ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Правила публікації у науковому журналі «Довкілля та здоров’я»


Шановні колеги!

Головною видавничою базою для поширення інформації щодо діяльності фахівців з питань громадського здоров’я та екологічної безпеки України є журнал «Довкілля та здоров’я».
Журнал є фаховим виданням департаменту Міністерства освіти і науки з підготовки фахівців вищої кваліфікації (наказ Міністерства освіти і науки від 11.07.2017р № 996, (медичні та біологічні науки), включено до ряду міжнародних наукометричних баз:
   - РИНЦ
   - Index Copernicus International
   - Cite Factor
   - Google Scholar
   - Open Academic Journals Index
Надрукованим в журналі статті надається міжнародний цифровий індекс (DOI), що дає можливість знайти публікацію на будь-якому ресурсі та сприяє підвищенню її рівня цитувань.
Друк статей для членів ГО «Українська асоціація громадського здоров’я» є безкоштовним.
Інформація для авторів

Журнал «Довкілля та здоров’я» публікує статті, що містять нові теоретичні та експериментальні дані, результати наукових досліджень стану здоров’я населення і довкілля. Рукописи обсягом до 23 тис. знаків з пробілами повинні мати супровідний лист. Стаття має бути підписаною усіма авторами, що дає право на її публікацію та розміщення на сайті журналу.
Не приймаються роботи, які були надруковані в інших виданнях.

Оформлення статті: УДК, прізвище та ініціали автора; установа, де працює автор; назва статті (до 10 слів) має відбивати її зміст. Підпис, точна адреса, e-mail та телефон для зв’язку обов’язкові. Мова – переважно українська, можливі англійська та російська.

Оформлення резюме: назва статті, прізвище, ініціали автора та короткий зміст статті з обов’язковою рубрикацією! мета, матеріали та методи, результати, висновки (обсягом не менше 300 слів). Резюме до статей російською та українською подають двома мовами (наприклад, стаття українською мовою, резюме – англійською та російською).
Резюме до статей англійською мовою подають трьома мовами (англійською обов’язково)!

Ключові слова: не більше 5-6, подаються трьома мовами (українською, російською, англійською).

Стаття має містити розділ «Література» (бібліографічні посилання). Кількість джерел у списку літератури не має перевищувати 12-15 для оригінальних статей та 40 – для оглядових. Звертаємо Вашу увагу, що у списку літератури всі посилання подаються згідно з новим ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» в порядку їх цитування в тексті мовою оригіналу. Приклади оформлення бібліографічного посилання згідно з новим стандартом розміщено на сайті журналу http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/forauth?opendocument .
Посилання на неопубліковані роботи та роботи для обмеженого користування, дисертації, робочі документи ВООЗ та інших організацій не допускаються.
За правильність та повноту складання бібліографічних посилань згідно ДСТУ 8302:2015 відповідає автор.
Формат текстових файлів: doc, txt, rtf. Таблиці слід набирати у програмах Word. Рисунки слід дублювати окремими файлами!
Статтю необхідно надсилати електронною поштою: igme1@ukr.net, evvoloshchuk@gmail.com .
Направлені до редакції роботи авторам не повертаються. Роботи приймаються до друку за результатами редакційного рецензування.
Тел. для довідок (044) 559-73-73, (063) 012-81-61. Сайт журналу http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/publ/dovkil.nsf/all/index?opendocument

Увага! Для включення в черговий (IV) номер журналу стаття має надійти до редакції до 01 листопада 2018 р. Журнал виходить 4 рази на рік.

ГО «Українська асоціація громадського здоров’я»

© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2024