ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Круглий стіл "День безпеки пацієнтів - нова дата у вітчизняній медицині"


Шановні колеги, дорогі друзі!


Сьогодні, 17 вересня 2019 року, вітаємо усіх - пацієнтів, лікарів, управлінців - з новою датою в українському медичному календарі - Днем безпеки пацієнтів!

ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» та ГО «Українська Асоціація громадського здоров'я», як одні із організаторів круглого столу "День безпеки пацієнтів - нова дата у вітчизняній медицині", дякують усім, хто долучився та виявив зацікавленість у його роботі 16 вересня у агентстві "Укрінформ".

Інформацію та відео про цей захід розміщено за посиланням

https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2779747-den-bezpeki-pacientiv-nova-data-u-vitciznanij-medicini.html

https://www.youtube.com/watch?v=1ScVtkCUiqI

Ми налаштовані не святкувати, а працювати!
Результуючим документом круглого столу стала резолюція.

  Резолюція круглого столу
  «День безпеки пацієнтів – нова дата у вітчизняній медицині»
  м. Київ 16 вересня 2019 року

  Учасники круглого столу «День безпеки пацієнтів – нова дата у вітчизняній медицині»,

  вітаючи Указ Президента України від 4 вересня 2019 року №648/2019, яким забезпечення безпеки пацієнтів визнається одним із важливих елементів надання якісної медичної допомоги та установлюється в Україні День безпеки пацієнтів, який відзначатиметься щорічно 17 вересня — у Всесвітній день забезпечення безпеки пацієнтів;

  відзначаючи, що безпека пацієнтів грунтується на якісній базовій освіті та безперервному професійному розвитку і підвищенні кваліфікації працівників охорони здоров'я, що забезпечує їх належними професійними навичками і вміннями для виконання своїх обов'язків і функцій;

  визнаючи, що доступ до безпечних, ефективних, якісних і доступних лікарських засобів та інших виробів і їх правильне призначення і застосування також сприяють забезпеченню безпеки пацієнтів;

  нагадуючи резолюції круглого столу «Безпека пацієнтів – актуальна проблема вітчизняної системи охорони здоров’я», який відбувся 9-го лютого 2017 року та Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека пацієнтів в Україні: стан і шляхи її покращення» (6-7 червня 2017 р.), що містили ряд рекомендацій та пропозицій щодо забезпечення безпеки пацієнтів в Україні;

  заслухавши та обговоривши виступи ключових спікерів, пропозиції представників різних секторів суспільства – владних структур, Національної академії медичних наук України, представників пацієнтів, фахової громадськості та бізнесу;

  з метою актуалізації проблеми безпеки пацієнтів, об’єднання зусиль практичних лікарів, науковців, експертів, громадськості з вивчення цієї проблеми у вітчизняній охороні здоров’я, адаптації позитивного досвіду попередження дефектів надання медичної допомоги в Україні, сприяння розвитку медичної науки, освіти і практики охорони здоров’я щодо забезпечення належної якості та безпеки медичної допомоги населенню,

  ЗВЕРТАЮТЬСЯ до:

  МОЗ України та НАМН України:
  · утворити спільним наказом протягом місяця робочу групу з безпеки пацієнтів та забезпечити її роботу;
  · організувати та провести науково-практичну конференцію за міжнародною участю: «День безпеки пацієнтів в Україні – рік потому» (вересень 2020 р.);
  · проаналізувати чинну нормативну базу щодо забезпечення якості надання медичної допомоги та підготувати пропозиції для її удосконалення в частині безпеки пацієнтів (до січня 2020 р.);
  · розробити проект Національного плану дій з безпеки пацієнтів (до серпня 2020 р.);
  · започаткувати співпрацю щодо безпеки пацієнтів:
  · з Комітетом експертів з управління безпекою пацієнтів та забезпечення якості у сфері охорони здоров’я Європейського комітету з охорони здоров’я;
  · з Національним центром моніторингу якості в охороні здоров’я Міністерства охорони здоров’я Республіки Польща (CMJ) –протягом року.

   МОЗ України визначити:


  · базові медичні заклади освіти всіх рівнів акредитації з напрацювання навчально-методичної бази з організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних фахівців з безпеки пацієнтів (термін до грудня 2019 р.);
  · базові заклади охорони здоров’я з вивчення стану проблем безпеки пацієнтів і запровадження сучасних підходів до попередження дефектів надання медичної допомоги (до грудня 2019 р.);
  · посилити контроль за виконанням у повному обсязі наказів МОЗ України від 11.09.2013 № 795 «Про моніторинг клінічних індикаторів якості медичної допомоги», від 06.08.2013 № 693 «Про організацію клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги» і від 28.09.2012 № 752 «Про порядок контролю якості медичної допомоги»;
  · внести відповідні зміни та доповнення з врахуванням реєстрації дефектів надання медичної допомоги у Порядок формування зведених державних та галузевих статистичних звітів управлінь, департаментів охорони здоров’я Київської міської держадміністрацій та обласних державних адміністрацій;
  · затвердити Національний план дій з безпеки пацієнтів (до вересня 2020 р.)

   НАМН України:


  · визначити науково-дослідні установи, відповідальні за збір, аналіз та узагальнення інформації щодо дефектів надання медичної допомоги за рівнями надання медичної допомоги та окремими медичними технологіями, а також розробки пропозицій з попередження негативних наслідків медичної практики (до грудня 2020 р.);
  · запропонувати комплексну науково-дослідну роботу з оцінки масштабів, медико-соціальних та економічних наслідків дефектів надання медичної допомоги у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я і розробки стратегії з їх попередження (до грудня 2020 р.).  Наснаги та натхнення усім нам у вирішенні проблеми безпеки пацієнтів в Україні.

  Організаційна група з питань безпеки пацієнтів
free counters


© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2019