ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Звіт про роботу науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я»


25 - 26 квітня 2019 р.в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України відбулася науково-практична конференція «Довкілля і здоров’я». ЇЇ співорганізаторами були: ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», ГО "Українська асоціація громадського здоров'я", Всеукраїнська екологічна ліга, Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України з дослідження біологічних факторів.

Подібна конференція проводиться в пам'ять жертв аварії на Чорнобильській атомній електростанції щорічно. У її проведені прийняло участь понад 220 науковців: з публікацією матеріалів, або з усними доповідями.

Матеріали конференції представлені в збірнику і об’єднані за фаховим принципом:

1. Експериментальні і прикладні аспекти екологічної фізіології;

2. Гігієнічна оцінка ризику для здоров’я населення впливу довкілля;

3. Мікробіологічні аспекти забезпечення здоров’я людини та збереження зовнішнього середовища.

Географія учасників досить широка: Польща, Луганськ, Остріг, Івано-Франківськ, Київ, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль. Це представники медичних вищих навчальних закладів, коледжів, педагогічних університетів і училищ, санітарно-протиепідемічних закладів і управлінь екології та природних ресурсів, науково-дослідних інститутів.

Конференцію відкрив голова Тернопільського осередку ГО "Українська асоціація громадського здоров'я", завідувач кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки Тернопільського медичного університету, голова Тернопільського обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги, Заслужений діяч науки і техніки України, професор С.Н. Вадзюк. Він наголосив на актуальності небезпеки глобального забруднення довкілля радіоактивними нуклідами та впливу їх на здоров’я населення забруднених територій, особливо в зоні, прилягаючій до епіцентру вибуху.

Степан Несторович передав вітання від голови Всеукраїнської екологічної ліги Т.В. Тимочко, в якому вона відзначила, що робота конференції сприятиме подальшому розвитку руху за чистоту і процвітання не лише України, але й планети в цілому, побажала учасникам плідної роботи, доброго здоров’я, творчої наснаги, нових вагомих здобутків на благо нашої Батьківщини.

Усі присутні заслухали вітальне слово головуючого конференції – проректора з наукової роботи Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, професора Кліща І.М., який повідомив про те, що рівновага, яка існувала в природі, порушилась із впливом людини і над її відновленням слід працювати. З цією метою слід залучати громадські організації, владу та науковців у цій сфері.

Проф. Кліщ І.М. побажав успіхів учасникам конференції.

На фото професор І.М.Кліщ із вступним словом

На фото професор І.М.Кліщ із вступним словом

Проф. Вадзюк С.Н. виступив із доповіддю на тему: «Медико-соціальні аспекти глобального потепління». Він зауважив, що ми є свідками кліматичних катаклізм, які з кожним роком все більше наростають. Основним показником, що свідчить про зміну клімату, є середньорічне зростання температури повітря.

На фото професор С.Н. Вадзюк із доповіддю

На фото професор С.Н. Вадзюк із доповіддю

Усі присутні заслухали виступ голови управління екології та природних ресурсів ТОДА Сінгалевича О.В. про особливості збереження чистоти водних ресурсів Тернопілля.

На фото виступ голови управління екології та природних ресурсів ТОДА Сінгалевича О.В.

На фото виступ голови управління екології та природних ресурсів ТОДА Сінгалевича О.В. В.О.

Паничев, заступник директора Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України, звернув увагу на роль факторів довкілля в епідеміології неінфекційних і інфекційних захворювань.

На фото виступ заступника директора Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України В.О. Паничева

На фото виступ заступника директора Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України В.О. Паничева

Присутні заслухали доповідь проф. Грищука Л.А. на тему: «Медико-екологічні аспекти туберкульозу в Україні». Так, серед факторів, які можуть сприяти захворюванню на туберкульоз Грищук Л.А. виділив: забруднення навколишнього середовища, яке проявляється переважно у великих промислових містах; різке коливання температури; рівень сонячної активності; метеорологічні фактори.

При запобіганні впливу цих факторів на організм людини можна попередити таке захворювання як туберкульоз.

На фото доповідає проф. Грищук Л.А.

На фото доповідає проф. Грищук Л.А.

Денефіль О.В. – доктор мед.наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології виступила з доповіддю на тему: «Особливості психічних властивостей особистості та менструальний цикл жінок з різною масою тіла».

Ольга Володимирівна констатувала, що з підвищенням маси тіла порушуються психологічні властивості осіб та фазність менструального циклу.

На фото виступає Денефіль О.В.- доктор мед.наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології

На фото виступає Денефіль О.В.- доктор мед.наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології

Із доповіддю на тему: «Застосування інформаційних технологій для реєстрації та аналізу артеріальних осцилограм за методом Вакуленка Д.В., Вакуленко Л.О.» виступив Вакуленко Д.В. - завідувач кафедри медичної інформатики, доктор біологічних наук, професор.

Він доповів про те, що неоднорідна реакція гладкої мускулатури судин на компресію плеча та фізичне навантаження зумовлена: різним вихідним станом організму (функціональним станом серцево-судинної та вегетативної нервової систем, якістю централізації управління діяльністю ССС, пружно-еластичними властивостями судинної стінки) та рівнем адаптаційної здатності системи кровообігу. Час та якість відновних процесів свідчить про здатність організму відновлюватися після зовнішніх впливів, що є також об’єктивним показником рівня здоров’я.

На фото виступає  Вакуленко Д.В. - завідувач кафедри медичної інформатики,  доктор біологічних наук, професор

На фото виступає Вакуленко Д.В. - завідувач кафедри медичної інформатики, доктор біологічних наук, професор

Лотоцька О.В. – доц. кафедри загальної гігієни та екології виступила з актуальною доповіддю «Проблеми водопостачання населення в Тернопільській області», яка довела до відома слухачів про те, що причинами погіршення якості питної води в децентралізованих джерелах водопостачання є забруднення їх стічними водами з септиків та вигрібних ям, використання яких призводить до погіршення екологічного стану підземних вод та до їх забруднення патогенними бактеріями та вірусами.

Як правило, питна вода з колодязів, каптажів використовується без попереднього очищення та знезараження, у той же час не відповідає санітарним нормам благоустрій прилеглої території до криниць, відсутність стоку і можливість підтоку дощових вод, що може причиною невідповідності питної води санітарно-гігієнічним нормативам.

На фото виступає  Лотоцька О.В. – доц. кафедри загальної гігієни та екології

На фото виступає Лотоцька О.В. – доц. кафедри загальної гігієни та екології

Доктор мед.наук, проф., завідувач кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я з медичною статистикою - Сатурська Г.С. доповіла про впровадження принципів сталого розвитку в навчальний процес вишів України, про основні аспекти впровадження нової спеціальності: «Магістр громадського здоров’я».

Усі присутні заслухали доповідь асистента кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки Шмати Р.М. на тему: «Особливості сенсомоторної cистеми осіб юнацького віку в умовах подразнення вестибулярного аналізатора». Так, збільшення латентного періоду переробки інформації та збільшення кількості помилок в умовах подразнення вестибулярного аналізатора спостерігали в осіб із довгою та дуже довгою тривалістю вестибулярної ілюзії проти обертання.

На фото доповідає ас. Шмата Р.М.

На фото доповідає ас. Шмата Р.М.

Представник Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова – доц. Зарічанська О.В. доповіла про переваги культивування лікарських рослин у порівнянні із заготівлею дикорослих видів на прикладі лілійника буро-жовтого. Вона повідомила, що з огляду на загострення проблеми забруднення довкілля та загрози зменшення популяцій багатьох рослин, у тому числі й лікарських, актуальним є обмеження експлуатації та виснаження природних ресурсів, особливо у разі доступності безпечних і прийнятних альтернатив, таких як відповідальне культивування лікарських рослин.

На фото доповідає представник Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова – доц. Зарічанська О.В.

На фото доповідає представник Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова – доц. Зарічанська О.В.

Асистент кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки Лєбєдєва Т.А. представила присутнім презентацію на тему: «Використання продуктів харчування з пребіотиками при закрепах та дисбіозі у кишках».

Тетяна Анатоліївна повідомила про те, що збагачення пребіотиками є ефективним підходом у виробництві функціо нальних продуктів харчування та використання останніх для корекції закрепів і дисбіозу кишок.

На фото доповідає  ас. Лєбєдєва Т.А.

На фото доповідає ас. Лєбєдєва Т.А.

Аналіз структури контингенту хворих у зоні проведення бойових дій (за матеріалами військового мобільного госпіталю) здійснив учасник АТО - Кулянда І.С. – доц. кафедри травматології та ортопедії з військово - польовою хірургією.

Доповідач проаналізував медичний звіт про роботу військового мобільного госпіталю за 2015 рік. Військовий мобільний госпіталь є багатопрофільною лікувально – евакуаційною установою, де розгорнуто 100 ліжок і є всі функціональні підрозділи, що забезпечують прийом, реєстрацію, сортування та надання кваліфікованої з елементами спеціалізованої медичної допомоги в зоні відповідальності. За рік у госпіталь було направлено 321 хворого з психічними розладами та пограничними станами.

Отже, на основі аналізу контингенту хворих мобільного госпіталю зроблено висновки, що значна частина (близько 85 %) санітарних втрат в умовах ведення «гібридної війни», припадає на небойові втрати.

На фото доповідає доц. кафедри травматології та ортопедії з військово - польовою хірургією, учасник АТО - Кулянда І.С.

На фото доповідає доц. кафедри травматології та ортопедії з військово - польовою хірургією, учасник АТО - Кулянда І.С.

Спектр робіт був досить різноманітним.

Доповіді, представлені презентаціями аспірантів кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського: Горбань Л.І. виступила на тему: «Функціональна рухливість нервових процесів у молодих осіб різних соматотипів».

Аспірант повідомила, що гіперактивність симпатичної нервової системи найбільш характерна для осіб з переважанням ендоморфного компоненту в соматотипі, особливо в осіб з підвищеним АТ, що вказує на суттєвий зв’язок між соматотипом та особливостями автономної регуляції серцевим ритмом.

Також аспірант кафедри Табас П.С. зробив доповідь на тему: «Добова динаміка систолічного артеріального тиску в осіб молодого віку з різним його вихідним рівнем». Ним було доведено до відома слухачів, що в усіх групах переважали обстежувані з нормальним нічним зниженням АТ. У групі із рівнем систолічного АТ >130 мм. рт. ст. виявлено найбільшу кількість осіб з відсутністю нічного зниження АТ, порівняно з іншими групами.

Аспірант кафедри Болюк Ю.В. виступила із доповіддю на тему: «Рівень тривожності студентів першого та другого курсів із різним станом тканин пародонта». Вона повідомила присутнім про те, що виявлено достовірно вищі рівні особистісної тривожності за Ч. Спілбергером та Ю. Ханіним та тривожності за Дж. Тейлором у студентів із ураженим пародонтом порівняно з обстеженими у групі контролю.

Присутні заслухали доповідь члена студентського наукового гуртка (під керівництвом проф. Вадзюка С.Н., доц. Ратинської О.М.), студента ІІ курсу Козіцького В.А. на тему: «Стан тривожності у студентів при різних типах погоди». Таким чином, результати тестування за методом Спілбергера-Ханіна, свідчить про те, що серед обстежуваних студентів 40% було з низьким рівнем тривожності при ІІ типі погоди , а при ІІІ – 17% студентів. Результати досліджень свідчать про підвищення рівня тривожності при ІІІ типі погоди в порівняні з ІІ.

Від колективу Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України з дослідження біологічних факторів виступили Павельєва М.М. із доповіддю на тему: «Особливості епідпроцесу ротавірусної інфекції у Тернопільській області за 2014 – 2018 роки» та Годована Н.І. «Окремі аспекти поширення сказу в Тернопільській області». Павельєва М.М констатувала, що у Тернопільській області щорічно реєструються випадки захворюваності на гострих кишкових інфекцій (ГКІ) ротавірусної етіології.

Проаналізувавши динаміку захворюваності за 5 років слід зазначити, що у структурі ГКІ встановленої етіології, значний відсоток склав ротавірус: від 11,4% у 2014 році до 27,9% у 2015 році. Годована Н.І. повідомила про те, що епідемічна ситуація в Тернопільській області щодо сказу залишається неблагополучною. Основна кількість ушкоджень людям собаками, котами та мишовидними гризунами становила відповідно 78,4 % та 15,8 %. На території області епізоотія серед тварин продовжується та існує високий ризик виникнення сказу серед людей, а гарантійного запасу антирабічного імуноглобуліну та антирабічних вакцин не вистачає.

За результатами конференції була прийнята резолюція з конкретними пропозиціями до Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства екології і природних ресурсів.


free counters


© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2023