. (очна участь).

Внесок на видавничі та організаційні витрати перерахувати до 05.04.2018 року на рахунок:
26006391961000 в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ОКПО 01898233 з поміткою "На конференцію" та вказаним призвіщем, ініціалами автора.
Або за адресою: Квасневській Наталії Федорівні, УкрНДІ медицини транспорту,
вул. Канатна, 92, 65039, м.Одеса.

Просимо Вас до 05.04.2018 року за контактним телефоном або електронною поштою повідомити в оргкомітет про участь в роботі конференції, а також про необхідність розміщення в готелі.

ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
вул. Канатна, 92, м. Одеса, 65039
Контактні телефони:
+38 (048) 722-53-64 Гоженко Анатолій Іванович – Головний редактор
+38 (048) 722-12-92 Квасневська Наталя Федорівна – відповідальний секретар
E-mail: kvasnevskaya_nf@ukr.net

З ПОВАГОЮ ОРГКОМІТЕТ

© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2018