ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «ФІЗИЧНІ ФАКТОРИ ДОВКІЛЛЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Послуги лабораторії якості повітря


  Проведення інструментальних натурних досліджень якості атмосферного повітря:
 • відбір та аналіз проб повітря з метою визначення концентрацій хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць та у викидах від стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря;
 • фіксування метеорологічних параметрів;
 • визначення параметрів газопилового потоку
 • гігієнічна оцінка стану забруднення атмосферного повітря.

Проведення інструментальних натурних досліджень якості повітря житлових та громадських приміщень та повітря робочої зони:
 • відбір та аналіз проб повітря з метою визначення рівнів забруднення хімічних речовин;
 • визначення параметрів мікроклімату приміщення
 • гігієнічна оцінка стану забруднення повітря приміщень.

Проведення інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємствах та розробка документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів; оцінка ефективності роботи газоочисного устаткування (ГОУ).

Наукова санітарно-епідеміологічна підготовка матеріалів щодо обгрунтування та встановлення розмірів санітарно-захисних зон для підприємств різних потужностей та галузей промисловості.

Розробка розділу "Оцінка впливу на навколишнє середовище" (ОВНС) у складі передпроектної та проектної документації або реконструкції діючих промислових підприємств.


Оцінка ризику для здоров’я населення, обумовленого хімічним забрудненням повітря, визначення та картографування зон підвищеної небезпеки та негативних біологічних ефектів для експонованого населення .

Проведення токсиколого-гігієнічних та медико-біологічних досліджень для визначення безпечності для здоров’я людини хімічних та біологічних речовин, препаратів, матеріалів та виробів:

 • визначення токсикометричних параметрів при гострій та хронічній дії та різних шляхах надходження шкідливих речовин до організму людини;
 • розробка орієнтовно безпечних рівнів впливу та гранично допустимих концентрацій потенційно небезпечних хімічних речовин.

Визначення генетично модифікованих організмів у продуктах харчування, біологічних домішках та лікарських засобах.

Оцінка генетичної схильності населення, яке проживає в зонах аерогенного ризику від негативного впливу атмосферного повітря.

Проведення гігієнічної оцінки біологічного забруднення атмосферного повітря пилком аероалергенів.

Розробка нормативної та методичної документації в галузі санітарної охорони повітря. Обґрунтування нормативів та критеріїв гігієнічної оцінки хімічних речовин у повітрі.

Розробка та освоєння нових методик визначення шкідливих речовин у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі та викидах в атмосферу, впровадження їх на практиці.


© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2021