ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Екстренні повідомленняПоздоровлення Сердюку А.М. від трудового колективу ДУ "ІГЗ НАМНУ".

Інформація щодо результатів проведення конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача лабораторії токсикології відділу фізико-хімічних, мікробіологічних та токсиколого-гігієнічних досліджень від 28.09.2023 р.

ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" оголошує конкурс на заміщення посади завідувача лабораторії токсикології відділу фізико-хімічних, мікробіологічних та токсиколого-гігієнічних досліджень.

Заходи щодо забезпечення післяаварійної безпеки територій, які постраждали внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС.

Про проведення виборiв директора Установи

Інформація про грантові конкурси на здійснення наукових досліджень

Оприлюднено збірку тез доповідей науково–практичної конференції з міжнародною участю "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ" (ВІСІМНАДЦЯТІ МАРЗЄЄВСЬКІ ЧИТАННЯ)


З глибоким сумом у колективі ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» сприйняли звістку про передчасну смерть нашої колеги, прекрасної, талановитої, мудрої людини, доктора медичних наук БЕРДНИК ОЛЬГИ ВОЛОДИМИРІВНИ.

Звернення заступника директора інституту професора Турос О.І. до іноземних колег.

Консультативна та практична допомога у воєнний та післявоєнний періоди

Відійшла у вічність Рассадіна Зоя Вікторівна - завідувач бібліотеки ДУ "ІГЗ НАМНУ".

Рекомендації щодо попередження гострих кишкових інфекційних хвороб серед населення, пов’язаних з водним фактором, передачі збудника інфекції на потерпілих внаслідок війни територіях.
Як вберегтися від переохолоджень у сховищі.


Рекомендації щодо дій населення у разі біологічної небезпеки.

Рекомендації щодо дій населення у разі хімічної небезпеки.

Рекомендації щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії.

За підтримки Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та Вченої ради ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів і рекомендацією до офіційного затвердження та використання Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Соціальна медицина» видано Концепцію стратегії попередження дефектів надання медичної допомоги у вітчизняній системі охорони здоров’я.

Відповідь Прокопова В'ячеслава Олександровича на отримані привітання.

Прокопову В’ячеславу Олександровичу, завідувачеві лабораторії гігієни природних, питних вод, присуджено у 2020 році Премію Кабінету Міністрів України за роботу “Нові технології підготовки води для використання її сільським населенням та підприємствами агропромислового комплексу”.

З глибоким сумом сповіщаємо, що 6 грудня 2020 р. пішла з життя видатна вчений-мікробіолог-вірусолог, професор, доктор медичних наук Корчак Галина Іванівна.

Звертаємо Вашу увагу, що науково-практична конференція «Фізичні фактори довкілля та їх вплив на формування здоров’я населення України» (шістнадцяті Марзєєвські читання), яка запланована на 22-23 жовтня 2020 р. в ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України» згідно рішення організаційного комітету переноситься на 12-13 листопада 2020 р. Форма проведення заходу – змішана (очна та дистанційна). Доповідачі з інших міст матимуть змогу доповісти за допомогою додатку ZOOM. Більш детальну інформацію та проект програми конференції буде надано додатково.

Фахівцями ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» в межах компетенції яких безпосередньо знаходяться питання дослідження стану здоров’я итячого населення, встановлення закономірностей формування здоров’я дітей під впливом факторів освітнього середовища, харчування та способу життя, характеристика соціальних детермінант здоров’я дітей та розробка рекомендації щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді з позицій профілактичної медицини, підготовлена інформація до щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні «Захист прав дітей в умовах децентралізації влади в Україні» (за підсумками 2019 року) та направлена в МОЗ України.

Науковцями лабораторії соціальних детермінат здоров'я дітей ДУ «Інституту громадського здоров'я ім О.М.Марзєєва НАМНУ» протягом останніх трьох років було проведена маштабне дослідження рухової активності школярів України. Частина результатів цього дослідження стали основою для статті «Specific Features of the Ukrainian Urban Adolescents’ Physical Activity: A Cross-Sectional Study» DOI: 10.1155/2020/3404285

Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ оголошує конкурс на заміщення вакантної посади cтаршого наукового співробітника лабораторії безпеки життєдіяльності дитячого населення відділу медико-соціальних детермінант громадського здоров’я.

Лабораторією радіаційного захисту ДУ "ІГЗ НАМНУ" розроблено анкету для отримання інформації для розробки стратегії зменшення ризиків для вашого здоров’я, включаючи ризики від радону в повітрі будинків.

Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника лабораторії санітарної мікробіології та дезінфектології відділу фізико-хімічних, мікробіологічних та токсиколого-гігієнічних досліджень.

Питний режим та харчування дитини в спекотну погоду влітку

Інформація щодо якості атмосферного повітря у м. Київ протягом квітня 2020 р.

Звернення заступника директора з науково-практичної роботи ДУ "ІГЗ ім.О.М. Марзєєва НАМНУ" д.мед.н., професора ТУРОС ОЛЕНИ ІГОРІВНИ

Просимо Вас заповнити анкету для опитування населення щодо оцінки впливу забруднення атмосферного повітря продуктами горіння, що утворилися внаслідок пожеж

Повідомляємо дані вимірювань рівнів концентрацій твердих часток пилу (РМ10 та РМ2.5), проведених лабораторією якості повітря ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 17 - 21 квітня 2020 року в безперервному автоматизованому режимі

Актуальна інформація на поточний стан щодо якості атмосферного повітря у м. Київ станом на 16 - 17 квітня 2020 р.

Здоров'я дітей в умовах карантину

Рекомендації щодо проведення профілактичних заходів з недопущення поширенню випадків захворювання на COVID-19 на підприємствах та в установах

Рекомендації щодо проведення профілактичних заходів з недопущення поширенню випадків захворювання на COVID-19 при наданні транспортних послуг

Пам’ятка щодо проведення заходів антисептики та дезінфекції

Методика орієнтовного розрахунку потреби закладів в дезінфікуючих засобах та антисептиках

Рекомендації щодо застосування дезінфектантів з метою профілактики інфекцій, збудником яких є коронавірус COVID-19

ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» у співпраці з Всеукраїнською радою захисту прав і безпеки пацієнтів та Українською асоціацією громадського здоров’я розроблено проект Концепції формування стратегії попередження дефектів надання медичної допомоги у вітчизняній системі охорони здоров’я

Офіційна позиція колективу медиків-науковців Національної академії медичних наук України з приводу неправдивої інформації, розповсюдженої керівництвом МОЗ України, про діяльність Академії.

Які реформи прийнятні для науково-дослідних інститутів Національної академії медичних наук України?

Незнання законів не звільняє від реформи

До питання руйнування санітарно-епідеміологічної та інфекційної служб теперішньою очільницею МОЗ України

ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України» разом з ГО «Всеукраїнська рада захисту прав та безпеки пацієнтів», ГО «Українська Асоціація громадського здоров’я», враховуючи резолюцію 72-ї сесії (WHA72.6) від 28 травня 2019 року «Глобальні заходи щодо безпеки пацієнтів» виступили ініціаторами звернення НАМН України та МОЗ України до Президента України з пропозицією започаткування традиції відзначення щороку 17 вересня Всесвітнього дня безпеки пацієнтів через видання відповідного указу Глави держави. Проект указу та пояснювальної записки надіслані до НАМН та МОЗ України.

17 травня 2019 р., в рамках XIII Всеукраїнського фестивалю науки, в ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. ім. О.М. Марзєєва НАМНУ" відбувся «День відкритих дверей».

1 квітня 2019 p. відбулось засідання Правління ГО "Українська асоціація громадського здоров'я"

Оголошено конкурс на заміщення посади завідувача науково-координаційного відділу

29 листопада 2018 р. пішов з життя д.мед.н., професор Думанський Юрій Данилович

26 травня 2018 р. пішов із життя д. б. н., професор, завідуючий відділом радіаційної гігієни Лось Іван Павлович.

Звернення Правління ГО «Українська Асоціація громадського здоров’я»

2 липня 2017 р. пішла із життя д. мед. н., професор, завідуюча лабораторією генетичної епідеміології Тимченко Ольга Іванівна.

22 червня 2017 року відбулися вибори директора ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичіних наук України"

Лист Головного управління Державної казначейської служби України щодо результатів оцінки виконання головним бухгалтером своїх повноважень.

Пояснювальна записка до проекту «Державні санітарні норми та правила охорони поверхневих водойм».

Повний текст проекту «Державні санітарні норми та правила охорони поверхневих водойм»
free counters


© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2024