ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Послуги лабораторії епідеміологічних досліджень та медичної інформатики
- Оцінка стану здоров'я дітей різного віку (соматичне здоров'я, функціональний стан та адаптаційно-резервні можливості організму, фізичний розвиток тощо).

- Розрахунок та оцінка ризику формування патології у дитини з урахуванням впливу медико-біологічних, соціальних та психологічних здоров'яформуючих чинників.

- Оцінка стану здоров'я дитячих контингентів (колективів) з визначенням найбільш вагомих чинників впливу на його формування.

- Розрахунок прогнозу та ризику формування патології у дитячого населення, яке проживає у різних екологічних умовах.

- Оцінка способу життя і рівня медико-екологічної свідомості з розробкою рекомендацій щодо їх корекції.

- Розробка систем динамічного спостереження за станом здоров'я дитячого населення.

- Консультування з питань формування здорового способу життя, зокрема, профілактики шкідливих звичок.

- Консультування з питань запобігання формування (починаючи з дитячого віку) хронічних неінфекційних захворювань та репродуктивної патології.

- Розробка нормативної та методичної документації в галузі громадського здоров'я та профілактичної медицини.

- Консультування з питань використання статистичних методів у наукових дослідженнях.

- Консультування по математичній обробці та аналізу даних.

- Консультування по застосуванню програмного забезпечення в наукових дослідженнях.

- Консультування по виконанню і оформленню дисертацій.

© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2023